Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndighetsbibliotek i Sverige Förutsättningar, problem, utmaningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndighetsbibliotek i Sverige Förutsättningar, problem, utmaningar"— Presentationens avskrift:

1 Myndighetsbibliotek i Sverige Förutsättningar, problem, utmaningar
16 maj 2008 Biblioteksdagarna Jakob Harnesk Teknikhuset

2 Vad är ett myndighetsbibliotek?
”Det finns i dagsläget inga myndighetsbiblotek i Sverige. När folklivsinstitutets bibliotek brann upp 1998 försvann det sista myndighetsbiblioteket i Sverige. Numera används i huvudsak Internet som informationskälla på Sveriges myndigheter.” (Wikipedia 2007)

3 Bakgrund SB uppdrag våren 2007
Beskriva myndighetsbiblioteken i Sverige Identifiera problem Föreslå lösningar Fokus på elektronisk information Avgränsningar Ej universitet och högskolor Ej biblioteksmyndigheter Ej < 10 anställda

4 Hur många myndigheter finns det?
552 enligt Statskontoret (2005) 338 enligt Sverige.se (Verva) 222 i denna undersökning efter avgränsningarna Totalt ca anställda

5 Hur många myndighetsbibliotek finns det?
Hur definieras ett bibliotek? Rummet eller funktionen? 23 myndighetsbibliotek i SCB-stat Lika många är Samverkansbibliotek Ca 70 i Libris biblioteksdatabas Uppskattad totalsiffra 75 myndighetsbibliotek (1/3)

6 En förändrad omvärld Mängden information ökar Tillgängligheten ökar
Sökmotorer Informationskompetens Webb Informationssamhälle eller interaktivitetssamhälle

7 Allmänna bibliotekstrender
Förändrat fokus Hybridbiblioteket Service på distans – och på egen hand ”Biblioteket finns överallt” En förändrad yrkesroll, andra kompetenskrav Pedagogik

8 Hur arbetar ett modernt myndighetsbibliotek?
Förändringar Minskade utlån, minskade besök E-dokument på nätet Biblioteket finns numera ”överallt” Förändringar för personal Rutinarbete minskat Omvärldsbevakning Webbpublicering och intranät Utbildning

9 Arbetsområden Tryckta böcker – katalog eller inte?
Tidningar och tidskrifter Dokumentbeställningar, fjärrlån Databassökning Utbildning Intranät / e-publicering / digitalisering Projektmedverkan / Business intelligence Extern service

10 Utbildning – en huvuduppgift för myndighetsbiblioteket?
Varför? Man är självlärd Man rådfrågar en självlärd kollega Att spontan-googla är ineffektivt Inköpta resurser utnyttjas inte tillräckligt Kvalitet i arbetsresultatet Rätt information i rätt tid

11 Ett problemområde: nationella ramavtal och upphandlingar
KB – UoH, vissa statliga mynd. Kulda – Folk- och skolbibl. EiRA – Landstingen Danmark – DEFF Finland – FinElib Norge – ABM-utvikling

12 Reflektioner och förslag
Effektivitet förutsätter informations-infrastruktur (”infostruktur”) Jfr övriga nordiska länder Statliga myndigheter vs UoH Vad är en önskvärd nivå? Skillnad generella och specifika informationsresurser Möjligt skapa en ”basuppsättning”? Positiv respons från myndighetsbibliotek

13 Statligt basutbud av generella e-tjänster?
Prioritet 1 Nationalencyklopedin Presstext Mediearkivet Artikelsök Encyclopedia Britannica Prioritet 2 Norstedts rättsdatabaser Landguiden Digitala kartbiblioteket Affärsdata Wordfinder Vissa EU-databaser ScienceDirect SourceOECD Ebrary

14 Ramavtal för böcker och tidningar/tidskrifter
Nya upphandlande enheter Skatteverket VHS Brist på kontinuitet Brist på genomslag Förslag om att SB försöker påverka

15 Förslag till utvidgat uppdrag för KB
Skäl till förslaget: KB är en renodlad biblioteksmyndighet KB har stor erfarenhet av upphandlingar av e-tjänster KB har ett uttalat samordningsuppdrag Skäl som talar emot: Inget regeringsuppdrag Vilken annan myndighet skulle göra det bättre?

16 Nå, vad är nu ett myndighetsbibliotek?
”Ett myndighetsbibliotek är knutet till en (oftast) statlig myndighet och har som primär uppgift att ge biblioteks- och informationsservice till myndighetens tjänstemän. Vissa myndighetsbibliotek är även tillgängliga för allmänheten.” (Wikipedia, 2008)


Ladda ner ppt "Myndighetsbibliotek i Sverige Förutsättningar, problem, utmaningar"

Liknande presentationer


Google-annonser