Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Publiceringsstrategier Helena Juhlin, UB Institutionen för kulturvetenskaper 100819 Bild från GU- journalen nr 1 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Publiceringsstrategier Helena Juhlin, UB Institutionen för kulturvetenskaper 100819 Bild från GU- journalen nr 1 2008."— Presentationens avskrift:

1 Publiceringsstrategier Helena Juhlin, UB Institutionen för kulturvetenskaper 100819 Bild från GU- journalen nr 1 2008

2 Forskningsfinansiering 2009- Ett lyft för forskning och innovation- Regeringens proposition 2008/09:50 Statliga forskningsanslag ska fördelas enligt en ny modell som bl a bygger på kvalitetsindikatorer. -Externa medel -Publiceringar och citeringar

3 Nationell bibliomerisk indikator Bibliometrisk indikator som beror på normerat antal publikationer och normerat antal citeringar Publiceringar normeras genom att antalet publikationer i en stor databas (Thomson Reuters Web of Science) översätts till antal normalproduktiva forskare inom 34 vetenskapsområde på nordisk basis. Citeringar normeras genom att de jämförs med andra publikationer av samma typ, år och vetenskapsområde på världsbasis. Indikator utgörs av produkten av dessa värden NI = P(norm) * C(norm) http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/forskningsfinansiering/fordel ningavforskningsresurserbibliometriindikator.4.55b9d3b811f17731572800048 8.html

4 Datakällor för bibliometri Thomson ISI Web of Science – ”The Godfather” 11 500 tidskrifter och konferensserier – från 60-talet Elsevier Scopus – ”The new kid on the block” 17 000 tidskrifter och konferensserier – från 1996 Google Scholar – ”Take a walk on the wild side” Samlar in "allt på nätet" Även doktorsavhandlingar och rapporter Eget publiceringssystem, DiVA & SwePub Bättre täckning – fler dokumenttyper Verifierade data Inga citeringsdata – ingen världsdata

5 Olika forskningsfält – olika förutsättningar Skiftande publiceringskulturer Olika publikationstyper Varierande publiceringsfrekvens Olika kulturer rörande samförfattande Olika citeringsmönster Olika täckningsgrad i datakällorna: Medicin och naturvetenskap - (internationella artiklar) täcks bra Teknik - (artiklar, konferenser, rapporter) täcks halvbra Humaniora och samhällsvetenskap - (böcker) täcks dåligt

6 Academic output by field of research and publication type http://www.humanities.org.au/events/nscf/Overview.htm

7 Olika områdens synlighet i Thomson ISI

8 KV:s publikationer i DiVA

9 Publiceringskanaler- humaniora vs naturvetenskap

10

11

12 Möjlig utveckling?

13

14 Publiceringsstrategier? Publicering - maximera nationella anslag Publicering - maximera interna anslag Publicering – maximera tillgänglighet & krav från finansiärer

15 Den Gröna vägenDen Gyllene vägen Är det tillåtet? – JA – i de flesta fall. Ca 90% av tidskrifterna tillåter parallellpublicering i någon form SHERPA/RoMEO en databas där du hittar förlagens policies www.sherpa.ac.uk/romeo.php Open Accessresurser! DOAJ – Directory of Open Access Journals Sök fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter www.doaj.org BioMed Central Välj bland 176 tidskrifter inom medicin och biologi www.plos.org PLoS – Public Library of Science Högt rankade tidskrifter inom medicin och biologi www.plos.org

16 Publiceringsstöd via UB

17


Ladda ner ppt "Publiceringsstrategier Helena Juhlin, UB Institutionen för kulturvetenskaper 100819 Bild från GU- journalen nr 1 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser