Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och praktik IRL Exemplet Bibliotekshögskolan och Kultur i Väst Biblioteksdagarna Visby 12 maj 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och praktik IRL Exemplet Bibliotekshögskolan och Kultur i Väst Biblioteksdagarna Visby 12 maj 2011."— Presentationens avskrift:

1 Forskning och praktik IRL Exemplet Bibliotekshögskolan och Kultur i Väst Biblioteksdagarna Visby 12 maj 2011

2 Utgångspunkter för vårt samarbete Taggning och chick lit 2008 På säker grund, en Delfiundersökning… 2009 Svensk biblioteksförenings forskningspolicy 2011

3 Ur forskningspolicyns omvärldsanalys fler arenor för möten och dialog behövs, dels mellan forskarna själva och dels mellan forskarna och praktiken den forskning som ger legitimitet på lärosätet är inte alltid den som biblioteken efterfrågar fler forskande praktiker behövs fler och andra forskningsfält är intressanta för biblioteken än bara B&I

4 BHS möter Kultur i Väst (Regionbibliotek Västra Götaland) Litteratursymposium på BHS 2007 BHS börjar ge kurser i litteraturförmedling 2009 Gemensamma seminarier på Bok & Bibliotek, från 2008: - Litteratur och personlighetsutveckling - Har priset någon betydelse ? - Få skönlitteraturen att lyfta på biblioteken - Barnbibliotekarien och professionen - Bokcirklar överallt - om en ny folkrörelse 22 september 2011

5 Så har vi gjort Nätverk bildas hösten 2010 – konsulenter på Kultur i Väst. Prefekt, studierektor och professor på BHS. Här diskuterar vi behov av forskning inom området Svårigheten att sprida forskning ut till praktiken Möjligheter att söka medel tillsammans för forskningsprojekt, mm. Möjlighet att påverka kursmoment eller praktikinslag på bibliotekarieutbildningen mm. Samarbeten som finns och som kan utvecklas

6 Vad har hänt? BBC- Barnbibliotekscentrum Mötesplats Borås Profession - Forskning ett lokalt, regionalt och nationellt samarrangemang Forskning & Fika Seminarier Bok & Bibliotek

7 Aktionsforskning Handledningsserie för 10 barnbibliotekarier från Västra Götalandsregionen (+ Halland) 8 ggr under ht 2010 – vt 2011, ca 1 träff i månaden Handledaren har stor erfarenhet av aktionsforskning men med lärare Pedagogen Göteborgs Universitet Ny kurs planeras med start hösten 2011

8 Målet med kursen kunna definiera vad som karaktäriserar ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete kunna förankra, initiera och genomföra ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete i praktisk verksamhet ha förmåga att analysera resultatet av genomförda aktioner ha färdighet i dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete och i detta särskilt uppmärksamma det egna lärandet

9 Idéer inför framtiden Medverkan i varandras publikationer Medverka på Forskardagen BHS kan mer systematiskt ta kontakt med representanter från praktiken i planeringen av olika forskningsprojekt. Gemensamt ta initiativ till kontakter med politiker i frågor som engagerar oss gemensamt samarbeta mer kring utbildning och specifika kurser, fortbildning mm utöka utrymmet för professionsdoktorander inom forskarutbildningen på BHS öppna upp forskningskonferenser för praktiker. skapa forskningsprojekt där praktiker ingår som part, utveckla t ex ”Forskningscirklar” BHS kan satsa mer på fortbildning av olika grupper av bibliotekarier Tidskriftsklubbar- arbetsbyte -professionsdoktorander

10 Diskussionsfrågor Betydelse av att avsätta arbetstid för att kunna ta del av forskning/aktivt omvärldsbevakning Betydelse av att hitta nya arbetsformer/struktur Hur kan forskningsresultat användas i verksamheten? Vad betyder forskningsprojekt, fler professionsdoktorander etc för biblioteksfältet?

11 Tack för oss! Eva Fred Margareta Lundberg Rodin Gunnar Südow Åsa Söderlind


Ladda ner ppt "Forskning och praktik IRL Exemplet Bibliotekshögskolan och Kultur i Väst Biblioteksdagarna Visby 12 maj 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser