Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Open Access. bakgrund olika typer av OA hur mycket publiceras OA på MDH idag, och hur stor "OA-potential" finns det? vad gör vi på MDH:s bibliotek idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Open Access. bakgrund olika typer av OA hur mycket publiceras OA på MDH idag, och hur stor "OA-potential" finns det? vad gör vi på MDH:s bibliotek idag?"— Presentationens avskrift:

1 Open Access

2 bakgrund olika typer av OA hur mycket publiceras OA på MDH idag, och hur stor "OA-potential" finns det? vad gör vi på MDH:s bibliotek idag? vad skulle vi kunna göra i framtiden? (se Halmstads och Malmös presentationer från Växjö)

3 3 ”A Faustian Bargain” Forskning finansieras med offentliga medel Förlagen får utan kostnad innehåll, peer-review och redaktionellt arbete av forskarna Forskarna lämnar copyright till förlagen i utbyte mot publicering och distribution Biblioteken som är offentligt finansierade köper till ett allt högre pris tillbaka forskarnas produkter från förlagen Den som använder varan betalar inte för den

4 Två problem

5 5 Konsumentprisindex och periodikaprisindex i USA Ur: American Libraries, Maj, 2000

6

7

8 8 2003 Berlin Declaration on Open Access: ”Berlindeklarationen” Att verka för att offentligt finansierade forskare också skall publicera sina resultat fritt tillgängliga på nätet Att utveckla metoder för kvalitetssäkring av online-publicering Att verka för att öppen publicering blir meriterande för forskarna 405 undertecknare, lärosäten och organisationer: 52, 09.12.2004, Sveriges Universitets & Högskoleförbund, Christina Ullenius 64, 10.05.2005, Vetenskapsrådet, Pär Omling

9 SUHF:s rekommendationer till universitet och högskolor Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv och Uppmuntra forskarna att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när en lämplig sådan existerar och ge det stöd som krävs för att detta ska vara möjligt.

10 Riktlinjer för vetenskaplig publicering Att forskare vid MDH bör publicera i kanaler som uppfattas som ledande inom respektive ämne och som ger ut de mest betydande publikationerna av forskare från olika länder Att forskare vid MDH bör publicera i kanaler som värderas vid internationella och nationella evalueringar Att forskare vid MDH starkt rekommenderas att publicera i öppna arkiv; att forskare därför bör publicera i kanaler som tillåter parallellpublicering eller vars affärsmodell är Open Access Att forskare vid MDH ska lägga in bibliografiska referenser till alla publicerade dokument i MDH:s publiceringsdatabas DiVA Att alla avhandlingar och andra publikationer, där MDH är utgivare, ska publiceras i fulltext i DiVA till de delar som är tekniskt och upphovsrättsligt möjliga Att all publicering som sker i forskarens egenskap av MDH-anställd eller affilierad ska ha adressen "Mälardalens högskola” eller "Mälardalen University". När e-postadress anges används förnamn.efternamn@mdh.se

11 Exempel på några forskningsfinansiärer med OA-krav:

12 Svenska lärosäten som har OA-policy med krav: Svenska lärosäten som har OA-policy med rekommendation :

13

14 Ökningen i DOAJ 2002-2010

15 DOAJ idag 9712 OA tidskrifter i DOAJ 5640 sökbara på artikelnivå 1 616 942 artiklar Från 133 länder Ca 10 % av tidskrifterna i Scopus & WoS är OA Nya tidskrifter ofta OA

16 Två slag av OA Den gröna: Parallell publicering i öppna arkiv. Den gyllene: Fri publicering på nätet. Betalning görs för publicering, inte för spridning och läsning

17 Läget på MDH 2013? (OA=fulltextlänk eller tidskrift i DOAJ)

18 Vad kan göras för att öka OA? Mer info? Göra ”stark uppmaning” till ett tvång? Låta biblioteket regelmässigt publicera fulltext i DiVA, kolla mot Sherpa etc.?


Ladda ner ppt "Open Access. bakgrund olika typer av OA hur mycket publiceras OA på MDH idag, och hur stor "OA-potential" finns det? vad gör vi på MDH:s bibliotek idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser