Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Publicering och open access

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Publicering och open access"— Presentationens avskrift:

1 Publicering och open access 2013-05- 23
Lena Ivarsson Digitala tjänster, Team för publicering och bibliometri Göteborgs universitetsbibliotek

2 Definition Bakgrund Varför open access? Vägar till publicering Förlagens villkor Parallellpublicering i GUP Tidskrifter och förlag Kostnad och finansiering Finansiärernas krav på open access

3 Vad är Open Access? = fri tillgång till vetenskaplig information på internet I första hand det som forskare publicerar utan att få ersättning, dvs vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter etc Även böcker, forskningsdata, encyclopedier etc kan vara fritt tillgängliga Fri tillgång betyder att fritt kunna läsa, ladda ned, kopiera, sprida vidare mm med full hänsyn till författarens ideella upphovsrätt

4 Kort om bakgrunden Open access: växte fram under 90-/00-talet ur ett missnöje med hur det vetenskapliga publiceringssystemet fungerar Syfte: öka tillgängligheten och spridningen av forskningsresultat pionjärämnen datavetenskap, fysik, matematik, ekonomi: preprintarkiv Berlindeklarationen 2003: en avsiktsförklaring för att främja fri tillgänglighet till både vetenskaplig information och kulturarvsmaterial, har därefter skrivits under av ett stort antal institutioner och organisationer

5 Hur är situationen idag?
EU driver på OA-utvecklingen med finansiering och projekt: forskningsfinansiering i FP7, utveckling av infrastruktur mm Ett sextiotal forskningsfinansiärer har någon form av krav på Open Access, bl.a. sex svenska; VR, Formas, RJ, KAW, FAS och Östersjöstiftelsen Flera lärosäten ställer OA-krav Monografier publiceras vanligtvis inte OA, de som ändå gör det har oftast liten spridning via små förlag. Flertalet projekt på gång. Konferensbidrag: öppna arkiv är en viktig publiceringskanal

6 Varför Open Access? fri tillgång till forskningsresultat ger:
fler citeringar ökad synlighet snabbare spridning Litteratur: Björk B.-C. et al. (2010): Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation PLoS ONE 5(6): e Dallmeier-Tiessen, S. et al. (2010): Open Access Publishing - Models and Attributes. Report.

7 Parallell-publicering
Vägar för publicering Publicera artikel, kapitel eller konferensbidrag traditionellt Lägga kopia i öppet arkiv Ämnesarkiv eller på lärosätet Parallell-publicering Fritt tillgänglig Samma kvalitetsgranskning Annan finansieringsmodell I vissa fall publiceringsavgifter Open access-tidskrift

8 Vad får jag göra med min artikel?
De flesta förlag tillåter att en kopia av artikeln publiceras i ett öppet arkiv under vissa villkor: Vanligtvis författarversion (efter granskningen, s.k. post-print version) Embargotider kan förekomma Förlagens villkor finns samlade i databasen Sherpa/RoMEO Exempel: International Journal of Early Years Education (yellow journal) International Journal of Early Childhood (green journal)

9 Förlaget/tidskriften finns inte med i Sherpa/RoMEO
Om du inte får några träffar i Sherpa/Romeo på tidskriftens eller förlagets namn: Sök upp tidskriftens webbsida och försök hitta copyrightinformationen. Finns ibland under rubriker som Copyright, Information for authors, Licence to publish. Sök tillstånd för att parallellpublicera genom att skriva till förlaget. Tänk på att ta med arbetets titel och var kopian kommer att finnas tillgänglig, t ex GUP.

10 Parallellpublicera i GUP
GUP – Göteborgs universitets publikationsdatabas – här kan du parallellpublicera dina refereegranskade artiklar/konferensbidrag direkt efter registreringen Klicka på fliken ”Parallellpublicering” Parallellpublicering GUP Exempel GUP GUPEA – Göteborgs universitets elektroniska arkiv - välj GUPEA som alternativ för publicering (avhandlingar, rapporter mm).

11 Hur väljer jag open access-tidskrift/förlag?
Sök i databasen Directory of Open Access Journals (DOAJ): Sök i databasen Ulrichsweb Exempel: sök efter Nordic Journal of Digital Literacy Exempel artikel i GUP

12 Publiceringsavgifter – vad kostar det?
Publiceringsavgifter (Article Processing Charge) 3000 – SEK per artikel Lista över publiceringsavgifter Hybridtidskrift: traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter som mot en avgift från författaren gör artikeln fritt tillgänglig

13 Några tidskriftsförlag med Open Access-modell
SpringerOpen – medicin, naturvetenskap, teknik (60) Taylor & Francis – alla ämnesområden Co-Action Publishing – alla ämnesområden

14 Tveksamma förlag Var uppmärksam när du får erbjudande från ett förlag eller en tidskrift som du inte känner till! Tänk på innan du väljer förlag och tidskrift: Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner? Vilka sitter i ”editorial board”? Finns det bra kontaktinformation? Är villkoren i ”License to publish” rimliga? Hur marknadsförs möjligheten att publicera i tidskriften? Ser inbjudan genomarbetad ut? Kan man själv hitta tidskriften genom att googla? Guide to review OA publishers (Högskolan i Borås)

15 Publicera monografier
Förlag med Open Access-modell: Projekt OAPEN – OAPEN Library

16 Kostnad och finansiering av open access-publicering
I det totalbelopp forskaren anger i sin ansökan om projektstöd kan han eller hon räkna in den eventuella merkostnad som open access-publicering medför Riksbankens Jubileumsfond finansierar kostnader för open access med kr per projekt VR, Formas – tag med kostnaden i projektansökan FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) finansierar med ett generellt bidrag på kr

17 Vilka krav har jag på att publicera? Kolla villkoren enligt följande:
Sherpa Juliet – Mer information direkt på finansiärernas sidor: Formas VR European Research Council Guidelines and Statement

18 Vilka krav har jag på att publicera? (forts.)
Svenska forskningsfinansiärer

19 EU-finansiering (FP7, ERC)
Deponera en digital kopia i ett öppet arkiv vid tidpunkt för publicering ”Best effort” för att denna digitala kopia blir fritt tillgänglig omedelbart eller senast inom 6 eller 12 månader beroende på område Version: publicerad eller slutligt (granskat och godkänt) manuskript Var: Ett öppet arkiv vid ett lärosäte eller ett ämnesbaserat arkiv Information från EU Forsknings- och innovationskontoret (GU)

20 Läs mer:

21 Kontakta oss! Digitala tjänster: GUP-support Tel: 786 66 71
Fakultetens GUP-bibliotekarie Elina Nybergh


Ladda ner ppt "Publicering och open access"

Liknande presentationer


Google-annonser