Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER"— Presentationens avskrift:

1 EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER
Maria Bohlin, Sjukhusbiblioteket E-post: Tel

2 Innehåll Arbetsterapi
Kort om evidens Hur söker man? Hitta rätt termer, t ex MeSH Sök! PICO: fyll i ett schema som hjälp Vilka databaser skall man använda, och i vilken ordning?

3 Vad är EBM? EBM är samvetsgrann, detaljerad och omdömesgill användning av de bästa aktuella tillgängliga vetenskapliga bevisen i beslut rörande vården av den enskilde patienten.

4 Sök smart, börja i redan bearbetat material!
Översikter Cochrane TRIP Clinical Queries (i PubMed) Clinical Evidence SBU med flera SEKUNDÄRKÄLLOR PRIMÄRKÄLLOR Databaser PubMed AMED CIHAHL med flera

5 GRANSKARE, t.ex. Cochrane-samarbetet
SEKUNDÄRKÄLLA REVIEW GRANSKARE, t.ex. Cochrane-samarbetet PRIMÄRKÄLLA ARTIKLAR

6 Bästa databaserna för er:
SEKUNDÄRA KÄLLOR: har någon redan undersökt detta? Cochrane Database: den viktigaste sekundära informationskällan Trip Database: en meta-sökmotor som genomsöker ett stort antal tillförlitliga databaser Clinical Queries i PubMed: den näst bästa källan för systematiska översikter efter Cochrane OT Seeker: evidensbaserad databas för arbetsterapeuter PRIMÄRA KÄLLOR: som avslutning för att kolla om det finns senare studier än de man hittat i de sekundära källorna ovan, eller om man inte hittat någonting. (SweMed+: artiklar på nordiska språk) Pubmed: världens största medicinska databas AMED:behandlar sjukgymnastik/arbetsterapi

7 Medical Subject Heading - MeSH
Sjukhusbibliotekets hemsida: Databaser/Medicin och vård Översätter svenska ämnesord till MeSH-termer

8 SÖKA – några gemensamma nämnare för olika databaser
Ofta två sökmöjligheter, basic och advanced Det finns en möjlighet att skapa ett eget konto för att kunna spara sökningar och upprepa dem, och/eller skicka resultat till sig själv och andra Hjälp med söktermer, tex. MeSH, Thesaurus, Index m.m Funktioner som Limits; möjlighet att begränsa sin sökning till vissa språk, år, typ av undersökning osv., History; här sparas dina sökningar för att kunna kombineras

9 SÖKA, fortsättning Söklogik AND, OR, NOT. Mellanslag är samma sak som AND i de flesta databaser. ”Insoles AND flatfoot” ger artiklar som innehåller båda orden. OR används vid synonyma begrepp ”Flatfoot AND (Insoles OR soles)” Kom ihåg att hålla ihop begrepp med citat-tecken ”disease transmission”, annars kan mellanslaget tolkas som ett mellanslag d.v.s. Ett AND. Har du hittat en bra artikel? Pubmed: Related articles och Cinahl: Find Similar är länkar till artiklar som är indexerade på liknande sätt.

10 Åtkomst hemifrån Adressen till E-biblioteket=databaser och e-tidskrifter hemifrån: Informationen på Intranätet SIW nås hemifrån via adressen:

11 PICO Egna termer MeSH-termer Population/ patient
Man, 27 år med plattfot Flatfoot Intervention/ indicator Ortopediska inlägg Fotbäddar Ortopediska skor Custom made insoles Ortohopaedic shoes SHOES Comparator/ control Ej inlägg Outcome Lättare att gå, mindre smärtor?

12 Cochrane Under Databaser/Evidensbaserad medicin
Innehåller sammanställningar av originalartiklar som kvalitetsgranskats av oberoende forskare och kliniker

13 Cochrane: söka Sök via Topic i Cochrane Reviews:
Skriv in dina sökord här Övriga databaser

14 Cochrane: sökresultat
Sökresultaten sorteras kategorivis i Reviews, Clinical Trials, Metodstudier osv.

15 Cochrane: symbolerna Vad betyder symbolerna?
P – pågående projekt R – review Withdrawn – återtagen New – ny Klicka på Record för att se fulltext eller abstract

16 TRIP – Turning Research Into Practice
Under Databaser/Evidensbaserad medicin Sök här, eller här: Under Advanced search får du en sökhistorik

17 TRIP:resultat Resultaten presenteras hierarkiskt med bästa evidens högst upp.

18 National Library for Health - NLH

19 National Library for Health - NLH

20 Pubmed: Clinical Queries
Förprogrammerade sökfilter som utarbetats av en forskargrupp i Canada för att underlätta evidensbaserad sökning för kliniker.

21 Pubmed: Clinical Queries
Notera Related Links, artiklar som är indexerade på liknande sätt, bra sätt att få fram nya sökord.

22 OT-seeker – evidens för arbetsterapeuter
Sök här:

23 SweMed+ - artiklar på nordiska språk
Sök här, med svenska termer. Trunkera med $ för att få med böjningsformer Klicka här för att kombinera söktermer och se din sökhistorik

24 PubMed/MEDLINE Databaser/Medicin
Fritextsökning: skriv in ditt sökord och gör en sökning Details: här ser du hur PubMed översatt ditt sökord till rätt MeSH-term. Varning för brus!

25 Pubmed: Historik Under fliken History kan du kombinera sökord
Här ser du också dina tidigare sökningar.

26 Pubmed: Begränsa Limits; här begränsar du din sökning

27 Pubmed: Spara din sökning
Save search: spara din sökning Sökningen sparas i MyNCBI. Först måste du registrera dig och skapa login och lösen som du själv väljer

28 AMED Skriv in ditt sökord ett i taget. Är denna ruta ikryssad, får du förslag på lämpliga termer.

29 AMED För att kombinera termer, klicka på Combine Searches
Begränsa din sökning under Limits, eller More Limits


Ladda ner ppt "EVIDENS FÖR ARBETSTERAPEUTER"

Liknande presentationer


Google-annonser