Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning inför uppsatsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning inför uppsatsen"— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning inför uppsatsen
Högskolebiblioteket 5 oktober 2011

2 Disposition Informationskompetens
Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Relevanta databaser – presentation & övning Fjärrlån --- Hitta tidigare uppsatser Referenshantering & plagiatkontroll Publicera uppsatsen

3 Informationskompetens
Vilken information behöver jag? Var söker jag informationen? Hur söker jag informationen? Värdering av informationen Använda informationen etiskt korrekt Bearbetning & analys --> ny kunskap Förmedling av den vunna kunskapen

4 Vad är informationskompetens
Informationskompetens (= information literacy) Inse när man behöver information Identifiera möjliga informationskällor Formulera lämpliga sökstrategier Söka information effektivt Kritiskt utvärdera och välja information Kunna använda information: tolka, analysera och organisera Använda information på ett etiskt sätt Presentera/publicera den vunna kunskapen

5 Olika typer av publikationer
Primära (Uppsatser) Forskningsrapporter Konferensbidrag i proceedings Vetenskapliga artiklar i tidskrifter Avhandlingar Sekundära Handböcker, översiktsverk, läroböcker Lexikon Yrkestidskrifter, webbplatser

6 …och var hittar man dem. …Via bibliotekets hemsida
…och var hittar man dem? …Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr. Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!

7 Att hitta böcker och artiklar
Higgins - HiG:s katalog Libris - den nationella katalogen Tidskrifter och specifika artiklar Tidskriftslistan Artiklar om ett ämne Databasförteckningar  Databaser

8 Att hitta en doktorsavhandling
Doktorsavhandling = dissertation (diss.) på latin Libris - Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök. Begränsa till Typ: Avhandlingar Begränsa ytterligare till Åtkomst: fritt online eller Typ: e-resurs om du bara vill ha fulltext Avhandlingar.se

9 Forsknings(rapporter) - via forskningscentra eller i Libris
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik SLU Alnarp – LTJ = Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Libris Sök på forskning* trädgård* eller research garden*

10 Elektroniska lexikon Oxford Companion to the Garden
(högskolebiblioteket prenumererar) Wikipedia (engelsk) : Gardening, garden design, therapeutic garden Horticulture, horticultural therapy Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.

11 Konferensbidrag i Proceedings
En stor del av forskningsresultaten presenteras först på konferenser som bidrag/papers som publiceras i tryckt eller elektronisk form i Proceedings Konferensbidrag kan man t.ex. hitta i databaserna: ISI Web of Science Document type: proceedings paper Scopus Document type: conference paper

12 Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal)
Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review Forskare = författare De tillgängliga tidskrifterna hittar du i: Tidskriftsförteckningen Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i: UlrichsWeb En ”domartröja” anger om tidskriften är referee-granskad

13 Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem!
Bläddra Om du känner till en viss artikel: Bläddra fram till den i tid- skriften via – tidskriftsförteckningen Söka Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne – sök i en lämplig databas

14 Bibliotekets tidskriftsförteckning - trädgårdstidskrifter
Sökning på horticult* (14 träffar) Horticulture ej vetenskaplig Scientia Horticulturae vetenskaplig Horticultura Brasileira Open Access Sökning på garden* (11 träffar) Organic gardening ej vetenskaplig eller Bläddra på Subjects Sciences  Gardening & Horticulture (16 träffar)

15 Tidskriftsförteckningen forts
Tidskriftsförteckningen forts. - tidskrifter om parker, landskapsplanering Sök på park* Park science Parks & recreation Sök på landscape Landscape and urban planning MUHON : a journal of architecture, landscape architecture and the designed environment

16 Ytterligare resurser Filmer, bild och ljud Internetresurser
UR access Internetresurser Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet

17 Internetresurser Ämnesregister Intute Gardening (99 records)
Horticulture (196 records) Gardening or horticulture (267 records) Gardening links (WWW Virtual Library) Organisationer American Horticultural Society Gardeners’ world National Gardening Association RHS – Royal Horticultural Society Society of Garden Designers (UK) Garden design journal

18 Internetresurser forts två tunga sällskap inom växtodlingslära
American Society for Horticultural Science Tidskrifter: Hortscience Horttechnology Journal of ASHS International Society for Horticultural Science Skrifter: Acta horticulturae (Proceedings från konferenser) Chronica horticulturae (Fri tidskrift – ej vetenskaplig) Scripta horticulturae (Serie med böcker, proceedings)

19 Internetresurser forts
Trädgårdsterapi American Horticultural Therapy Association ASLA – Health and therapeutic design Canadian Horticultural Therapy Association International people-plant interaction resource center Therapeutic Landscapes Network Thrive - using gardening to change lives Therapeutic Landscape Research Initiative (litteratur) Horticultural Therapy and Therapeutic Horticulture - International Websites for Research

20 Informationssökning - planering
Vilken information behöver jag? Hur ska informationen användas? Vilken tid har jag till förfogande? Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)? Svenskt eller internationellt? Nyhetsartiklar, debattartiklar, vetenskapliga dokument? Begränsningar i språk?

21 Arbetsgång Formulera en preliminär frågeställning
Identifiera sökord (även på engelska) Gör en litteraturinventering och sätt din fråga i ett vetenskapligt sammanhang Precisera sen frågeställningen Revidera sökbegreppen Hitta relevant litteratur

22 Generella söktekniker - läs hjälpsidorna i resp databas
Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård* Kombination med boolska operatorer Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy” Logisk gruppering med parenteser Fritextsökning eller Fältsökning Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)

23 Den bibliografiska posten (= grunden för sökningen)
Author: Stasky, Carly Title: Guerilla gardening Source: Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110, p 14-15 Year: 2002 Language: English Type: Journal article ; Review Keywords: Gardening ; Seedlings Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape. (Fulltext:) ……………

24 Förberedelser inför sökningen
Formulera sökfrågan så klart som möjligt Plocka ut centrala nyckelord och fraser Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord Försök att hitta synonymer, stavnings-varianter, pluralformer och ev. förkortningar Vanligtvis krävs även den engelska terminologin

25 Under sökningen tänk på:
Försök att genomföra sökningen strukturerat och organiserat Var beredd på att ompröva din strategi och dina sökord Ämnesord skiljer sig ofta mellan olika databaser OR-kommandot vidgar din sökning och ger fler träffar, AND och NOT-kommandot smalnar av sökningen och ger färre träffar Trunkering ger fler träffar (garden*) Sammanhållna fraser ger färre träffar (”garden therapy”)

26 Under sökningen tänk på:
Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början. Lägg bara till en ny term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild Fulltext ej tillgänglig Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form

27 Uttagsalternativ Skriv ut - artikeln eller referensen Skicka epost:
referensen, artikeln eller länk till artikeln Spara som en fil Spara till referenshanteringsprogram - RefWorks, EndNote

28 Dokumentation av sökningar
För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m. Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut hisoriken

29 Välj rätt databaser via ämnesguiden eller databasförteckningen
Vilka databaser täcker mina ämnen? Är innehållet vetenskapligt granskat? Vilken typ av publikationer indexeras? artiklar, böcker, rapporter … Vilken typ av databas? bibliografisk, fulltext, fakta Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus) Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?

30 Academic Search Elite via ämnesguiden
Bra hjälpfunktioner Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms) Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications) Cite  Skapa referens

31 Discovery En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt Plus En genväg till många databaser Ger träff på de flesta ämnen Minus Inget ämnesordsregister Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter Ofta dubbletter från de olika databaserna

32 PsycINFO via databassidan
Internationell databas inom psykologi med intressant material för pedagoger Ämnesordsregister finns (Thesaurus) Referenser och länkar till artiklar i fulltext Save/Print/  Bibliographic style

33 Ytterligare databaser via ämnesguiden
Referenser, med länkar till fulltextdatabaser Artikelsök (allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar) ISI Web of Science (allmän) Scopus (allmän) Google Scholar (allmän, även fria resurser) Om naturens läkande kraft, inkl trädgårdsterapi Cinahl (omvårdnad) PsycInfo (psykologi)

34 Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk
Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen  Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången? Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera. Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel. Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet

35 Fjärrlån Böcker från Nordiska bibliotek – gratis, avhämtning på HiG (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris) Artiklar – 40 kr, skickas till hemadress (underlag: referens från databas)

36 Att hitta examensarbeten
DiVA (2007-) Fulltext från HiG Trunkering med * Higgins (-2007) Tryckta uppsatser från HiG (ett fåtal) Välj Enkel sökning Välj Filter: Uppsatser Uppsök Ca uppsatser från olika lärosäten i Sverige Fulltext Trunkering med * Uppsatser.se Samma innehåll som i Uppsök

37 Att citera och skriva referenser
Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser. Varning för PLAGIAT!!!

38 Referenshantering & plagiatkontroll
Skriva referenser Referenshantering med RefWorks Plagiatkontroll Modulen SafeAssign i Blackboard Antiplageringsguiden Refero

39 Referensstandarder APA – beteende- och samhällsvet.
Harvard – flera olika discipliner Oxford – historia, juridik, teologi Vancouver – medicin och biomedicin IEEE - teknikområdet MLA - litteraturvetenskap

40 Skriva referenser – viktigt!
Välj en referensstandard och använd den konsekvent I Libris och Academic Search Elite m.fl. databaser finns funktioner för att skapa referenser Glöm inte titel/författare på www-sidor Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!

41 Hitta bilder Flickr Fotoakuten Science Photo Library Wikimedia Commons

42 Lycka till med uppsatsen
Elektronisk publicering i DIVA Instruktioner på bibliotekets hemsida Rutiner – lärarna informerar


Ladda ner ppt "Informationssökning inför uppsatsen"

Liknande presentationer


Google-annonser