Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Stefan Andersson Enheten för digital publicering, Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Stefan Andersson Enheten för digital publicering, Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Stefan Andersson Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/

2 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Delprojektsmål ”Delprojektet (1) ska leda till en harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument vid svenska universitet och högskolor och ett antal rekommendationer som främjar utbyte av information om dessa”.

3 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Resultat vad? –Rekommendationer... som främjar interoperabilitet för nivåer för interoperabilitet hur? –Uppsala UB + ”referensgrupp” (8 bibliotek + Libris) när? –Juni 2005

4 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Övergripande projektmål ”Den elektroniska publiceringen ska ske på ett sätt som främjar maximal synlighet och långsiktig tillgänglighet. Arbetsmetodik och system för publicering ska vara resurssnåla och undvika dubblering av insatser för att bli långsiktigt hållbara”.

5 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Vad är interoperabilitet? Gör det möjligt att utbyta information och integrera informationsprocesser genom användandet av gemen- samma standarder.

6 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Vad är metadata? –Beskriver data ("data om data"). Varför är det viktigt? –Underlättar för användare att förstå en publikations innehåll och form, även i ett långtidsperspektiv. –Underlättar sökning och urval av publikationer. –Underlättar informationsspridning. –Ingår ofta som en del av elektroniska publikationer. = Tillgänglighet och synlighet

7 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Vad publiceras? –Artiklar –Böcker (monografier och samlingsverk) –Kapitel/bidrag i samlingsverk –Konferenshandlingar och -bidrag –Doktors- och licentiatavhandlingar –Rapporter –Forskningsöversikter –Patent Dessutom: preprints, uppsatser, examensarbeten

8 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Interoperabilitetsproblem - metadata, 1 Bakgrundsdokument: Akademisk forskning online - Academic Research in Sweden Online : A pilot study of an OAI compliant portal (ETD 2003: Next Steps - Electronic Theses and Dissertations Worldwide, Berlin). Resultat: Låg nivå på interoperabilitet mellan poster från olika system i Sverige. http://publications.uu.se/etd2003/papers/afo.pdf

9 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Interoperabilitetsproblem - metadata, 2 –Olika tolkningar av formatet (samma information i olika "fält" eller tvärtom) –Inga "katalogiseringsregler" (Svensson, Anders och Anders Svensson likställda) –Olika beskrivningsnivåer (ojämn standard) –Felaktig information (eller ej fungerande länkar) –Ej kompatibla vokabulärer (icke enhetliga namnformer, ämneskategorier, typer) Dessa problem undersöks i SVEP DP1.

10 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Vad kan göras? Vad har gjorts?

11 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Exempel: DiVA publiceringssystem –Utvecklat av Enheten för digital publicering vid Uppsala universitetsbibliotek. –I drift sedan hösten 2001. –Samarbetsprojekt mellan fem universitet i Sverige, ett i Danmark och ett i Norge. –Hela registreringen, publiceringen (tryckt/elektronisk), spridningen och arkiveringen av vetenskapliga publikationer i ett svep. D-Lib Magazine, November 2003, Vol. 9, nr 11 http://www.dlib.org/dlib/november03/muller/11muller.html

12 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Modell för skapande av metadata –Enkelt gränssnitt för den som registrerar (formulärbaserat) –En registrering skapar alla utformat, även delar av fulltextdokumentet (titelsida, spikblad, abstract …) –Komplex XML-uppmärkning sker i bakgrunden –Kontrollerad inmatning för att minska risken för felaktigheter (ex. årtal, datum, ISBN, ISSN) –Kontrollerade typer och namnformer (ex. serietitlar, institutionsnamn, dokumenttyper, ämneskategorier) –Beständiga URI (URN:NBN)

13 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Informationsspridning: exempel Statistik år 2003 - http://publications.uu.se/http://publications.uu.se/ 400 nya fulltextfiler (550 metadataposter) > 1.500.000 nerladdade webbsidor > 250.000 nerladdade fulltextdokument > 100 olika länder (Sverige 55 %)

14 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Hur hittade användaren? –70 % av filerna hittades via egna bokmärken eller den interna webbplatsens länkar. –20 % av filerna hittades via Google. –10 % av filerna hittades via länkar från externa webbplatser. –En tiotusendel av filerna hittades via bibliotekskatalogen.

15 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: maximal synlighet Publiceringssystem –Webbsidor + Google + länkar från andra webbplatser = stor synlighet och sökbarhet (all metadata + data) för stora användargrupper. –Ex. bibliotekskataloger  söktjänster utan ”browsing” (”the invisible web”) = liten synlighet och sökbarhet (begränsad metadata) men bra för specialiserade användargrupper.

16 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: långsiktig tillgänglighet Publiceringssystem –Tillförlitlig och utförlig beskrivande metadata. –Tillförlitlig och utförlig administrativ metadata. –Gemensamma standarder och format. –Beständiga identifikatorer. –Arkivering (+ metadata) nationellt (KB/Libris)/lokalt.

17 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Uppnå mål: långsiktig hållbarhet Publiceringssystem –Data/metadata skapas en gång, ej parallellt. –Data/metadata kan återanvändas för olika utformat. –Kontroll av originaldata. –Automatiserade processer. –Enkla användargränssnitt/enkel administration. –Gemensamma standarder och format. –Lokal/nationell organisation.

18 SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet DP2


Ladda ner ppt "SVEP Kungl. biblioteket 2004-01-16 Stefan Andersson, Uppsala universitet DP1:Interoperabilitet Stefan Andersson Enheten för digital publicering, Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser