Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STANLI Metadata 2005/02/17 Nationellt arbete om Metadata Vilka problem kan vi lösa?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STANLI Metadata 2005/02/17 Nationellt arbete om Metadata Vilka problem kan vi lösa?"— Presentationens avskrift:

1 STANLI Metadata 2005/02/17 Nationellt arbete om Metadata Vilka problem kan vi lösa?

2 STANLI Metadata 2005/02/17 Andra termer med överlappande innebörd Reducera språkförbistringen Reducera språkförbistringen Kvalitetsrapport Kvalitetsrapport Databeskrivning Databeskrivning Datakatalog Datakatalog Leveransbeskrivning Leveransbeskrivning Varudeklartion Varudeklartion Objektkatalog Objektkatalog Datadictionary Datadictionary

3 STANLI Metadata 2005/02/17 Behovet av metadata Traditionella bilden av användningen av metadata Traditionella bilden av användningen av metadata Sökbibliotek (kataloger) för att tillgängliggöra information åt andra organisationer. Vilka data finns? Sökbibliotek (kataloger) för att tillgängliggöra information åt andra organisationer. Vilka data finns? Övergripande beskrivningar Övergripande beskrivningar Förändrat fokus Förändrat fokus Vilka data existerar inom den egna organisationen ? Vilka data existerar inom den egna organisationen ? Vilken kvalité och aktualitet har dessa ? Vilken kvalité och aktualitet har dessa ? Vilka bearbetningar har vi gjort på data ? Vilka bearbetningar har vi gjort på data ? Var ligger den aktuella versionen ? Var ligger den aktuella versionen ? Vilka har kopior ? Vilka har kopior ? Vilka interna kontaktpersoner finns ? Vilka interna kontaktpersoner finns ? Hur gör jag? Hur gör jag?

4 STANLI Metadata 2005/02/17 Metadata finns, men… Lagras i olika former (textfiler, xmlfiler worddokument, databaser) Lagras i olika former (textfiler, xmlfiler worddokument, databaser) Liknande saker beskrivs men med olika terminologi Liknande saker beskrivs men med olika terminologi Spatialt extent täckningsområde Spatialt extent täckningsområde En term används för beskrivningar som har olika innebörd. En term används för beskrivningar som har olika innebörd. Överföring mellan producenter och nyttjare är idag resurskrävande Överföring mellan producenter och nyttjare är idag resurskrävande Då kan en standard vara bra, men … Då kan en standard vara bra, men …

5 STANLI Metadata 2005/02/17 Pre ISO 19115 I begynnelsen fanns inget men när det finns en standard då skall vi börja… I begynnelsen fanns inget men när det finns en standard då skall vi börja… Tidigt kom CSGMD (FGDC) Tidigt kom CSGMD (FGDC) men snart kommer.. men snart kommer.. CEN TC/287 CEN TC/287 men snart kommer … men snart kommer … ISO 19115 ISO 19115 men snart kommer … men snart kommer … ISO 19139 ISO 19139 När ISO 19139 godkänts vad väntar vi på då? När ISO 19139 godkänts vad väntar vi på då? Systemleverantörerna Systemleverantörerna Metadata saknar de direkt drivkrafterna Metadata saknar de direkt drivkrafterna Vi behöver hjälp med stöd att nyttja ISO 19115 och 19139 Vi behöver hjälp med stöd att nyttja ISO 19115 och 19139

6 STANLI Metadata 2005/02/17 ISO 19115 finns och … ISO 19115 styr vad som skall ingå för att följa standarden ISO 19115 styr vad som skall ingå för att följa standarden Med denna som bas kan producerande organisationer bygga egna system för förvaltning av metadata Med denna som bas kan producerande organisationer bygga egna system för förvaltning av metadata ESRI har gjort en egen realisering av hur ett XML- format skall struktureras ESRI har gjort en egen realisering av hur ett XML- format skall struktureras Om man vill kunna leverera enligt standarden kommer XML-specifikationer i Implementation Specifications ISO 19139 Om man vill kunna leverera enligt standarden kommer XML-specifikationer i Implementation Specifications ISO 19139

7 STANLI Metadata 2005/02/17 Spridd hantering av liknande information Inom en producerande organisation kan följande finnas Inom en producerande organisation kan följande finnas Internt produktregister Internt produktregister Leveransbeskrivning Leveransbeskrivning Webbsidor med presentationer Webbsidor med presentationer ”Officiell” rapportering till EU ”Officiell” rapportering till EU Tryckt katalog Tryckt katalog Intern databasmodell Intern databasmodell …

8 STANLI Metadata 2005/02/17 Spridd hantering av liknande information Leveransbeskrivning Leveransbeskrivning Webbsidor med presentationer Webbsidor med presentationer ”Officiell” rapportering till EU ”Officiell” rapportering till EU Tryckt katalog Tryckt katalog Intern databasmodell Intern databasmodell … Internt produkt- register

9 STANLI Metadata 2005/02/17 Problemet är hur man skall tolka innehållet i standarden Hur skall man tex beskriva olika kontaktpersoner, vad är t.ex. en ”Principal Investigator” Hur skall man tex beskriva olika kontaktpersoner, vad är t.ex. en ”Principal Investigator” Vilka datum skall man ange? Dessa kan registreras på ett antal olika ställen Vilka datum skall man ange? Dessa kan registreras på ett antal olika ställen Vad menas med distributör Vad menas med distributör Användare måste få någon form av stöd i hur man skall tillämpa standarden. Detta beskrivs bara mycket kortfattat i ISO19115. Användare måste få någon form av stöd i hur man skall tillämpa standarden. Detta beskrivs bara mycket kortfattat i ISO19115. Annars får vi inte en semantisk samverkan Annars får vi inte en semantisk samverkan

10 STANLI Metadata 2005/02/17 AnvändarstödAnvändarstöd Handbok Handbok Utbildning Utbildning Exempelsamlingar Exempelsamlingar Råd för hur man skall ta fram nyckelordlexikon i olika tillämpningsområden (miljö, Råd för hur man skall ta fram nyckelordlexikon i olika tillämpningsområden (miljö,

11 STANLI Metadata 2005/02/17 Metadata på olika nivåer Hur kan man hantera metadata på andra nivåer än dataset? Hur kan man hantera metadata på andra nivåer än dataset? Ett applikationschema kan innehålla definitioner för metadata på t.ex. objektsnivå Ett applikationschema kan innehålla definitioner för metadata på t.ex. objektsnivå Men om man inte har ett framtaget applikationsschema skulle instruktioner och exempel på hur man hanterar objektsmetadata vara ett stöd för många användare Men om man inte har ett framtaget applikationsschema skulle instruktioner och exempel på hur man hanterar objektsmetadata vara ett stöd för många användare

12 STANLI Metadata 2005/02/17 VAD skall vi göra Bredare mandat än bara ta fram en nationell version av standarden ? Bredare mandat än bara ta fram en nationell version av standarden ? Skapa bättre förutsättningar för att ”organisationer” Skapa bättre förutsättningar för att ”organisationer” skall kunna producera metadata skall kunna producera metadata skall kunna publicera sina metadata skall kunna publicera sina metadata skall kunna söka efter egna och andras data skall kunna söka efter egna och andras data

13 STANLI Metadata 2005/02/17 Förutsättningar för att producera metadata Översätt standarden Översätt standarden Definiera en nationell profil Definiera en nationell profil n Utgå från INSPIRE, CEN ? Ta fram en praktiskt inriktad handbok Ta fram en praktiskt inriktad handbok Ta fram många exempel, både enkla och komplexa, som visar hur man kan beskriva både dataset och enskilda objekt med metadata Ta fram många exempel, både enkla och komplexa, som visar hur man kan beskriva både dataset och enskilda objekt med metadata Definiera överföringsformat (Implementation specifications 19139?) Definiera överföringsformat (Implementation specifications 19139?) Svensk presentationsmall Svensk presentationsmall Ta fram ett enkelt verktyg för att skapa grundläggande metadata Ta fram ett enkelt verktyg för att skapa grundläggande metadata

14 STANLI Metadata 2005/02/17 Förutsättningar för att publicera/söka efter data Sätt upp en sökportal för att öka drivkrafterna Sätt upp en sökportal för att öka drivkrafterna Fokusera på drift, förvaltning och ej teknik Fokusera på drift, förvaltning och ej teknik Portalen skall vara distribuerad Portalen skall vara distribuerad n Portalen extraherar metadata från medverkande noder Definiera ett nyckelordslexikon (tesaurus) anpassat för Sverige för att underlätta sökning och navigering efter data Definiera ett nyckelordslexikon (tesaurus) anpassat för Sverige för att underlätta sökning och navigering efter data Skall det finnas en central “organisation” som hanterar support och frågor Skall det finnas en central “organisation” som hanterar support och frågor

15 STANLI Metadata 2005/02/17 HurHur Hur skall en portal finansieras på längre sikt (efter projektet) Hur skall en portal finansieras på längre sikt (efter projektet) Vem skall driva en portal och hur skall detta organiseras ? Vem skall driva en portal och hur skall detta organiseras ? Skall portalen vara en del av standardiseringsprojektet eller är det ett separat projekt inom tex LMV el ULI. Skall portalen vara en del av standardiseringsprojektet eller är det ett separat projekt inom tex LMV el ULI. Starta ingen portal utan långsiktig strategi Starta ingen portal utan långsiktig strategi

16 STANLI Metadata 2005/02/17 VarförVarför Utan metadata begränsas användbarheten av data Utan metadata begränsas användbarheten av data Verktyg och guider för att skapa metadata sänker tröskeln för att ta fram metadata enligt 19115 Verktyg och guider för att skapa metadata sänker tröskeln för att ta fram metadata enligt 19115 En fungerande sökportal skapar en större drivkraft att skapa metadata En fungerande sökportal skapar en större drivkraft att skapa metadata

17 STANLI Metadata 2005/02/17 Sen är allt löst…


Ladda ner ppt "STANLI Metadata 2005/02/17 Nationellt arbete om Metadata Vilka problem kan vi lösa?"

Liknande presentationer


Google-annonser