Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GUP & GUPEA Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv http://www.ub.gu.se/publicera/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GUP & GUPEA Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv http://www.ub.gu.se/publicera/"— Presentationens avskrift:

1 GUP & GUPEA Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv

2 Publiceringsdatabasen - syfte
vara en gemensam sökingång till vetenskaplig publicering vid GU sammanställa och sprida informationen underlätta arbetet med publikationslistor för institutioner och forskare

3 Publiceringsstatistik
ett verktyg för publiceringsstatistik, analys och utvärdering av publiceringsverksamheten ”Universitet och högskolor skall vart fjärde år och nästa gång i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa lärosätets publicering i internationellt erkända tidskrifter eller andra publiceringsformer med s.k. referee-system” Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor. Regeringsbeslut

4 GUP databasen bibliografisk databas länkar till fulltext
publikationslistor webbgränssnitt för registrering tvåspråkig databas statistikmodul

5 GUP - innehåll Publikationstyper;
Tidskriftsartiklar refereegranskade, övriga vetenskapliga, övr. (populärvetenskaplig), forskningsöversikter, bokrecensioner Konferensbidrag; refereegranskad, övr. Bokkapitel, bok, doktorsavh, lic avh, rapport, övrigt

6 Statistikfunktionen efter publikationstyp eller publikationsår
fakultets- eller institutionsnivå

7 GUPEA databasen Elektronisk publicering i fulltext Doktorsavhandlingar
E-spikning av doktoranderna själva (Sahlgrenska Akademin från 2006, SamFak & NatFak från ht 2008) Open Archive - Egenarkivering Forskningsrapporter Framförallt från Handelshögskolan Studentuppsatser (ca 3500 st) Universitets-TV (ca 1300 filmer) Allt material (förutom studentuppsatser) i GUPEA är kopplat till GUP

8 Hur hittar användarna till GUPEA? Besök under 1 månad:

9 Mest nedladdade pdf-filer (okt 07-feb 08)
Språket som hinder till en lyckad kommunikation D-uppsats / Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård. Doctoral Theses from Sahlgrenska Academy

10 Varifrån kommer användarna? Nedladdningar av en studentuppsats.
BMW A Company Analysis Magisteruppsats / Företagsekonomiska institutionen / Externredovisning och företagsanalys (publicerad )

11 Samförfattande som grund för sociala nätverkskartor
Baserat på registreringarna i GUP kan vi utifrån de poster där flera GU-forskare samförfattat en publikation visualisera nätverkskartor. Sammanställningarna kan göras på organisatorisk enhet (institution, fakultet) eller på individnivå. Exempel: samförfattande inom Handelshögskolan, baserat på posterna i GUP (04-07)

12

13 Kontakta Kontaktbibliotekarie på Ekonomiska biblioteket är Hanna Gadd, under 2008 är Jens Annmark vikarie. E-publiceringskoordinator på UB och ansvarig för GUP är Jonas Gilbert Jonas


Ladda ner ppt "GUP & GUPEA Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv http://www.ub.gu.se/publicera/"

Liknande presentationer


Google-annonser