Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se www.openaccess.se Fri tillgång på Internet till resultaten från offentligt stödd forskning Presentation vid forskarfrukost i riksdagsbiblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se www.openaccess.se Fri tillgång på Internet till resultaten från offentligt stödd forskning Presentation vid forskarfrukost i riksdagsbiblioteket."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se www.openaccess.se Fri tillgång på Internet till resultaten från offentligt stödd forskning Presentation vid forskarfrukost i riksdagsbiblioteket den 25 oktober 2007 Jan Hagerlid, Kungl. bibliotekets avdelning för nationell samverkan, samordnare för programmet OpenAccess.se

2 www.kb.se www.openaccess.se Vad är Open Access? = Fri tillgång till vetenskaplig information på Internet Avser det som forskare publicerar utan att få ersättning, dvs vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter etc Fri tillgång betyder att fritt kunna läsa, ladda ned, kopiera, sprida vidare etc med full hänsyn till författarens ideella upphovsrätt Har vuxit fram som en rörelse bland engagerade forskare, bibliotekarier, förläggare m fl. Ses idag som ett seriöst alternativ. Open Access är släkt med trender som Open Source, Open Data, Open Educational Resources, men inte med fildelning!

3 www.kb.se www.openaccess.se Men varför fri tillgång? Det finns väl kostnader? Forskare får inte betalt när de bidrar till tidskrifterna som författare redaktörer utvärderare Med Internet kan man nå maximal spridning till en mycket mindre kostnad. Förlagen får mer begränsade uppgifter Det är forskningspolitiskt självmål att begränsa tillgången för att täcka dessa kostnader.

4 www.kb.se www.openaccess.se Open Access kan förenas med marknad och vinster. Men hur fungerar marknaden nu? Kommersiella principer har lagrats på ett system för internkommunikation där ”betalningen” är uppmärksamhet och erkännande. Priser har ingen relation till kostnader. Stora prisökningar straffas ej av sänkt efterfrågan. Monopol ger höga vinstmarginaler 1975 – 1995 ökade priserna på vetenskapliga tidskrifter med 300 %. Nu paket med e-tidskrifter, som ger mer innehåll. Men priserna ökar fortfarande snabbare än inflationen. Forskarens/universitetets mål är maximal spridning och det uppnås inte!

5 www.kb.se www.openaccess.se Hur mycket vetenskaplig litteratur är fritt tillgänglig idag? Det finns närmare 3 000 fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter, OA-tidskrifter Kommersiella: –BioMed Central m fl Ideella: –Public Library of Science m fl –Man hittar alla i Directory of Open Access Journals - DOAJ

6 www.kb.se www.openaccess.se Artiklar som inte ligger i OA-tidskrifter? Ja, forskare lägger ut kopior av artiklar I öppna arkiv vid universitet och högskolor I ämnesbaserade e-printarkiv, t ex PubMed Central inom medicin och ArXiv inom fysik På personliga webbsidor eller institutioners webbsidor Kan hittas lätt både i allmänna och spcialiserade söktjänster

7 www.kb.se www.openaccess.se Så vilka är fördelarna med Open Access? Alla får tillgång till vetenskaplig information! Skattebetalarna ska väl få läsa det man betalat för! Forskarna får maximal synlighet OA ger fler citeringar! Nu kan alla forskare lätt nå det man publicerat Med OA utnyttjas webben bäst! för ”text mining” för att dra ned kostnader

8 www.kb.se www.openaccess.se Behövs vetenskaplig information utanför högskolan? Företag och myndigheter alltmer kunskapsbaserade Akademiska yrkesgrupper behöver fortbildning och har vant sig vid online-tillgång Allmänheten vill också nå originalkällor Det finns givetvis skillnader mellan ämnen, och man bör sträva efter integration med bearbetad forskningsinformation

9 www.kb.se www.openaccess.se Finns det stöd för en förändring? Krav på fri tillgång har tagits upp av bl.a. Brittiska parlamentets utskott för vetenskap och teknik, USA:s kongress: krav på National Institutes of Health, Federal Research Public Access Act – FRPAA Forskningsråd i Storbritannien m fl länder ställer krav på anslagsmottagare

10 www.kb.se www.openaccess.se Vad händer inom EU? EU-rapport om den vetenskapliga publikationsmarknaden, kritisk till förlagsmonopol och positiv till Open Access, 2006 http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf Öppen remiss, uttalanden från forskningsorgan, bl a European Research Council Petition på nätet för kravet på att resultaten från publikt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig genom arkivering i öppna arkiv efter begränsad tid. 20 000 underskrifter, flertalet forskare och närmare 1000 organisationer inom forskning och högre utbildning från hela Europa, “Communication on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation” (COM(2007)56), feb 2007

11 www.kb.se www.openaccess.se Har Open Access stöd i Sverige? Många har i olika former deklarerat att de vill främja en utveckling mot Open Access, bl a Sveriges Universitets- och högskoleförbund Universiteten i Lund, Stockholm m fl Vetenskapsrådet Kungl. biblioteket Kungl. Vetenskapsakademien Svensk biblioteksförening KK-Stiftelsen

12 www.kb.se www.openaccess.se Hur går det med e-publicering inom högskolan i Sverige? Nästan alla universitet (12) och de större högskolorna (10) publicerar elektroniskt m ed fri tillgång på nätet De publicerar: Avhandlingar och examensarbeten Rapporter Artiklar Konferensbidrag Böcker m m

13 www.kb.se www.openaccess.se OpenAccess.se är ett utvecklingsprogram som ska främja maximal synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter, genom stöd till e-publicering inom högskolan Programmet genomförs 2006 - 2009 av Kungl. biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund och U&H-biblioteken, Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och KK-Stiftelsen

14 www.kb.se www.openaccess.se OpenAccess.se Standarder och verktyg för e-publicering Ökat innehåll i öppna arkiv Tillgång till material i öppna arkiv och OA-tidskrifter Kvalitetsfrågor Långsiktig tillgång Publicering i OA-tidskrifter, övergång till OA-modeller för svenska vetenskapliga tidskrifter Insatsområden inom programmet

15 www.kb.se www.openaccess.se


Ladda ner ppt "Www.kb.se www.openaccess.se Fri tillgång på Internet till resultaten från offentligt stödd forskning Presentation vid forskarfrukost i riksdagsbiblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser