Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Från utveckling till behovsstyrd förvaltning Socialstyrelsens förvaltningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 2 • Möta användarnas behov och krav samt underlätta omvärldskontakten. • Komplext område med många aktörer inom eHälsa. Vi ska vara en tydlig och stark samarbetspart. • Starka ömsesidiga beroenden mellan klassifikationer, termbank, Snomed CT och NI. Intern samordning och ett enhetligt budskap är en förutsättning för att möjliggöra kombinationen av NI och NF. Behov av en stärkt förvaltning

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Förvaltningsobjektet Gemensam informationsstruktur - NI/NF Nationell informations- struktur (NI) Snomed CTTermbankenKlassifikationer Verksamhetskomponenter, exempelvis: • Processmodeller • Begreppsmodeller • Informations- modeller • Metoder • Processer, rutiner & checklistor • Svenska extensionen • Internationella Snomed CT • Lokala och nationella urval • Språkliga riktlinjer • Metoder • Processer, rutiner & checklistor • Termposter • Läsanvisningar, handbok, instruktioner • Metoder • Processer, rutiner & checklistor • ICD-10-SE, KVÅ. ICF, ICF-CY mfl • Koder och kodtexter • Anvisningar • Processer, rutiner & checklistor IT-komponenter, exempelvis: • Agilian • Verktyg för vidareutveckling • IHTSDO- workbench • Cliniclue • Termfix • Termpub • Klassifikations- databas • Ärendehanterings- system

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad vi gör i förvaltningen •Gemensamma metoder för införande •Samverkan – användarforum & referensgrupper •Utbildning Användarstöd •Effektiva kanaler för interaktion •Lämpliga verktyg •Releaser Tillgängliggörande •Vidareutveckla •Ta emot ändringsförslag •Genomföra, testa och kvalitetssäkra ändringar Ändringshantering •Planera på strategisk och taktisk nivå •Prioritera ärenden •Gemensamma arbetssätt Förvaltningsstyrning

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text”

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Vad vi ska uppnå Styrbar, effektiv förvaltning Införda processer Hur förvaltningen ska bedrivas Effektivt förvaltningsobjekt Vad vi förvaltar Tydligt förvaltnings- uppdrag Vad vi ska göra Affärsmässig förvaltnings- organisation Överenskommelser

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 7 • behovsfångst. Vi underlättar och stärker interaktionen med användare genom användarkonferens, uppföljningsmodell, referensgrupper och gemensam web. Ytterligare aktiviteter? • prioriteringar. En behovsstyrd förvaltning samtidigt som vi vidareutvecklar produkterna – resurserna ska räcka till. Rådets input kring


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser