Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsbeskrivning [Projekttitel …]

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsbeskrivning [Projekttitel …]"— Presentationens avskrift:

1 Affärsbeskrivning [Projekttitel …] 2017-04-07
Så anpassar du informationen i sidfoten Du kan enkelt anpassa vilken information som ska visas i sidfoten bredvid VINNOVA-loggan. 1. Klicka på knappen ”Sidhuvud/Sidfot” på fliken ”Infoga”. 2. Kryssa i de olika delarna du vill ha i presentationen. Notera skillnaden mellan ”Uppdatera automatiskt” och ”Uppdatera inte” för datum i sidfoten. Det förra innebär att dagens datum alltid visas i presentationen. I fältet ”Sidfot” kan du med fördel ange titeln på föredraget eller mötet. Affärsbeskrivning [Projekttitel …]

2 Vi tror på det här affärskonceptet för att …
INSTRUKTION: Behåll rubrikerna som de är, och skriv er egen text med 18 punkters storlek under. Befintlig text inom [ … ] är en vägledning. [Varför ska VINNOVA välja att investera pengar i verifiering av detta affärskoncept, och hur kan genomförandet av projektet bidra till att gynna tillväxten i Sverige?]

3 Behov (Need) [Vilket problem vill projektgruppen lösa? Vem är kunden/kunderna som äger detta problem? Har kundens verkliga behov verifierats och i så fall hur? Om potentiella kunder har kontaktats, beskriv utfall och relationer.]

4 Erbjudande till kund (Approach)
[På vilket sätt vill ni lösa kundens problem – vad är kunderbjudandet? Hur ska ni tjäna pengar – vilken affärsmodell ska tillämpas?]

5 Konkurrensfördelar (Benefit over cost)
[Vad är det som gör er vara/tjänst unik? Varför ska kunden välja just er lösning?]

6 Marknadssituation (Competition)
[Beskriv översiktligt marknaden (mikro – makro) och uppskatta om möjligt dess storlek och tillväxt. Finns det några existerande alternativa lösningar? Beskriv dessa och förklara på vilket sätt de skiljer sig i jämförelse med ert angreppssätt.]

7 Affärskonceptets befintliga status
[Beskriv i vilket stadie (utvecklingsfas) konceptet befinner sig för närvarande. Beskriv en eventuell prototyp eller liknande om en sådan har utvecklats. Beskriv eventuella tekniska hinder/problem som måste lösas för att produkten skall kunna nå marknaden. Om projektet genomgått förverifiering (VFT-1) – ange kortfattat vilka resultat som uppnåtts.]

8 Team och kompetens [Beskriv projektdeltagarna och deras roll i projektet. Beskriv vilket behov av kompetens (på kort och längre sikt) som behövs för att genomföra verifieringsprojektet.]

9 Milstolpe 1 (MS-1) [Start: Slut: Kostnad: Ange projektetappens aktiviteter och målsättningen med dessa. Ange vilka personer som ska delta och hur de är involverade (% arbetstid). Ange vilka målen för MS-1 är och vad som skall levereras. Ange eventuella beslut som ska fattas och/eller vägval som ska göras efter avslutad etapp. Ange kriterier för vad som ska ha uppnåtts för att projektet ska drivas vidare.]

10 Kommersiell och teknisk riskanalys
Sannolikhet Konsekvens Åtgärd [Beskriv och gradera riskerna i verifieringsprojektet i tabellen ovan (ange en siffra 1-5 för sannolikhet respektive konsekvens). Förslagen nedan kan användas som en vägledning. • Affärs- och marknadsmässiga risker (t.ex. kundbehovet kan inte verifieras, avsaknad av konkurrensfördelar, inlåsningsmekanismer etc.). • Tekniska risker (t.ex. lösningen omogen, håller inte för tillämpningskraven, unikiteten kan inte verifieras). • Legala och regulatoriska risker (t.ex. beroenden och behov av standardisering). • Risker i samband med genomförandet (t.ex. att nödvändiga kompetenser inte erhålls.]

11 Kommersialisering av affärskonceptet
[Beskriv hur ni planerar att kommersialisera affärskonceptet. Vilken strategi är lämplig i erat fall (t.ex. licensaffär, starta ett bolag eller resa riskkapital)? Beskriv nyckelpersonernas framtida roll.]


Ladda ner ppt "Affärsbeskrivning [Projekttitel …]"

Liknande presentationer


Google-annonser