Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström."— Presentationens avskrift:

1 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström

2 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) BLOCK Erbjudande och stöd http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovationsformaga-hos-specifika- malgrupper/Innovationskraft-i-offentlig-verksamhet/Efterfragan-av-innovation-/

3 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Regeringsuppdrag 2012-0154 Uppdrag att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik Likalydande uppdrag till VINNOVA och Energimyndigheten. Inleda samarbete med relevanta aktörer och ta fram specifikationer för upphandling. Fokusområden; energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, stadsplanering och hållbart byggande, säker vattenförsörjning och effektiv avfallshantering Samarbete med Trafikverket i samband med deras regeringsuppdrag om innovationsupphandling 5 miljoner 2012, 5 miljoner 2013 och 5 miljoner 2014. Bild 3

4 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) ”Nya FRÖN” ska stödja offentlig innovationskraft i alla mognadsfaser! Planering och förstudier Utveckling och verifiering Införande och användning

5 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Innovationskraft i offentlig verksamhet FRÖN – planering Syftet med utlysningen är att stimulera innovationslust, utveckling och nytänkande i den offentliga sektorn genom att erbjuda bidrag för att vidareutveckla och konkretisera en tidigare oprövad idé. Resultatet av planeringsprojektet ska sedan kunna föras vidare i en konkret utvecklings- och införandefas. Ansökan 9 maj 2014 5 oktober 2014 februari 2015 Beslut juni 2014 november 2014 mars 2015 Vad? Innovativa idéer som kan utvecklas till ett projektförslag med en plan för införande Hur mycket? 4 miljoner kronor per utlysning Vem? Kommuner, landsting, statliga myndigheter samt privata organisationer verksamma inom offentlig sektor Urval Ansökningarna bedöms av VINNOVA

6 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Innovationskraft i offentlig verksamhet FRÖN – utveckling Syftet med utlysningen är att stödja konkreta innovationsprojekt i den offentliga sektorn. Det kan handla om utveckla, pröva och utvärdera en mogen innovationsidé i form av exempelvis en produkt, tjänst eller organisationsmodell. Ansökan 9 maj 2014 5 oktober 2014 februari 2015 Beslut juni 2014 november 2014 mars 2015 Vad? Utveckling och genomförande av ett innovationsprojekt Hur mycket? 10 miljoner kronor per utlysning Vem? Kommuner, landsting, statliga myndigheter samt privata organisationer verksamma inom offentlig sektor Urval Ansökningarna bedöms av VINNOVA och externa experter

7 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Innovationskraft i offentlig verksamhet FRÖN – införande Syftet med utlysningen är att stödja övergången från ett innovations- och utvecklingsprojekt till att bli en del av ordinarie verksamhet i den offentliga sektorn. Det kan handla om att etablera nya former av exempelvis upphandling, ersättning och organisering, samt ledning och styrning av verksamheten. Ansökan 9 maj 2014 5 oktober 2014 februari 2015 Beslut juni 2014 november 2104 mars 2105 Vad? Införande av en innovation i ordinarie verksamhet Hur mycket? 10 miljoner kronor per utlysning Vem? Kommuner, landsting, statliga myndigheter samt privata organisationer verksamma inom offentlig sektor Urval Ansökningarna bedöms av VINNOVA och externa experter

8 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vad kan Energimyndigheten erbjuda? Energimyndigheten, ”öppna dörrar” Regeringsuppdraget Satsningar inom miljöteknik, informationsspridning Offentlig sektor är viktigt!

9 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Vad kan Konkurrensverket erbjuda? Stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, miljöhänsyn och sociala hänsyn ska koncentreras, förbättras och förstärkas. 6 personer som ska arbeta med innovationsupphandling http://kkv.se/t/SectionStartPage____9618.aspxhttp://kkv.se/t/SectionStartPage____9618.aspx

10 Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Tack för er uppmärksamhet! -Tillsammans får vi Sverige att växa..


Ladda ner ppt "Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) J Luleå 2014-02-27 Lina Groth Johan Lundström."

Liknande presentationer


Google-annonser