Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWF IN SHORT WWF is in over 100 countries, on 5 continents +100 WWF was founded In 1961 1961 WWF has over 5,000 staff worldwide +5,000 WWF has over 5 million.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWF IN SHORT WWF is in over 100 countries, on 5 continents +100 WWF was founded In 1961 1961 WWF has over 5,000 staff worldwide +5,000 WWF has over 5 million."— Presentationens avskrift:

1 WWF IN SHORT WWF is in over 100 countries, on 5 continents +100 WWF was founded In 1961 1961 WWF has over 5,000 staff worldwide +5,000 WWF has over 5 million supporters +5M Photo: © NASA

2 WWF Aktiviteter utgår ifrån biodiversitets och miljöfrågorna – i geografiska och tematiska områden Tyngd i syd då hoten och skyddsbehovet är störst där WWF international centralt i nätverket - tar fram gemensamma styrdokument, globala prioriteringar och management stöd Regioner och landsorganisationer har egna strategier 80% av insamlade medel skall gå till prioriterade områden

3 WWF och Sida CIVSAM stödet Samarbete utgår från regionala strategier och CS en del av dessa Policy och livelihoods I vissa fall initieras CSOs i relation till de resurser och skyddsvärda områden som finns Har stor fältverksamhet med nationella och fältkontor ute på landsbygden Arbetar ofta med CBOs Stöd via våra region och landskontor

4 Rapportering Kärnstöd Attribution Kontroll Resultatkrav Politiskt stöd – visa resultat Följa pengarna © Edward Parker / WWF-Canon Riskhantering Value for money Revisioner Svaga organisationer Organisatoriska låsningar

5 Dilemman –Rapporteringskrav tekniskt och finansiellt –Kärnstöd i stora budgetar med många givare –Kontroll som utesluter vissa aktörer –Interna strukturer och som försvårar kärnstöd

6 Rapporteringskrav Alla givare har egna krav och format – tematiska eller metodfokus “Vad går våra pengar till” Fortsatt budgetar och aktivitetsbeskrivning på output-nivå Resultat i stora program är hundratals rapporter per år – slöseri med resurser (WWF Madagaskar 300-400 rapporter per år utöver den centrala WWF rapporteringen)

7 Dilemman –Rapporteringskrav tekniskt och finansiellt –Kärnstöd i stora budgetar med många givare –Kontroll som utesluter vissa aktörer –Interna strukturer och som försvårar kärnstöd

8 Kärnstöd Strategier att finansiera är breda och har civila samhället som en komponent av flera Många givare med olika syn på finansieringssätt Krav på att kunna spåra “sin” impact istället för att följa upp på strategins relevans och implementering – vem vill sitta med svarte Petter? Släppa kontroll svårt och svårare med ökande resultatkrav och kontroll – varje krona… Resultat att vi efter diskussioner om resultatfokus och kärnstöd hamnar i diskussioner om budget och pengaflöden på output och aktivitetsnivå

9 Dilemman –Rapporteringskrav tekniskt och finansiellt –Kärnstöd i stora budgetar med många givare –Kontroll som utesluter vissa aktörer –Interna strukturer och som försvårar kärnstöd

10 © Cat Holloway / WWF-Canon

11 Avtalet (med samarbetspart) ska ställa samma krav som Sida ställer på Världsnaturfonden WWF i Avtalet och specifikt Underavtal och säkerställa att relevanta avtalsvillkor i Avtalet och Underavtalet inkluderas. Dessa krav gäller för avtal i alla efterföljande led. © Cat Holloway / WWF-Canon

12 Dilemman –Rapporteringskrav tekniskt och finansiellt –Kärnstöd i stora budgetar med många givare –Kontroll som utesluter vissa aktörer –Interna strukturer och som försvårar kärnstöd

13 Interna strukturer Med ökade krav på kontroll i alla led så ökar trycket på att ställa krav på partners i efterföljande led vilket försvårar Hög risk att arbeta med partners med låg kapacitet Bygger ofta civilsamhälles strukturen i de områden vi är aktiva Risk trycks nedåt i systemet genom avtalen

14 Försök till lösningar Nordic+ för att koordinera med andra givare med mål att förenkla och stödja - basketfunding Hitta ingångar för uppföljning på strategisk nivå med fokus på Civila Samhället genom existerande förvaltningssystem – inga parallella processer Global resultatmodell som fokuserar på process Resultat som alla regioner kan bidra till men där man väljer vilka man vill bidra till utifrån sitt sammanhang Använda det centrala rapporteringsformatet som fokuserar på strategin

15


Ladda ner ppt "WWF IN SHORT WWF is in over 100 countries, on 5 continents +100 WWF was founded In 1961 1961 WWF has over 5,000 staff worldwide +5,000 WWF has over 5 million."

Liknande presentationer


Google-annonser