Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Tel. 0520-52 52 00 | Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Tel. 0520-52 52 00 | Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Introduktion

2 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Vad är en ”affärsängel”? Definition enligt Wikipedia: ” En affärsängel är en privatperson som satsar sitt kapital, både monetärt och/eller intellektuellt kapital i nystartade företag, som en form av riskkapital. Företagaren får då tillgång till kapital, erfarenheter samt kontakter. Affärsängeln har ofta själv egen erfarenhet av att vara företagsledare.”

3 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Om VastAF • Bildades i slutet av 2011 med bas i Trollhättan • Grundarna består av entreprenörer och företagsledare • Erfarenhet inom många affärsgrenar: • Verkstadsindustrin • ICT • Energi och Miljö • Fastigheter • Livsmedel • Diverse Konsultverksamhet • Erfarenhet inom kompletta företag: • Forskning och utveckling • Produktion • Försäljning och Marknadsföring • Supply chain • Juridik och ekonomi

4 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Verksamhetens syfte • Att investera i företag i uppstartsfasen • Att investera i företag i utvecklings- och/eller tillväxtsfas • Med fokus på regionen ”Västkusten” • Att vara en aktiv investerare: • Utnyttja affärsänglarnas kompetens och nätverk • Påverka utvecklingen av företaget

5 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Organisation • Styrelsen beslutar om alla investeringar • Objektutskottet utvärderar alla inkomna investeringsansökningar • Verkställande utskottet driver verksamheten och exekverar alla investeringsbeslut

6 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Investeringsansökan • Investeringsansökan inskickas till Bo Gustafsson, ordförande i Objektutskottet • Email: bo@vastaf.se • Investeringsansökan skall innehålla: • En första beskrivning på 2-4 sidor för att ge en första uppfattning (Executive Summary) som kort beskriver: • Bakgrund, entreprenören, ledningen • Affärsidé och verksamhet • Marknaden och kunder • Produkt, tjänst, kundnytta • Utvecklingspotential • Immateriella rättigheter och allianser • Kapitalbehov och lönsamhet, kassaflöde • Samarbetsorganisationer

7 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Status oktober 2012 • Totalt inkomna ansökningar:55 • Genomförda investeringar:1 • Avvisade25 • Internutbildning genomförd • Samarbete med andra Affärsängelsbolag • Samarbete med olika inkubatorer mm

8 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Beslutskriterier • Möjlighet att göra en exit inom en viss tid • VastAFs egna kompetens • Företagsgrundarnas förmåga (objektet) • Marknadsmöjligheter för objektet • Investeringens storlek och uppläggning

9 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Grundare - Gunnar Dalblad, Företagare inom livsmedel och maskinutrustningar - Peter Eriksson, Egen företagare inom bl.a. livsmedelsbranschen - Bo Gustafsson, IT-entreprenör med internationell erfarenhet - Anders Hammar, Entreprenör och Fastighetsföretagare - Jan Åke Jonsson, fd VD Saab Automobile AB, numera diverse styrelseuppdrag - Magnus Jonsson, fd Utvecklingschef Volvo Personvagnar och Saab Automobile - Bengt Lenhoff, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin - Kurt Nielsen, Entreprenör och Företagare inom bl.a. bemanningsbranschen - Mikael Norrman, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin - Anders Olevik, Entreprenör och Företagare inom verkstadsindustrin

10 www.vastaf.se | Tel. 0520-52 52 00 | post@vastaf.se Kontakter - Jan Åke Jonsson styrelseordförande (janake@vastaf.se) -Bo Gustafsson ordförande Objektutskott (bo@vastaf.se) - Anders Hammar ordförande Verkställande utskott (anders.hammar@vastaf.se)


Ladda ner ppt "| Tel. 0520-52 52 00 | Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser