Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Månson David Danielsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Månson David Danielsson"— Presentationens avskrift:

1 www.cleansolutions.se Anders Månson David Danielsson
Välkomna till vår presentation av iDashboards. Jag heter AM och med mig har jag min kollega DD. Jag jobbar inom Marknad och D. är programmerare/tekniker/konsult

2 Agenda - iDashboards iDashboards - (Anders)
Demo - iDashboards i iScala – (David) Hur man bygger en Dashboard – (David) Frågor? Detta är premiär! Det är första gången vi gör en offentlig presentation av iDashboards och vi hoppas att ni kommer att tycka att detta är lika spännade som vi gör. Vi har en Agenda som innebär att först……

3 Vad är iDashboards? iDashboards är en ny unik programvara.
Programvaran hämtar affärsinformation från företagets befintliga affärssystem. Informationen presenteras grafisk och visuellt. Det skapar förutsättningar för effektivare och snabbare beslutsfattande. iDashboards är ett nytt innovativt verktyg inom Business Intelligence. - iDashboards är en ny unik programvara. Det är verktyg som ger dig tillgång till din affärsinformation. När du vill, var du vill, överskådligt - i realtid! - Programvaran hämtar affärsinformation från företagets befintliga affärssystem. Kan hämta från flera källor samtidigt. - Informationen presenteras grafisk och visuellt. Informationen presenteras som du/användaren bestämmer, i s.k. visuella dashboards. - Detta skapar förutsättningar för effektivare och snabbare beslutsfattande för företagsledare och avdelningschefer. - iDashboards är ett nytt innovativt verktyg inom området Business Intelligence.

4 Vad är nyttan? Omedelbar tillgång på läglig och relevant information.
Viktiga KPI:er/nyckeltal och mätvärden tydligt presenterade. Visuella data, realtidsbaserad i interaktiv miljö. Flexibelt, lätt att ändra datavyer. Enkelt att gå ned på olika nivåer och undersöka informationen, för större förståelse. BAM (Business Activity Monitoring) - Omedelbar tillgång på läglig och relevant information. - Viktiga KPI:er/nyckeltal och mätvärden tydligt presenterade. KPI.er står INTE för Konsumentprisindex. Det betyder för Key Performance Indicators , alltså nyckeltal. - Visuella data, realtidsbaserad i interaktiv miljö. Vad vi menar med “Interaktiv Miljö” kommer David att visa senare när han visar sin Demo. - Flexibelt, lätt att ändra datavyer. - Enkelt att gå ned på olika nivåer och undersöka informationen, för större förståelse. Vad vi kallar “Drill-down”. - BAM (Business Activity Monitoring). Detta är ett brett begrepp, men här menar vi den Alerts-module som finns I iDashboards. Alltså olika typer av varningsflaggor, blinkande lampor som varnar när vissa värden under- eller överstigs på instrumentbrädan. Alert kna även kommuniceras I form av e-mejl.

5 Din affärsinformation – i realtid
“Skickliga piloter måste registrera information från en mängd indikatorer för att kunna navigera planet. Men att navigera dagens organisationer genom en komplex och konkurrenshård miljö är minst lika komplicerat som att flyga ett jetplan. Varför ska vi lura oss att tro att en företagsledare inte behöver ett fullt batteri av instrument för att leda sitt företag? Företagsledare liksom piloter behöver instrumentbrädor, som visar alla aspekter av omgivningen och de egna prestationerna för att kunna överse resan mot framgångsrika resultat i framtiden.” David Norton & Robert Kaplan Norton/Kaplan publicerade boken Balanced Scorecad: Translating Strategy into Action, M.a.o. långt före iDsahboards tillkomst. Märkligt nog skrev Norton/Kaplan redan då om iDashboards. Så här skriver de. Jag citerar:…

6 Företagsledningen Företagsledare får en omedelbar och överskådlig syn på organisationens prestanda inom olika områden, som försäljning, produktion, marknadsföring, HR etc. Först definieras nyckeltal (KPI:er), som används för att styra verksamheten. Sedan kopplas nyckeltalen till en instrumentbräda med olika indikatorer/charts. - Företagsledare får en omedelbar och överskådlig syn på organisationens prestanda inom olika områden, som försäljning, produktion, marknadsföring, HR etc. - Först definieras nyckeltal (KPI:er), som används för att styra verksamheten. - Sedan kopplas nyckeltalen till en instrumentbräda med olika indikatorer/charts.

7 För hela organisationen
iDashboards hör inte bara hemma i ledningsgruppen utan är ett effektivt verktyg i hela organisationen. iDashboards kan penetrera alla nivåer och ansvarsområden i företaget som exempelvis försäljning, marknad, ekonomi och produktion. - iDashboards hör inte bara hemma i ledningsgruppen utan är ett effektivt verktyg i hela organisationen. - iDashboards kan penetrera alla nivåer och ansvarsområden i företaget, som exempelvis försäljning, marknad, ekonomi och produktion. Detta görs genom s.k. “drill-downs”. D.v.s att man kan gå ner på olika nivårer i företaget. Med dessa nivåer följer då olika behörigheter.

8 Hur jobbar du? Så har har jag jobbat under många år som företagsledare. D.v.s med att försöka extrahera information från Excelark för att sedan kunna presentera relevant information för de anställda, ledningsgruppen och styrelsen. Idag jobbar vi oftast med högar av Excel ark för att studera vad som hänt. Vi jobbar i backspegeln. Men vi kan jobba med helikoptersyn på verksamheten i realtid.

9 Före iDashboards Jag tror att det är många som känner igen sig här.

10 Med iDashboards Men vi kan jobba så här med den information vi valt att ha vid våra fingerspetsar.

11 5. Test & slut- installation
6 enkla steg 1. Analys Scope 2. Meta-Information Data om Data 3. Grafisk-Visuell Storyboarding 4. Dashboard Utveckling 5. Test & slut- installation 6. Go Live Implementationsprocessen för iDashboards innehåller 6 enkla steg. Steg 1 och 2 är här avgörande och kommer att ta mest tid. 1. Analys Scope Beslutsprocess-kartläggning Hur fattar vi beslut idag? Vilka nyckeltal använder vi? Hur bör vi besluta ? Vilket innebär att vi gör en analys av beslutsunderlaget för beslutsfattandet. Projektplan Projektteam utses 2. Meta – Information, Data om Data Val av KPI:er. Valet beror här på typ av företag, tjänsteföretag, tillverkande företag och dessutom vad man vill se för att styra sin verksamhet. 2.1 Definiera datakällor Definiera informationen som skall användas för KPI:erna 2.2 Kornighet (Granularity) Vi Bestämmer Tidsramar, Geografiska ramar och Produktindelning. 2.3 Beräkningar (Förhållanden, Procent) 2.4 Varianser (Avvikelser) 3. Grafisk-Visuell Storyboarding Grafisk design av instrumentbrädan. Grafisk layout för olika nivåer. Drill-Down Vilka charts? Till vem? Vem ska se vad? Behörigheter? BAM (Alerts - Varningsflaggor) 4. Dashboardutveckling Utveckling av den slutiga instrumentbrädan Avstämning Dokumentation 5. Test och slutinstallation Funktionstest Utbildning Integrationstest Acceptanstest Slutinstallation 6. Go Live Uppföljning Underhåll Mentorskap Mer Utbildning?

12 Exempel på KPI:er (nyckeltal)
Försäljning per produkt, produktgrupp, säljare, område etc. Antal order per dag, vecka, månad. Ordervärden. Försäljning Produkt mix (produktgrupp/ försäljning). Varulagervärden för perioden. Produktion per dag/produktgrupp/produkt. Täckningsgrad (täckningsbidrag/intäkter). Personalomsättning. Lönekostnader. Antalet KPI:er är faktiskt oändligt. KPI:er kan konstrueras av alla data, som absoluta värden, förhållanden, procent, avvikelser i tidsperioder o.s.v. Här är ett axplock av några vanliga KPI:er….

13 Bibliotek med 100+ charts Även kartor finns Cirkeldiagram
Bubbeldiagram Även kartor finns KPI:erna är sedan konverterade till charts i instrumentbrädan. iDashboards innehåller ett hundratal charts/indikatorer. Här är några exempel… Kombinerade diagram Mätare

14 Referenser Här är några företag som använder iDasboards idag.
NASA (National Aeronautics Space Administration) använder iDashboards. En organisation som vet vikten av instrumentbrädor. Rymdfärjan Columbia har ju en del instrumentbrädor. Johnson Controls är ett stort amerikanskt företag som bl.a. tillverkar, instrumentbrädor till bilindustrin, som underleverantör.

15 iDashboard ger… Effektivare beslutsprocesser Ökad konkurrensförmåga
och Kort sagt... I ETT NÖTSKAL íDashboard ger: Effektivare beslutsprocesser vilket leder till Kostnadsbesparingar och Ökad konkurrensförmåga Kostnadsbesparingar

16 iDashboards Repository
iDashboards - Miljön iDashboards Repository RDBMS FLASH XML iDashboards Engine iScala Database Production Database iDashboards Server Nu kommer vi in på den tekniska miljön och då är det dags för mig att lämna över till D., som sedan ska göra sin Demo och därefter visa er hur man konstruerar en Dashboard. I mån av tid svarar vi gärna på frågor. Ni kan även prata med oss efteråt eller söka upp oss I vår monter. J2EE Platform Data Warehouse Weblogic, Websphere, JBoss, Tomcat,… Windows, Unix, Linux

17 Agenda – Live demo Dashboard Konceptet Chart Konceptet Typer av charts
Datakällor Pivot charts Map charts Interaktiviteten (patenterad) Drill-downs (Dashboard och Chart) Alerts och BAM (Business Activity Monitor) Skapa en Dashboard med charts från noll DEMO

18 Datakällor för charts Manuell inmatning Excel import Tabeller Vyer
Lagrade procedurer Program som skriver till std-out JAVA-interface .EXE


Ladda ner ppt "Anders Månson David Danielsson"

Liknande presentationer


Google-annonser