Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk kompetensförsörjning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk kompetensförsörjning"— Presentationens avskrift:

1 Strategisk kompetensförsörjning
– RÄTT KOMPETENS, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TID

2 Business Region Göteborg AB
VISION ”Göteborgsregionen ska vara ett ledande Nordeuropeiskt centrum för kompetens framtidsbranscher och tillväxtföretag” Business Region Göteborg AB

3 Strategisk kompetensförsörjning
"Kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för bestående tillväxt"

4 Rätt kompetens – en förutsättning för utveckling
” I den bästa av världar går affärsutveckling och kompetensutveckling sida vid sida”

5 Rätt kompetens – en förutsättning för utveckling
Initiativ av Business Region Göteborg Nationellt projekt inom SIS Projektstart sommaren 2001 Remiss till 137 organisationer Svensk standard oktober 2002 Engelsk version mars 2003 Vägledning oktober 2004

6 Varför ett ledningssystem
För att leda och driva en organisation framgångsrikt krävs ett systematiskt och synligt sätt att styra på Att införa och underhålla ett ledningssystem gör det möjligt att ständigt förbättra verksamheten genom att beakta behoven hos alla intressenter

7 Definitioner KOMPETENS
Förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Förmåga – erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta sina kunskaper och färdigheter Vilja – attityd, engagemang, mod och ansvar Kunskap är att veta – fakta och metoder Färdighet är att kunna – utföra i praktiken

8 Fler nyckelbegrepp KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOMPETENSUTVECKLING
– process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov KOMPETENSUTVECKLING – aktivitet för att bredda / höja individers och gruppers kompetens

9 Modell för ledningssystemet
Verksamhetsplanering Verksamhetens behov Verksamhetens resultat Förutsättningar Strategier Planer Måluppfyllelse Verkan 5. Ledningens ansvar 8. Övervakning, mätning, analys och förbättring 6. Resurser 7. Kompetens försörjnings processen

10 Är relevant i förhållande till typ av
Kompetenspolicy Är relevant i förhållande till typ av verksamhet, marknad etc Innefattar åtagande om ständig kompetensutveckling Utgör grunden för att fastställa och följa upp kompetensmål Är införd, tillämpad, underhållen och kommunicerad Är dokumenterad Granskas regelbundet och är tillgänglig för relevanta intressenter Kompetenspolicy ”Semcon ska ge varje medarbetare möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens för att möta kundernas, företagets och medarbetarens framtida behov.” Anteckningar ny bild på två pers i huset som samtalar möte (medarbetarsamtal)

11 Kompetensförsörjningsprocessen
Utdata: Rätt kompetens Nöjd medarbetare Nöjd kund Dokumenterade uppföljningar Indata: Verksamhetens behov Kompetenspolicy Tidigare uppföljningar Återföring 7.2 Kompetens- analys 7.3 Kompetens- planering 7.4 Genomförande 7.5 Utvärdering

12 Verksamhetsanalys – framtid
Vem eller vilka ska vi vara till för i framtiden? Vilka starka sidor ska vi utveckla? Vilka svagheter skall vi göra något åt? Är vi överens?

13 Medarbetarsamtalet ”En verksamhet är aldrig starkare än sina medarbetare” Anteckningar ny bild på två pers i huset som samtalar möte (medarbetarsamtal)

14 Kompetensförsörjning
NÄTVERK FÖRETAGS-FÖRVÄRV PROGRAM DAGLIGT LÄRANDE REKRYTERING UNDER- KONSULTER PARTNERSKAP

15 Kompetensutveckling DAGLIGT LÄRANDE TEAMARBETE UTMANINGAR I UPPDRAG
UTBILDNING/ KURSER DAGLIGT LÄRANDE MENTOR/ FADDER RELATIONER LITTERATUR

16 Effekten ” Det främsta mervärdet är att kopplingen mellan kundernas behov, Semcons mål och den enskilda medarbetarens utveckling blivit så tydlig” Semcon ett certifierat företag enligt SS

17 Kompetensdiplomering
Diplomeringen visar att en organisation använder rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid Är ”enklare” variant av att kvalitet säkra sin process för kompetensförsörjning Diplomet utfärdas av Business Region Göteborg AB Miljöförvaltningen i Göteborg först ut på plan!

18 Varför? Ökad kvalitet på organisationens produkter och tjänster
Att organisationen har rätt kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar En förbättring av kundens och finansiärens uppfattning om organisationen Att organisationen blir attraktiv för potentiella och befintliga medarbetare

19 Hur lära strategisk kompetensförsörjning?
Nätverk Kurs/utbildning Coachstöd - Skapa erfarenhetsutbyte i frågor som har strategisk betydelse för kompetens- försörjningen. 5 -6 nätverksträffar /år Fördjupad kunskap i att självständigt kunna införa och revidera ett ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning i en organisation. 6 dagar + möjlig tillägg 2dagar

20 Medverkande verksamheter
Västfastigheter Sif avd Göteborg Telia Sonera New Career Kronans Droghandel Alfa Competence Riksbyggen Semcon Länsstyrelsen Västra Götaland Elicit Igruppen Volvo Cars Torslanda Sensus Studieförbund Posten AB Lantmännen BRG Wistrands advokatbyrå Luftfartsverket Göteborgs stad, Fastigheter Göteborgs stad, Miljöförvaltningen Länsarbetsnämnden Västra Götaland Comintell Göteborgs Energi Dataföreningen SIBA AcadeMedia Eductus LC2 AB Volvo SKF Kungsbacka kommun Marks kommun Värmlands sjukhus SU, Rättspsykiatrisksa vårdkedjan IDNet

21


Ladda ner ppt "Strategisk kompetensförsörjning"

Liknande presentationer


Google-annonser