Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 1 av 5Fredrik Johansson  Val av ämne  Gruppsammansättning  Skriva idéskissen  Projektplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 1 av 5Fredrik Johansson  Val av ämne  Gruppsammansättning  Skriva idéskissen  Projektplan."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 1 av 5Fredrik Johansson  Val av ämne  Gruppsammansättning  Skriva idéskissen  Projektplan

2 PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 2 av 5Fredrik Johansson Val av ämne ☻Vad har Ni valt för ämne? ☻Hur kan målet preciseras? ☻På vilket sätt ska projektet bredda Era kunskaper? ☻Har alla tänkbara överväganden gjorts? ☻Hur ser gruppsammansättningen ut och hur kan den förbättras? ☻Står alla gruppmedlemmar bakom idéskissen? ☻Vilka är farorna/fällorna med projektet Ni valt? ☻Tänk längre än bara idéskiss och projektplan. ☻Vilka kan Ni rådfråga av treorna? ☻Är programmålet med; på vilket sätt?

3 PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 3 av 5Fredrik Johansson Gruppsammansättning ☻Vilka är med i gruppen idag? ☻Är Ni jämna i kunskap och ambition? ☻Vilka egenskaper/kunskaper saknas? ☻Känner Ni någon med dessa egenskaper/kunskaper?

4 PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 4 av 5Fredrik Johansson Skriva idéskissen ☻Ämne ☻Gruppmedlemmar ☻Kort beskrivning av projektet ☻Problemformulering ☻Syfte/mål ☻Är det realistiskt? ☻Vad ska uppgiften lösa för problem? ☻Vilka resurser har Ni till Ert förfogande? ☻Har Ni en beställare och vad säger denne?

5 PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 5 av 5Fredrik Johansson Projektplan  Gruppmedlemmar (Namn, klass)  Handledare (Namn, arbetslag)  Mål (Vad vill ni uppnå med projektet? Är det mätbart? När är det klart?)  Syfte  Begränsningar  Metod (Hur ska ni nå målet?)  Vad ska göras?  Tidplan (När ska de olika delmomenten göras?)  Arbetsfördelning  Utgå från programmålen vid val och utformning av projektarbete.programmålen


Ladda ner ppt "PROJEKTARBETE – PA1201 (100p) Bild 1 av 5Fredrik Johansson  Val av ämne  Gruppsammansättning  Skriva idéskissen  Projektplan."

Liknande presentationer


Google-annonser