Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Arbetslagsutveckling inom ramen för entreprenöriellt lärande Mål: Ökad medvetenhet om vilka behov ert arbetslag har, för att utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Arbetslagsutveckling inom ramen för entreprenöriellt lärande Mål: Ökad medvetenhet om vilka behov ert arbetslag har, för att utvecklas."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Arbetslagsutveckling inom ramen för entreprenöriellt lärande
Mål: Ökad medvetenhet om vilka behov ert arbetslag har, för att utvecklas till ett ännu effektivare arbetslag.

2 Delmål Kunskaper Ni skall efter genomförd introduktion fått ökad kunskap… - om arbetslagets grundförutsättningar för att på ett effektivt sätt kunna implementera och driva EL. - och förståelse för rektorns pedagogiska ledarskap och skolans ledningsstruktur, för att arbetslaget och rektor skall lyckas.

3 Lennart Hammarsten T.o.m -97 Officer - Trupputbildare, Lärare till blivande officerare. 97-Utbildningschef, VD och Konsult - Skolledar- och arbetslagsutveckling. Övrigt: 40p pedagogik, Terapeututbildning

4 Referenser Arbetslagsutveckling 4 skolor i Arvika kommun, 2005-2010.
Utveckling av grundskoleorganisationen i Arvika kommun Handledning av skolledare i Arvika Kommun 2005 – 2011. Arbetat med arbetslags- och rektorsutveckling, inom ramen för EL, under 2010 och 2011. Pågående processer: Roslagsenheten Norrtälje Elof Linälvsgymnasiet Kungsbacka

5 Utvecklingsprocess Introduktion 11-12/8 Utvärdering – behovsanalys
Utvecklingsprocess (Me University) 2 dagar + coachingdagar

6 Entreprenöriellt lärande översikt
Kunskapsprocess… Tillämpningsprocess… Självkunskapsprocess… Nuläge Resultat Entreprenöriella kompetenser Personligt ledarskap, självkunskap Förändringsförmåga och lärande Ta-sig-församhet Strategi Pedagogiska former Pedagogens arbete: roll, kunskap och förhållningssätt Systemet: Organisation och Verksamhetsutveckling

7 Operativ ledningsstruktur
Rapportering = Information = Pedagogisk process = Rektor Arbetslag SAMO GRP Elever Syv SP

8 Ledar-/arbetsl.ambition
Blint Fält Öka gruppens samlade Arena Okänt Fält Fasad

9 Kommunikationsmönster
BF F O A BF Trygg och tydlig Frågaren F O A BF F O A BF F O Tyckaren Musslan

10 Uppgift Personlig medvetenhet
Med vad trivs Du bäst med att vara lärare? Med vad trivs Du sämst med att vara lärare? Vilka är Dina goda lärar-/ ledaregenskaper? Vilka är Dina mindre goda lärar-/ledar- egenskaper? Hur tror Du att Du uppfattas av andra?

11 Grundförutsättningar Målstyrning
Operativt mål Gemensam helhetssyn Styrningar Normer Ansvar Befogenheter Kompetens Hjälpmedel Resurser

12 Exempel på uppdrag/operativt mål
Arbetslaget skall senast vara ett effektiv och målstyrt arbetslag som sjösatt EL i minst 2 klasser.

13 Definiering av uppdrag till Arbetslaget
Arbetslaget skall senast TIDPUNKT utvecklats till ett EGENSKAPER arbetslag som… - implementerat EL i minst två klasser. - under året genomfört minst 2 A eller B projekt. - senast 31 september startat upp EL i minst en klass.

14 Grundförutsättningar Målstyrning
Operativt mål Gemensam helhetssyn Styrningar Normer Ansvar Befogenheter Kompetens Hjälpmedel Resurser

15 Uppgift För att Ni som arbetslag skall känna trygghet i uppdraget, är det viktigt att Ni har tydlighet kring AL grundförutsättningar. 1/ Upplever Ni att Ni har det ansvar och de befogenheter som Ni vill ha och behöver för att Ni skall ha handlingsfrihet att nå det ni definierat i teamkontraktet? Om inte! Vad vill Ni ha eller behöver Ni ytterligare? 2/ Upplever Ni att Ni har kompetens, hjälpmedel och resurser för att nå det ni definierat i teamkontraktet? Om inte! Vad vill Ni ha eller behöver ytterligare?

16 Uppgift För att NI som AL skall fungera effektivt är det viktigt att Ni har klarat ut och bestämt ERA interna levnadsregler(Normer). EX på normer: Komma i tid till AL mötena Vara förberedd till AL mötena Ge varandra feedback Tag gemensamt fram ett första utkast till AL gemensamma normer.

17 Arbetslagsledarrollen
1/ Arbetslagsledaren ”planteras” av rektorn Uppdraget: - Förmedla info (Rektor-AL) - Leda AL möten - Fågelperspektiv på AL effektivitet och arbetsglädje 2/ Förväntningar från AL på rollen 3/ 5-10% i ordinarie Tjänst

18 Uppgift: Vilka förväntningar har arbetslaget på arbetslags-ledaren, för att Ni skall lyckas nå ert operativa mål till 100%.

19 Rektorns ledarskap Operativt mål Följer upp Sätter
Effektiva ledningsmöten Ställer krav på rapportering Informerar Nära ledarskap Trestegstänkande

20 Tänkvärt!!! Arbetslagets ansvar är inte att tala om för rektorn hur han eller hon skall utföra sitt arbete, utan att vara tydlig med vilka behov arbetslaget har för att säkerställa en kvalitativ pedagogisk process.

21 Uppgift: Rektorns pedagogiska ledarskap
Vilka förväntningar har ni på er rektors pedagogiska ledarskap för att han/hon skall leda er så att ni lyckas.

22 Effektiva möten Lösning Effekt Tid 60 - 90 min Beslutsfattning
Information Rapportering Tid min

23 Rapportering Proaktivt rapportering Effektivitet Arbetsglädje
Pedagogisk versamhet Lösning Proaktivt rapportering Effektivitet Arbetsglädje

24 Uppgift: Rapportering
Rapportera under max 2 min hur Du upplever Din egen effektivitet och arbetsglädje som pedagog. Redovisa även vilka behov Du har för att bli effektivare eller öka Din arbetsglädje. Gruppen: Summera upplevd arbetsglädje och effektivitet och rapportera den till rektor. Var tydlig med vilka behov Ni har och vilka lösningar ni ser.

25 Uppgift 11: Summering Ta gemensamt fram De viktigast behoven som arbetslaget behöver arbeta vidare för att utvecklas till ett ännu effektivare arbetslag.

26 Hemuppgift Redovisa till Rektor följande: 1/ De viktigaste behoven som arbetslaget har för att utvecklas vidare. 2/ Vilka förväntningar AL har på Rektorns pedagogiska ledarskap för att AL skall lyckas till 100%.


Ladda ner ppt "Välkommen till Arbetslagsutveckling inom ramen för entreprenöriellt lärande Mål: Ökad medvetenhet om vilka behov ert arbetslag har, för att utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser