Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkel anvisning för planering av projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkel anvisning för planering av projekt"— Presentationens avskrift:

1 Enkel anvisning för planering av projekt
Detta exempel visar principen för hur man går från ”Övergripande Produktmål” till ”Preciserade Produktmål” till ”Krav” och slutligen till ”Aktiviteter”. Därefter visas hur man via ett nätdiagram identifierar milstolpar för att slutligen beskriva aktiviteterna i ett GANTT – schema.

2 Anvisning för Tid- och resursplanering
Gör en WBS-struktur (Work Breakdown Structure) (Bryt ned produkten (projektets leverans) så långt ned att aktiviteter kan identifieras dvs gå från Övergripande produktmål till Preciserade Produktmål till Krav och slutligen till Aktiviteter) Rita ett nätdiagram (PERT) inklusive milstolpar. (Nätdiagrammet visar det logiska beroendet mellan aktiviteterna, men utan tidsaxel. Milstolpar innebär en synbar händelse i projektet. T ex att en kravspecifikation finns framtagen och är godkänd). Skapa ett GANTT - schema med milstolparna Obs innan ett GANTT – schema tas fram ska följande punkter även genomföras Beskrivning av aktiviteterna (Samtliga aktiviteter inom ett projektsteg listas och beskrivs. Aktiviteter inom den närmaste tiden (6-10 veckor) bryts ned så att de blir uppföljningsbara). Förteckning av projektmedlemmarna (Görs i en tabell där medverkan i nettotid plus semestrar etc beskrivs) En Projektkalender. (Görs i en tabell som visar ansvarig och deltagare per aktivitet. Tidsuppskatta aktiviteterna.) Beräkning av start och färdigtidpunkt per aktivitet (För varje aktivitet kontrolleras beroendet, därefter kan start och färdigtidpunkt beräknas. När aktiviteten läggs ut i projektkalendern får aktiviteten start och färdigtidpunkt.)

3 WBS (Work Breakdown Structure)
Administrativt stöd för kundkontakt Framtagna och införda nya rutiner för kundkontakter inklusive en förbättrad säljmanual Framtagen och införd ny/anpassad organisation för kundkontakt Framtaget och infört IT - stöd för kundkontakt Utbildad kundkontaktpersonal (Övergripande produktmål) Översyn av Kundserviceprocessen Nya rutiner för kundkontakter Anpassad och förbättrad säljmanual IT - stöd för ärendehantering IT - stöd för statushantering (Preciserade produktmål) Ärende-registrering Status/prio- hantering Uppföljning/ rapportering (Krav) Specificera krav på ny rutin Revidera befintlig rutin Bygg ny ärenderutin Lägg in alla befintliga kunder Ta fram testfall Testa ärenderutinen (Aktiviteter)

4 Nätdiagram med milstolpar (MS)
1 MS1 MS2 Specificera krav på ny rutin Inventera behov av SW Ta fram upphandlingsunderlag Ta in offerter Upphandla ny DB Konfigurera DB 2 Upphandla/ uppgradera SW MS2 Specificera förvaltnings-organisation 3 Revidera befintlig rutin MS1 1 MS3 MS4 MS5 Bygg ny ärenderutin Lägg in alla befintliga kunder Testa ärende-rutinen Produktions-sättning 2 Ta fram testfall Lämna över till förvaltning MS4 MS5 Utveckla Status/prio-rutinen Gör prestanda-prover Testa Status/prio-rutinen MS1 Klart för upphandling Upphandling är klar MS2 Ta fram utbildnings-plan Tillsätt förvaltnings-organisation MS3 Ärenderutin är färdigbyggd 3 MS3 MS4 Alla tester är klara MS5 Klart för användning

5 GANTT-schema inkluderat milstolpar


Ladda ner ppt "Enkel anvisning för planering av projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser