Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kritiska framgångsfaktorer enl. programansvariga (tolkning SKILL): GenerelltTermin 1 o 2I fas med utbildningen Programstruktur Programmets struktur Studieteknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kritiska framgångsfaktorer enl. programansvariga (tolkning SKILL): GenerelltTermin 1 o 2I fas med utbildningen Programstruktur Programmets struktur Studieteknik."— Presentationens avskrift:

1 1 Kritiska framgångsfaktorer enl. programansvariga (tolkning SKILL): GenerelltTermin 1 o 2I fas med utbildningen Programstruktur Programmets struktur Studieteknik och planering Bra kursföljd Social miljö Social miljö, mottagning Studiemotivation och sociala faktorer Jämn arbetsbelastning Förkunskaper Individuell uppföljning Utbildningsplan, tydlig struktur Koppling till ingenjörsrollen Förkunskaper Motiverade studenter Lärarna Kontakt lärare- student

2 2 Hinder enligt programansvariga (SKILL) GenerelltTermin 1 o 2 I fas med utbildningen Programstruktur Motivation och kunskap hos studenterna Bristande förkunskaper ”stoppkurser” tidigt i utbildningen Bristande samarbete inom utbildningen Kurskvalitet och programstruktur Studieovana Bristande intresse för ingenjörsrollen Organisatoriska behov av samläsning Föråldrad pedagogik Otydliga förväntningar Bristande studiemotivation och studievana Låg studiemotivation

3 3 Framgångsfaktorer / studenter (SKILL) GenerelltTermin 1 o 2 I fas med utbildningen Program- struktur Förkunskaper, förväntningar, Ambition Kombination av nöjen och studier under mottagningen Studera i grupp Poäng på kurser överensstämmer med den tid kursen kräver Social miljö FörkunskaperStödfunktioner Bra koppling till verkligheten, arbetsmarknaden Lärare med engagemang och pedagogisk kompetens En kurs som är kopplad till inriktningen på programmet Blandad form av examination för kontinuerligt lärande Tillgång till grupprum Uppehåll mellan gymnasiet och universitetet Omtentamenstillfäll en nära det första tentamenstillfället

4 4 Hinder / studenter (SKILL) GenerelltTermin 1 o 2 I fas med utbildningen Program- struktur Bristande information Bristande förkunskaper Halkar efter tidigt i utbildningen Svårt att se en röd tråd i början av utbildningen Att det inte anses viktigt att ta examen Felaktiga förväntningar Inte hittar en grupp att studera med Bristande koppling till arbetsmarknaden Bristande studievägledning För svåra kurserAtt inte hitta rätt studieteknik Inte har en fallenhet för ingenjörsämnen Inte är delaktig i mottagningen

5 5 Framgångsreceptet Studenter med goda förkunskaper och hög motivation God social miljö Program med god struktur och kurser som följer varandra Tydlig verklighetsanknytning Engagerade lärare Individuell uppföljning Kontinuerliga och alternativa examinationsformer ”Framgångsrecept” - för ökad genomströmning, tolkning SKILL


Ladda ner ppt "1 Kritiska framgångsfaktorer enl. programansvariga (tolkning SKILL): GenerelltTermin 1 o 2I fas med utbildningen Programstruktur Programmets struktur Studieteknik."

Liknande presentationer


Google-annonser