Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare

2 Syfte med projektet Underlag till tillsynsmyndigheterna
Kommunikation med fastighetsägare Information om vilka lagar och förordningar som fastighetsägaren är skyldig att efterleva förtydliga ansvar både mot hyresgäster och tillsynsmyndigheter Material som underlättar det egna arbetet med egenkontroll

3 Hur gjorde vi? Uppdaterade och utvecklade text i befintligt informationsmaterial Nya informationsblad för några områden Lade till en inledande introduktion till hela materialet samt en introduktion till arbetsmaterialet Ändrade layouten och fann lämpliga bilder

4 Informationsmaterialet

5 Även lämpliga att skicka ut vid frågor.
Informationsblad Kan användas vid riktad tillsyn för införande av egenkontroll hos fastighetsägarna Kan användas att skicka ut enstaka blad vid klagomål inom det specifika området. Även lämpliga att skicka ut vid frågor.

6 Olika informationsblad
Avfall Buller Cisterner Elektromagnetiska fält Energi Fukt och mikroorganismer Hyra ut bostad till anställda Köldmedier Legionella Inventering och sanering av PCB Radon Skadedjur och ohyra Störande lukt Temperatur och drag Ventilation

7 Introduktion till material om egenkontroll
För att få överblick över arbetsmaterialet vid införande av egenkontroll Tips hur man börjar.

8 Egenkontroll för fastighetsägare Miljöbalkens krav på egenkontroll
Allmän information om egenkontroll Varför man skall ha egenkontroll Egenkontroll steg för steg Lagkrav

9 Checklista, riskinventering mm.
Praktisk vägledning Riskinventering Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på rutin (ventilation och radon) Att tänka på inför utredning (fyra olika områden) Tabell över riktvärden

10 Uppföljande undersökning.
Uppföljning Enkät För att få reda på om projektet har någon effekt genomförs en enkätundersökning. Uppföljande undersökning.

11 Resultat av första enkäten
Antal kommuner som svarat: 31 Svarsfrekvens: 31/33 Antal som mottagit klagomål: 30

12 Hur många= 862 Medelvärde: 28 Minst=0 st. Flest=202
Resultat forts. Hur många= 862 Medelvärde: 28 Minst=0 st. Flest=202

13 Resultat forts. Buller från gata: Totalt=63 medel=2
Buller från grannar: Totalt=80 medel=3 Olägenheter från husdjur: Totalt=144 medel=5 Fukt eller luftproblem: Totalt=265 medel=9 Skadegörelse: Totalt=1 Undermålig skötsel av fastighet: Totalt=47 medel=2 Undermålig städning av trapphus etc: Totalt=8 Annat: Totalt=254 medel=8

14 Resultat forts. Exempel på annat:
Varmvatten, temperatur, Buller från annat, dricksvatten, sandlådor, sopor i lägenhet, vedeldning, råttor, cigarettrök, avloppslukt, ljuskälla, skadeinsekter, duvor, biltvätt,

15 Resultat forts. Har någon eller några av klagomålen föranlett någon åtgärd från miljökontorets sida? 30 stycken svarat ja. 1 stycken svarat nej.

16 Resultat forts. Om ja vad? Telefonsamtal: 47
Skriftlig information till fastighetsägaren: 55 Föreläggande: 5 Föreläggande vid vite: 3 Annat: 9

17 Resultat forts. Exempel på annat:
Vattenprov, inspektion, info till störande, info till VU, egen undersökning.

18 Resultat forts. Osäkerhetsfaktorer Tänkt olika
Några räknat ihop så att det blir 100% tillsammans Dock kan målet med enkäten uppfyllas Jämförelse av förbättringar inom varje kommun Förutsättning att samma person svarar eller åtminstone svarar på samma sätt.

19 Inför egenkontroll hos fastighetsägarna nu!
Stockholm kommit igång Malmö kommit igång


Ladda ner ppt "Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare"

Liknande presentationer


Google-annonser