Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturanalys i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturanalys i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Kulturanalys i praktiken
- En beskrivning av hur vi gör i Ånge kommun

2 Bakgrund En del i vårt eget interna kvalitetsarbete, vad behöver varje skola utveckla? Ett sätt för oss att få reda på hur arbetsklimatet är på varje skola Delaktighet i skolutvecklingsarbetet från de som arbetar direkt i verksamheten Möta Skolinspektionen på ett nytt sätt med ett eget material som är väl genomarbetat och analyserat

3 Organisation 7 skolor i kommunen som genomför analysen
16 stycken analyspersoner finns totalt i kommunen För att få ett bra underlag att analysera fick personalen en dags ledighet för inlämnat brev Processledare i kommunen som också är bollplank till våra tre små skolors analyspersoner Vikariekostnader bekostas av förvaltningen ( ca kronor )

4 Genomförande Fränstaskolan 37 brev ( av 39 möjliga )
Björkbackaskolan 33 brev ( av 33 möjliga ) Torpshammars skola 11 brev ( av 12 möjliga ) Ljungaskolan 16 brev ( av 18 möjliga ) Alby skola 15 brev ( av 17 möjliga ) Bobergsgymnasiet 35 brev ( av 47 möjliga ) Minervaskolan 28 brev ( av 28 möjliga )

5 Genomförande 17-18/8 Utbildning av analyspersoner
7/9 em Kick off för all personal med Roger Sträng och Gunnar Berg 8/9 Breven börjar skrivas 23/9 Breven färdigskrivna 26/9 Analyspersonerna träffas och läser brev 27/9 Handledning av Roger 27/10 Handledning av Roger 28/11 Träff med Bräcke kommun Preliminär rapport klar Till jul Rapporten klar

6 Hur går vi vidare efter inspektionen?
Handlingsplan utifrån de utvecklingsområden som finns En prioritering av de utvecklingsområden som Skolinspektionen och vi själva fastslår Verktyg för kvalitetsutveckling (en modell som vi tagit fram för systematiskt kvalitetsarbete ) där vi tydliggöra hur arbetet ska gå till, vilka som är ansvariga och hur uppföljningen och utvärderingen ska gå till.

7 Vad vill vi uppnå i Ånge kommun?
Lära oss en metod för självvärdering av vår egen verksamhet som vi kan använda i olika forum framöver En bra grogrund för att omsätta i ett praktiskt förändringsarbete Delaktigheten gör förhoppningsvis utvecklingsområdena lättare att genomföra Inga projekt eller skolutvecklingsarbeten ger effekt på resultat och lärande om vi inte kan plantera in dem på ett positivt sätt i en befintlig skolkultur


Ladda ner ppt "Kulturanalys i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser