Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling
Mats Holmquist Westum Göteborg 15 mars 2011

2 Värdegrund Människan är en samarbetande, lärande och kreativ varelse
Utveckling sker genom dialog och lärande mellan människor Våra praktiska erfarenheter utgör en rik källa till kunskapsutveckling

3 Upplägg Föreläsning 1 – lärande och utveckling Cafédialog 1
Föreläsning 2 – nätverk, form och nytta Cafédialog 2

4 Trender Vilka allmänna kompetenskrav ökar i arbetslivet?

5 Olika logiker

6 Lärtyper (Ellström)

7 Kompetensutvecklingsformer
Lärande kan organiseras på olika sätt: Formellt lärande, bygger på utbildning Informellt lärande, sker i vardagen Icke formellt lärande, genom träffar, studiebesök, rotering, projekt, nätverk, praktik, coachning mm Utbildningssystemet domineras av 1 2 och 3 rymmer nya möjligheter

8 Erfarenhetsbaserat lärande (Kolb)

9 Cafédialog 1 Hur kan en innovativ kompetensutveckling organiseras?

10 Nätverk som organisationsform
Olika typer Öppna – slutna Stora – små Strukturerade – lösa Gemensamt Social mötesplats Horisontella relationer Dynamik - likhet och olikheter

11 Styrkor och möjligheter
Stöd i en osäker och ensam värld Tillfälle till kollektivt lärande i vardagen genom erfarenhetsutbyte Stimulerar informellt och kreativt lärande Ger inspiration, kunskaper, idéer och kontakter Stärker självförtroendet Utvecklar personlig kompetens och professionalitet Ger förutsättningar till gemensamma aktiviteter

12 Svagheter och hinder Närvaroproblem
Olika förutsättningar, intresse och förväntningar Långsam process som tar tid Oklart syfte Begränsas till individuellt, socialt utbyte Svårigheter med överföring till organisatoriskt lärande

13

14

15 Förutsättningar Frivilligt Jämlikt Lärande- och utvecklingsfokus
Deltagar- och processtyrt inom syftet Extern person som samordnar, stödjer och dokumenterar

16 Samverkan i nätverk 6-10 organisationer Klargör och förankra syftet
Träffas regelbundet under en längre tid Samma personer varje gång Koppla det individuella lärandet till organisatoriskt lärande

17 Kompetensutveckling i nätverk
8-12 deltagare Mixa deltagarstyrda och kursstyrda teman Mixa erfarenhetsutbyte och föreläsningar Paketera x antal träffar Styr urvalet av deltagare

18 Cafédialog 2 Hur kan vi använda nätverk för att stödja och utveckla vårt arbete?


Ladda ner ppt "Lärande nätverk och innovativ kompetensutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser