Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Migrationsforskning i Sverige Framväxt och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Migrationsforskning i Sverige Framväxt och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Migrationsforskning i Sverige Framväxt och utveckling

2 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Vad är problemet? Utgångspunkt från olika nivåer:  Forskarna själva (egenfinansiering)  Anslagsgivare/forskningsråd (forskningsprogram med specifik agenda)  Praktikens vardagsverklighet (uppdragsforskning)  Praktik i samverkan med forskningsmiljö (interaktiv forskning)

3 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Vad är migrationsforskning?  Arbetskraftsinvandring  Flyktingars situation  Kommunal mottagning  Säkerhetspolitiska aspekter  Rättssäkerhet och rättstillämpning  Politik i omvandling  Integration, etnicitet, diaspora och transnationalism  Återvandring  Diskurs och mediastudier  Rasism, intolerans  Asylpolitik, mottagningssystem och organisation  Barnens situation  Hälsa, hälsostatus  Mixed flows, illegal status, trafficking

4 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Migrationsforskning – ett område i rörelse?  Vart börjar och slutar området?  Inte enbart forskningsområde utan också politikområde – politik i förändring skapar nya riktlinjer och förutsättningar  Komplext område - interdisciplinär utgångspunkt – uttryck för ny tidsanda  Vetenskap i förändring, forskarnätverk och gemensamma tvärvetenskapliga projekt  Nya finansiärer, nya krav – samverkansmodeller mellan forskning och praktik - interaktiv forskning

5 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Nya finansiärer=nya typer av forskningsfrågor?  Europeiska socialfonden  Europeiska integrationsfonden  Europeiska flyktingfonden  Europeiska återvändandefonden  Europeiska fonden för yttre gränser  Utvecklingspartnerskap/Samverkansprojekt  Medfinansiärer/Praktiska behov  Praktiknära/Interaktiv

6 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Vad är samverkansprojekt?  Myndigheter och aktörer i samverkan: utvecklar och prövar nya metoder och idéer  Samverkan: formell/reell, sker på flera nivåer  Föremål för utvärdering: intern/extern  Perspektivskifte: ställer nya krav på organisationer och dess medarbetare  Skapar lärandeprocesser: övergång från den traditionella organisationen till en som bejakar processer, ser till förändrings- och utvecklingsarbete

7 Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Samverkansprojekt = interaktiv forskning?  Forskning i dialog och samverkan med praktiker  Kunskapsproduktion i nära samarbete med praktiker  Vetenskap skapas utifrån de behov och perspektiv som finns i den vardagliga verksamheten  Forskningsprocessen skapas och organiseras på ett sätt så att deltagarna blir medforskare  Jämlik balans mellan forskare och deltagare, ta tillvara den kunskap som finns hos bägge sidor  Relationell kunskap - forskningsprocesser som är inkluderande och lyssnande där deltagare kan påverka forskningens inriktning och upplägg  Ställer nya krav på forskare  Samverkansprojekt som en brygga mellan teori och praktik?


Ladda ner ppt "Maria Appelqvist, November 2008 Malmö högskola Migrationsforskning i Sverige Framväxt och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser