Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete Lindängehus förskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete Lindängehus förskola."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete Lindängehus förskola

2 Arbetsmiljö Hur har ni organiserat er vardag för att får tid till dokumentation? Använder vi alla resurser på bästa sätt på vår förskola? Känner du som förskollärare att du har möjlighet att ta det ansvar som åligger er enligt den reviderade läroplanen? Du som barnskötare, hur ser du på rollfördelningen inom arbetslaget nu när förskollärarna har ett uttalat särskilt ansvar? Behöver ni som arbetslag förtydliga era roller? Vad behövs av dig som individ och av oss gemensamt för att det ska bli ett väl fungerande arbetslag?

3 Utvärdering projekt Har ni blivit överraskade i ert projekt?
Vad har överraskat er? Hur har barnen haft inflytande över sin dag och sitt lärande? Har ni sett ett lärande som ni kan utveckla? Hur har era olika kompetenser tagits tillvara i projektet? Hur har de hundra språken fått plats? På vilket sätt har läroplanen, likabehandlingsplanen, arbetsplanen och andra teorier, använts i ert projekt? Har ni använt ateljéristan fullt ut under ert projekt, om inte varför?

4 Framtiden FAKTA: Vi är många vuxna och många barn, fördelade på fyra enheter. FRÅGA: Hur ska vi organisera oss för att få en bättre struktur på vår förskola? FAKTA: Vi har ett gemensamt och viktigt uppdrag. FRÅGA: Hur får vi alla våra planer att bli levande dokument i vår vardag? FAKTA: Vi har många mötesplatser, för pedagoger, där syftet är att vidarutveckla förskolan och barns lärande. FRÅGA: Vad krävs av dig som individ och av oss gemensamt?

5 Hur skulle vi kunna gå vidare?
Gemensamt vernissage i huset för alla föräldrar och barn, för att lyfta projektet och på så sätt få in nya tankar i projektet. Genom att kritiskt granska utvärderingen och vårt förhållningssätt, kan vi skapa möjligheter att gå vidare i vårt projekt. Genom att samla delar av vårt projekt, kunna ”göra” böcker, häften, för en ytterligare dialog med andra och på så sätt blir vårt förhållningssätt granskat ännu en gång.


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete Lindängehus förskola."

Liknande presentationer


Google-annonser