Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?"— Presentationens avskrift:

1 Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?

2 Uppdraget från Socialdepartementet
Detta ska öka 2013: Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat. Genom att: Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar. Inrätta en support för frågor om trygghetslarm under 2013. Ta fram och sprida en vägledning för nya sätt att arbeta med trygghetslarm.

3 Historik Hjälpmedelsinstituetet testade och tog fram nya digitala lösningar under mars 2013 Borås är framgångskommunen med mobila digitala larm (GSM) Växjö är framgångskommunen med fasta digitala larm (stadsnät) Tekniken fungerar!

4 Varför? Hela samhället digitaliseras!
Från pappersremsor till plastkort (SL) Från Facits räknemaskiner till datorer Från sättning med blytyper till digitala tidningar Från koleldade till elektriska tåg Från köer till klick på nätet (biljetter, tidbokning) Från pappers- till digitala journaler Från brev till mail Från fotoalbum till bilder på Facebook Från fast till mobil telefoni Från analoga till digitala trygghetslam…

5 Varför? Telefoniutvecklingen!
Telefonnätet är helt digitaliserat. Redan! 35% av fast telefoni kommunicerar över internet (IP) Fasta internetabonnemang ökade med 9% 2012 Fasta abonnemang minskar Mobila bredbandsabonnemang ökade med 34% 2012

6 Varför? Befolkningsutvecklingen!
30-talsgenerationen (idag år) är den MINSTA uppmätta generationen 40-talsgenerationen (idag år) är den STÖRSTA uppmätta generationen Försörjningskvoten är NEGATIV (färre ska ta hand om fler)

7 Hur? Ramavtal Kommentus!
Upphandlingen har delats upp på fyra delområden: 1. Trygghetslarm - hela larmkedjan 2. Trygghetslarm - larmkedjan exklusive kommunikation 3. Separata trygghetslarm 4. Separat larmmottagning Leverantörer: Tunstall AB, Caretech AB, NEAT Electronics AB Upphandlingsstöd hos SKI

8 TRYGGHETSKOMMUN!!! Hur? Sveriges bästa… Skolkommun Näringslivskommun
Barnkommun Inflyttningskommun TRYGGHETSKOMMUN!!!

9 Hur? Frågor att hantera! Vem äger frågan? Från under- sköterskor till kommunledning och politik Gör vi detta som ett avstamp mot framtidens digitala omsorg? Eller som en ”stuprörslösning”? Har vi i så fall en lämplig organisation? Som håller in i e-samhället/trygghetskommunen/välfärdskommunen? Hur lösa finansieringen? Långsiktig planering och koll på alternativkostnaden Ta fram policy för trygghetssamhället Tala trygghetsfrågor – inte välfärdsteknologi!

10 Vad kostar det?

11 Hur ser det ut idag? 200.000 larm 10.000 (max) digitala
9 kommuner registrerade för avrop hos Kommentus 22 kommuner anmält intresse för avrop Bäst erfarenheter finns hos Borås (mobila larm/GSM), Växjö (fasta larm/stadsnät)

12 Typkommunen 33.000 invånare 1.000 larm 420 personer på SÄBO
Både tätort och glesbygd Alla larm byts samtidigt Projektet pågår i 18 månader

13 Kostnader utöver ordinarie budget
Kostnader som tillkommer till den ordinarie budgeten för trygghets-larm gäller projektledning och ökade kostnader för en IP-baserad teknisk lösning. Huvudprojektledare kr Projektledare organisation och larmsamordning kr Installationskompetens kr Teknisk investering hyra, hela larmkedjan, per år kr Total investering kr

14 Vad kostar alternativet?
Ett tankeexperiment som enbart tar hänsyn till ökade kostnader för särskilt boende och ökad telefonkontakt visar att kostnaden för manuell tillsyn och omsorg för en kommun med larm då stiger med ca 44,3 Milj. kr.


Ladda ner ppt "Från analoga till digitala Trygghetslarm Varför och hur?"

Liknande presentationer


Google-annonser