Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi STS–undervisning Science-Technology-Society Education SSI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi STS–undervisning Science-Technology-Society Education SSI."— Presentationens avskrift:

1 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi STS–undervisning Science-Technology-Society Education SSI –undervisning Science and Society Issues Education

2 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Uppgift: •Vad i bilden anknyter till naturen? •Vad i bilden anknyter till teknologin? •Vad i bilden anknyter till människans vardag eller samhället? •Hur hänger dessa saker ihop med varandra?

3 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi

4 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Principer i STS-undervisning •STS-undervisning innebär undervisning om naturfenomen på så sätt att naturvetenskaper i artificiellt upprättad miljö och social miljö anknytes till varandra • Om STS-undervisning kan man tala bara, om man planmässigt beaktar naturvetenskapers sociala och teknologiska sammanband i undervisningen Naturvetenskaper TeknologiSamhället Elev Naturmiljö Artificiellt upprättad miljö Social miljö

5 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Mål i STS-undervisning •Bilda en stark bro mellan naturvetenskaper och elevs vardag • Höja elevs förståelse för fenomen som sammanbinder naturvetenskaper, teknologi och samhälle, också förståelse för deras växelverkan •Höja elevs möjligheter att klara sig i en värld som teknifieras mera och mera •Utveckla elevs förmåga att tänka, lösa problem och göra beslut •Uppfostra eleven till en ansvarig medborgare •Höja elevernas intresse för studier av naturvetenskaper

6 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi För STS-undervisning karakteristiskt är: •Identifiering av lokala problem och utnyttjande av lokala resurser •Verkande i samhället •Personlig intresse •Tillämpning •Problemlösning •Undersökningsperspektiv •Bekanta sig med olika yrken och yrkesområden •Inriktning mot framtiden

7 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Uppgift: 1. Läs artikeln 2. Vilka samhälliga frågor eller problem kan formas med stöd av artikeln?

8 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Uppgift: Välj ett problem. Vilka saker i problemet anknyter till naturen? Vilka saker anknyter till teknologin? Vilka saker anknyter till samhället? Skriv på pappret.

9 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi STS –undervisning: Case: Täljstenindustrin i Juuka Samhälle/vardag Vad betyder täljstenindustri för Juuka? Stenindustrin i Juuka - bakgrund, historia, ursprung (Tulikivi –video + intervjuer, fotos, traditionstig) - nuvarande tillstånd, betydelse, (ekonomi, sysselsättning, turism (Finska Stencentrum),betydelse för kommunen, byn, kulturlivet Teknologi Hurdan teknologi använder täljstenindustrin? Arbetande med täljsten (smycke?) Naturvetenskaper Varför finner man täljsten i Juuka? Var annanstans finns det täljsten? Hur har täljstenen formats? (Geologiska processer)? Täljstenens fysikaliska och kemiska egenskaper? Framtid Tillräcklighet av resurser Framtidsutmaningar och möjligheter

10 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Avancering i STS-undervisning

11 Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi Med STS-undervisning kan du nå: •Undervisningsmålen i miljö- och naturkunskap och STS •Målen och innehållet av olika temaområden till exempel: Deltagande, demokrati och entreprenörskap Ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling Människan och teknologin •Integrering av olika läroämne •Planering av temadagar och -veckor i skolan •Samarbete med skolans samarbetsorganisationer •Om man vill lyfta fram skolans särprägel (specialisering, klubbversamhet)


Ladda ner ppt "Joensuun yliopisto PL 111 80101 Joensuu puh. (013) 251 111 fax (013) 251 2050 www.joensuu.fi STS–undervisning Science-Technology-Society Education SSI."

Liknande presentationer


Google-annonser