Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledare Anton Olofsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledare Anton Olofsson"— Presentationens avskrift:

1 Projektledare Anton Olofsson
Integration i förening Hur ökar vi deltagandet i fritids- och föreningslivet hos nyanlända flyktingar? Projektledare Anton Olofsson

2 Allt fler söker asyl i Sverige
Prognos 2013: asylsökande Asylsökande 2012: 2013: ca 4000 ensamkommande Källa: Migrationsverket, Prognos

3 Demografi i norra länsdelen
Andel utrikes födda per kommun, i procent: Hällefors 15 % (N=1065) Ljusnarsberg 12 % (N=600) Lindesberg 12 % (N=2760) Nora 10 % (N=1040) Riket: 15 %

4 Förstudie genomförd dec-jan
Intervjuer med kommunala tjänstemän Telefonintervjuer med föreningsledare Fokusgrupp med SFI-studerande

5 Resultat förstudien Föreningsintresse finns från både ensamkommande flyktingbarn och nyanlända flyktingar Strukturer behövs för att hitta långsiktiga och hållbara integrationsstrategier Skolan och SFI tänkbara arenor för prova-på- aktiviteter och informationsspridning

6 Förutsättningar för framtida integrationsarbete i förening
Långsiktighet Kulturkompetens Ledarbehov Samordning/ Incitament/Stöd Arenor/Mötesplatser Samverkan

7

8 RF:s statistiska undersökning 2010 Åldern 13-20 år

9 RF:s statistiska undersökning 2010

10 Många anger också att idrotten spelar en viktig roll i deras liv.”
”Resultatet är totalt sett positivt – ungdomar med utländsk bakgrund deltar i stor utsträckning inom föreningsidrotten. Många anger också att idrotten spelar en viktig roll i deras liv.” RF:s statistiska undersökning 2010

11 RF:s statistiska undersökning 2010

12 RF:s statistiska undersökning 2010

13 Vilka förutsättningar har er förening att ta emot nya medlemmar med utländsk bakgrund?
Foto: Hans Lundgren ”Idrott är ett sätt att integrera de ensamkommande flyktingbarn som Heby kommun tagit emot. Nu spelar de fotboll regelbundet samtidigt som de bland annat lär sig svenska.”

14 Framgångsrik integration i förening - ett föreningsexempel
Dalkurd FF i Borlänge

15 Fördelar med integration i förening
Samhälleliga vinster Minskad kriminalitet och droganvändning hos unga Ökad hälsa och framtidstro Individuella vinster Meningsfull fritid Samhörighet Sportsliga vinster Dalkurd från div 6 till div 1 på fem år ”Jag tror mer på föreningsliv än politik.” – Elvan Cicen, klubbchef Dalkurd

16 Integration i förening - ett kommunexempel
Informerar om föreningsliv på SFI Matchar nyanlända mot befintligt föreningsliv Finns ansvariga kontaktpersoner i föreningarna Projektet har integrerats som en naturlig del i introduktionen för nyanlända

17 Fördelar med integrationsarbete i förening
Rekryteringsbas för nya medlemmar Föreningsutveckling - mångfald berikar Ledarrekrytering Win-win genom samverkan med kommun och andra samverkanspartners

18 TACK! Kontakt: Tel:

19 På vilka sätt är nyanlända flyktingar en resurs för föreningslivet?
Frågeställning På vilka sätt är nyanlända flyktingar en resurs för föreningslivet?

20 (Materiella resurser, ekonomi, ledare, utbildning, stöd?)
Frågeställning Vad behövs för att ”inkludera flera” nyanlända flyktingar i föreningslivet? (Materiella resurser, ekonomi, ledare, utbildning, stöd?)

21 Frågeställning Hur kan ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och föreningslivet se ut?

22 Vad ska göras? När ska det göras? Hur ska det göras? Vem är ansvarig?
Hur tar vi nästa steg? Vad ska göras? När ska det göras? Hur ska det göras? Vem är ansvarig?


Ladda ner ppt "Projektledare Anton Olofsson"

Liknande presentationer


Google-annonser