Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tandvård - nya tandvårdsstödet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tandvård - nya tandvårdsstödet"— Presentationens avskrift:

1 Tandvård - nya tandvårdsstödet
vad gäller för dig som strålbehandlats?

2 Nya tandvårdsstödet http://www.tlv.se/tandvard/tandvardsstodet/
Vuxna får till stor del bekosta sin tandvård själva: Försäkringskassan ersätter kostnader inom ramen för referensprislistan: : patient betalar 100% 3001 – :- patient betalar 50% > patient betalar 15% Material & extraarbete TT patient betalar 100% Kostnader över referenspriset patient betalar 100% av mellanskillnaden En del sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättningar har dock rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget. Stödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvårdshjälpmedel.

3 Rätt till ekonomiskt stöd för tandvård genom landstinget/regionen
Nödvändig tandvård: Regelverket grundar sig på: Tandvårdsförordningen SOSFS 1998:1338, Tandvårdslag 1985:25 och Socialstyrelsens Meddelandeblad Mars 2004

4 Nödvändig tandvård Grundas på realistiska behandlingsbehov
Hänsyn till den enskildes allmäntillstånd och behov Konserverande och protetisk behandling ska påtagligt förbättra patientens förmåga att äta och tala och medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefinnande Behandling ska läggas på lägsta godtagbara funktionsnivå – vård utöver detta betalas enligt allmänna tandvårdsförsäkringen

5 Nödvändig tandvård Förhandsbedömning (FHB) måste göras av tandläkaren om: Kostnaden för bastandvård beräknas överstiga :-/kalenderår Temporär protes, lagning/justering av protes, bettskena om sammanlagda kostnaden beräknas överstiga :- All permanent protetisk behandling!

6 Nödvändig tandvård Förhandsbedömning - FHB En undersökning/år
Förebyggande och nödvändig bastandvård samt behov av avtagbar protetik ingår Däremot: Fast protetik ingår normalt inte Implantatbehandling godkänns endast i undantagsfall All FHB vård ska slutföras inom ett år från beskedet.

7 Tandvård som led i sjukdomsbehandling
Grupp S7: Infektionssanering inför strålbehandling mot huvud- och halsregionen Grupp S14: Tandvårdsbehandling till följd av muntorrhet efter strålbehandling mot huvud- eller halsregionen. Socialstyrelsens Meddelandeblad , mars 2004: Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård.

8 Tandvård som led i sjukdomsbehandling
Grupp S7: Infektionssanering inför strålbehandling mot huvud- och halsregionen: Läkare remitterat för undersökning, utredning och ev behandling i samband med den medicinska behandlingen Stödet omfattar: Us, sanering av infektionshärdar samt extraktion, rotbehandling, parodontal behandling, kariessanering och fyllningar Skena som skyddar tänder & slemhinnor under medicinsk behandling Profylaktisk behandling och vård av slemhinnor Nödvändig bastandvård och profylaktisk vård upp till 12 månader efter avslutade sjukvårdsinsatser Tandvårdsstödet omfattar INTE bettrehabilitering

9 Tandvård som led i sjukdomsbehandling
Grupp S14: Tandvårdsbehandling till följd av muntorrhet efter strålbehandling mot huvud- eller halsregionen Endast tandvårdsbehandling som utförs på grund av muntorrhet till följd av strålbehandling mot huvud- och halsregionen omfattas! All tandvård måste förhandsbedömas Stödet omfattar: Endast tandvårdsbehov som uppkommit EFTER att strålning genomförts Läkarintyg som styrker genomgången strålbehandling ska bifogas ansökan om stöd Tandläkarintyg där salivprov verifierar nedsatt salivsekretion samt beskrivning av kariesprofylaktiska programmet. Motivering till varför planerad behandling anses nödvändig. Salivprov ska upprepas 1 gång/år under de 3 första åren efter genomgången strålbehandling. Därefter tas salivprov vart tredje år.

10 Vad kostar det? För nödvändig tandvård & tandvård som led i sjukdomsbehandling: Samma avgift som för öppen- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser, dvs. med högst 900:- under 12 månadersperiod. Besöksavgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Sjukvårdstaxa: Tandhygienist: 100 :-/besök Allmäntandläkare: 150 :-/besök Specialisttandläkare: 300 :-/besök Uteblivet, tidsbeställt besök debiteras och berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Frikort gäller ej.

11 Vart vänder jag mig för mer information?
För ytterligare & specifik information om vad som gäller i tandvårdsstödet för dig – kontakta Tandvårdsnämnden i din region/ditt landsting. Din ordinarie tandläkare ska hjälpa dig så du får den tandvård som du är berättigad till genom FHB. Innan en vårdgivare inleder en behandling på en person som omfattas av bestämmelserna skall behandlingsförslaget prövas av det landsting inom vars område patienten är bosatt. Endast akuttandvård får utföras utan FHB.

12 OBS! Reglerna ändras emellanåt, därför bra att kontrollera med tandvårdsnämnden. Din tandläkare ska lotsa dig rätt i detta avseende och hjälpa dig eftersom du tillhör en av grupperna som har rätt att få planerad tandvårdsbehandling förhandsbedömd. Tandläkaren har lite papper att fylla i och det kan ta tid innan svar kommer från tandvårdsnämnden.


Ladda ner ppt "Tandvård - nya tandvårdsstödet"

Liknande presentationer


Google-annonser