Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya tandvårdsstödet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya tandvårdsstödet"— Presentationens avskrift:

1 Det nya tandvårdsstödet
För dem som verkligen behöver det

2 Tandvårdsreformens tredje steg
Förstärkt ekonomiskt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov eller risk för försämrad tandhälsa. Det är definierat vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas. Infördes 1 januari 2013 Omfattar två delar: Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning För dig som arbetar inom tandvården

3 Viktiga förändringar vid Tandvård som led i sjukdomsbehandling
Ny patientgrupp: Tandvårdsbehandling av frätskador på tänderna orsakade av anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom Patientgrupp som utgår och övergår till Särskilt Tandvårdsbidrag, STB: Patienter med Sjögrens syndrom eller med muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Ändringen har gjorts för att alla patienter med muntorrhet ska behandlas lika. För dig som arbetar inom tandvården

4 Särskilt tandvårdsbidrag (STB)
För den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver förebyggande behandling. Utgår från Försäkringskassan med 600 kr per halvår. Pengarna dras från summan patienten ska betala för sitt tandvårdsbesök. Enbart vid vissa specificerade diagnoser Endast förebyggande tandvård Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling Komplement till det allmänna tandvårdsbidraget Bidragstagaren har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. För dig som arbetar inom tandvården

5 För dig som arbetar inom vården
STB för vem? En översikt Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling Tarmsvikt Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Svårinställd diabetes Sjögrens syndrom Dialysbehandling KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck Immunsuppression på grund av behandling med läkemedel Cystisk fibros Organtransplantation Ulcerös colit Crohns sjukdom För dig som arbetar inom vården

6 Vilka krav gäller för att få STB?
Diagnos Krav Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling Läkemedelsförteckning eller läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Salivprov, utförs av tandläkare eller tandhygienist Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Läkarintyg, behöver ej förnyas Sjögrens syndrom enligt de europeisk-amerikanska kriterierna Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller näringsdryck Cystisk fibros För dig som arbetar inom tandvården

7 Vilka krav gäller? Forts
Diagnos Krav Ulcerös colit Läkarintyg, behöver ej förnyas Crohns sjukdom Tarmsvikt, tunntarmssjukdom med malabsorption eller korttarmssyndrom, ordinerad oral, enteral eller parental nutritions- eller vätskebehandling Frätskador på tänderna och anorexia nervosa eller bulimia nervosa Läkarintyg samt dokumentation av frätskador i tandvårdens patientjournal Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år För dig som arbetar inom tandvården

8 Vilka krav gäller? Forts
Diagnos Krav Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom diagnosticerad med 24-timmars pH-mätning Läkarintyg samt dokumentation av frätskador i tandvårdens patientjournal Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Svårinställd diabetes, HbAlc över 73 mmol/mol under sex månader Dialysbehandling Läkarintyg, behöver ej förnyas För dig som arbetar inom tandvården

9 Vilka krav gäller? Forts
Diagnos Krav Immunsuppression på grund av läkemedelsbehandling, grupp L01 eller L04 i ATC-systemet Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Organtransplantation, livslång immunsuppression Läkarintyg, behöver ej förnyas För dig som arbetar inom tandvården

10 För dig som arbetar inom tandvården
Vad behövs för STB? Läkarintyg som styrker diagnos För icke livslång sjukdom krävs intyg utfärdat högst tre månader före första tandvårdsåtgärden och därefter förnyat vart fjärde år. Vid muntorrhet krävs salivprov som utförs av tandläkare eller tandhygienist. Det är du inom vården som ska ge läkarintyget till patienten. Patienten tar sedan med sig det till tandläkare eller tandhygienist. Ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg: Du kan även använda annan läkarintygsblankett som fastställts av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan om den innehåller alla uppgifter som anges på blanketten ovan. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:16 används vid bedömning För dig som arbetar inom tandvården

11 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
För den som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller genomgå tandvårdsbehandling, samt vid orofaciala symtom. Endast de nedan angivna diagnoserna omfattas av stödet Stödet ger tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd Stödet utgår från landstinget och omfattar: Undersökningar Förebyggande vård Lagningar Behandling av tandlossningssjukdom Rotfyllning Extraktion och operativt avlägsnande av tänder Avtagbara proteser, inte fast protetik För dig som arbetar inom tandvården

12 Diagnoser som omfattas
Svår psykisk funktionsnedsättning Orofacial funktionsnedsättning som ger ät-, tal- eller sväljsvårigheter Parkinsons sjukdom Multipel skleros, MS Symtom som kvarstår sex månader efter stroke Cerebral pares, CP Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom som medför ät-, tal- eller sväljsvårigheter Reumatoid artrit, RA Systemisk lupus erythematosus, SLE Sklerodermi Amyotrofisk lateralskleros, ALS För dig som arbetar inom vården

13 För dig som arbetar inom tandvården
Vad behövs? Ansökan med särskilt läkarintyg Läkare bedömer sjukdomen, funktionsnedsättningen och förmågan att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. Enbart diagnos är inte tillräckligt, det ekonomiska stödet beviljas endast om läkaren bedömer svår eller fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning, vilket bedöms enligt svensk version av ICF. Undantag: För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom fordras ingen bedömning av funktionsnedsättningsgraden. Socialstyrelsens föreskrifter 2012:17 används vid bedömning. För dig som arbetar inom tandvården

14 För dig som arbetar inom tandvården
Vad behövs? Ladda ner och använd Socialstyrelsens blankett för läkarintyg: Undantag: För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom kan även annan av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan godkänd intygsblankett användas För dig som arbetar inom tandvården

15 För dig som arbetar inom tandvården
Hur går det till? Intyget skickas antingen direkt av läkaren, av patienten eller av tandvården till tandvårdsenheten inom landstinget eller regionen. Läkarintyget utgör ett underlag för landstings och regioners beslut. Patienten får ett kort, som intygar rätten till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, som alltid ska visas upp vid tandvårdsbesök. För dig som arbetar inom tandvården

16 För dig som arbetar inom tandvården
Din insats är viktig! Hjälp patienten att förstå hur sjukdomen långsiktigt påverkar munhälsan! Informera patienten om de nya möjligheterna och hur det går till med intyg och bedömning Du kan alltid hänvisa patienten till 1177.se/tander För dig som arbetar inom tandvården

17 Här finns mer information…
1177 Vårdguiden För vårdpersonal: För patienter: Försäkringskassan Du kan även kontakta tandvårdsenheten i landstinget/regionen För dig som arbetar inom tandvården

18 För dig som arbetar inom tandvården
…och här finns ännu mer! Socialstyrelsen: Om tredje steget: Föreskrifter STB: Föreskrifter för stöd vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: Kunskapsdatabas om ovanliga/sällsynta diagnoser: För dig som arbetar inom tandvården


Ladda ner ppt "Det nya tandvårdsstödet"

Liknande presentationer


Google-annonser