Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ds 2012:36 Vård för papperslösa läget i november 2012 Rosengrenska/Röda Korset 121124.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ds 2012:36 Vård för papperslösa läget i november 2012 Rosengrenska/Röda Korset 121124."— Presentationens avskrift:

1 Ds 2012:36 Vård för papperslösa läget i november 2012 Rosengrenska/Röda Korset 121124

2 Hittills gällande lag: “Lagen om Hälso- och sjukvård för asylsökande och papperslösa m.fl.” 2008:344 Akut vård – kan man inte neka någon Akut vård + vård som inte kan anstå — asylsökande, subventionerat Full egen betalning — papperslösa Barn < 18 år: Samma sjukvård, tandvård och hälsovård som svenska barn MEN bara barn som tidigare varit asylsökande

3 Flykting? Asylsökande? Papperslös? Gömd? Illegal? TUT? Avslag? Vittne i rättegång?? Offer för trafficking?? Förvirring om status – kopplat till vårdmöjlighet? EU- medborgare? > eller < 18år? Papperslös? Undocumented Migrant? Irreguljär? Overstayer?

4 Vem har rätt till vilken vård? Akut vård Omedelbart nödvändig vård Vård som inte kan anstå Planerad vård

5 Lokala beslut

6 110531 kom SOU 2011:48 En bra utredning som ej skickats ut på remiss…

7 120927 Departementspromemoria 2012:36 ”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd” http://www.regeringen.se/sb/d/15860/a/200285 På remiss 1 oktober till 9 november 2012

8 Vad föreslås i Ds 2012:36? Alla papperslösa barn som svenska barn- även läkemedel. Papperslösa vuxna i nivå som asylsökande tidigare haft. Akut vård och vård som inte kan anstå, även tandvård. Läkemedel som skrivs ut i samband med dessa läkar- och tandläkarbesök. Mödravård, preventivmedels-rådgivning, vård vid abort. En hälsoundersökning Skall börja gälla från 1 juli 2013

9 Rätt till vård- initiativet UnderAktuellt alla de inkomna remissvaren Bl.a. det gemensamma - med 43 undertecknare www.vardforpapperslosa.se

10 Vad sägs i remissvaren? •Inget att invända, kommer ej att påverka vårt jobb… •Låter bra, det stödjer vi… •Kritik mot förslaget – av olika slag

11 Kritiken mot Ds 2012:36 •Det är inte enligt MR, vårdens etik, etc •Hur skall det finansieras? I klump el. ersättning efter antal patienter? •Många framhåller SOU 2011:48 •Fortsatta oklarheter – vård som inte kan anstå, t.ex. •Vad man än väljer - uppföljning •Implementeringen viktig

12 samt •Språkbruket, tonen, ”utlänning” i stället för patient, eller människa - ett motvilligt förslag… •Mot argumentet att de då kan leva ett ganska normalt liv - ”kraftigt bristande insikt i vad ett liv som papperslös innebär”..

13 Vad händer nu?

14


Ladda ner ppt "Ds 2012:36 Vård för papperslösa läget i november 2012 Rosengrenska/Röda Korset 121124."

Liknande presentationer


Google-annonser