Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örebro län och kommunerna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örebro län och kommunerna"— Presentationens avskrift:

1 Örebro län och kommunerna
År 2 gymnasiet

2 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Enkätundersökningen har sitt ursprung i den drogvaneundersökning som genomfördes för första gången år 1996 bland länets ungdomar i skolår 9. År 2005 utökades frågebatteriet och undersökningen ändrade namn till Liv & hälsa ung och omfattade även elever i skolår 7 och år 2 på gymnasiet. Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt att följa drogvaneutvecklingen bland ungdomar. Undersökningen genomförs av Samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns landsting i samverkan med det lokala folkhälsoarbetet. Resultaten ger vuxenvärlden en inblick i ungdomars liv och hälsa. Resultaten kan även användas till forskning och analyser eller som del av underlag vid beslut och styrning i landsting och kommun.

3 Svarsfrekvens och antal svarande elever
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Svarsfrekvens och antal svarande elever Andel svarande elever och antal svarande elever Antal procentenheter en elevs svar står för Svarsfrekvens Juni 2014 -- betyder att data saknas

4 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
längd sömn vikt kropp värk sjukdomar HÄLSA besvär lycka stress oro ha kontroll funktionsnedsättning Hälsa

5 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer i påståendet att de kan lita på någon av sina föräldrar när det verkligen gäller A10_4ny14. Jag kan alltid lita på någon av mina föräldrar när det verkligen gäller. Procentandel som svarat 'stämmer helt och hållet/ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 6a Juni 2014

6 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar frågar innan de tar beslut om saker som påverkar dem A10_6. Mina föräldrar frågar mig vad jag tycker innan de tar beslut om saker som påverkar mig. Procentandel som svarat 'stämmer helt och hållet/ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 6c Juni 2014

7 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer i påståendet att deras föräldrar lägger märke till om de gjort något bra och ger beröm A10_7. Mina föräldrar lägger märke till om jag gjort något bra och berömmer mig. Procentandel som svarat 'stämmer helt och hållet/ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 6d Juni 2014

8 Andel som mår mycket bra/bra
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som mår mycket bra/bra B1_bra. Hur mår du rent allmänt? Procentandel som svarat 'mycket bra/bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar OBS! För ett antal frågor gäller att redovisningen för Laxå ej sker uppdelat på tjejer och killar. Detta grund av för få elever. Fråga 7 Laxå Tjejer och killar totalt: 89 procent Juni 2014

9 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som ofta/alltid haft huvudvärk (ej migrän) under de senaste 3 månaderna B4_1a. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär? Huvudvärk (ej migrän). Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 12a Juni 2014

10 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som ofta/alltid haft värk i axlar/skuldror/nacke under de senaste 3 månaderna B4_4a. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär? Värk i axlar/skuldror/nacke. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 12d Juni 2014

11 Andel som ofta/alltid haft orolig sömn under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som ofta/alltid haft orolig sömn under de senaste 3 månaderna B4_10a. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär? Orolig sömn. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 12i Juni 2014

12 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som sover 6 timmar eller mindre på vardagar B5_1ny14. Hur många timmar brukar du sova per natt på vardagar (måndag-fredag)? Procentandel som svarat 'mindre än 5 timmar/ 5-6 timmar' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 17 Juni 2014

13 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som ofta/alltid haft tankar kring sin kropp, vikt och sitt ätande under de senaste 12 månaderna B16. Hur ofta har du haft tankar kring din kropp, vikt och ditt ätande de senaste 12 månaderna? Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 19 Juni 2014

14 Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som ofta/alltid känt sig stressade under de senaste 3 månaderna B6_1. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Stressad. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 13a Juni 2014

15 Andel som ofta/alltid känt sig nedstämda under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som ofta/alltid känt sig nedstämda under de senaste 3 månaderna B6_4. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Nedstämd. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 13c Juni 2014

16 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som ofta/alltid känt sig ha kontroll under de senaste 3 månaderna B6_9. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Ha kontroll. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 13f Juni 2014

17 Andel som ofta/alltid känt sig irriterade under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som ofta/alltid känt sig irriterade under de senaste 3 månaderna B6_6. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna känt dig? Irriterad. Procentandel som svarat 'ofta/alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 13g Juni 2014

18 Andel med övervikt eller fetma
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel med övervikt eller fetma BMI_iso_övervikt. BMI index (ISO BMI för elever i skolår 7 och 9 samt BMI för elever i gymnasiet år 2) Procentandel som har övervikt enligt BMI i förhållande till samtliga som svarat på frågorna rörande längd och vikt BMI_iso_fetma. BMI index (ISO BMI för elever i skolår 7 och 9 samt BMI för elever i gymnasiet år 2) Procentandel som har fetma enligt BMI i förhållande till samtliga som svarat på frågorna rörande längd och vikt Procent Tjejer Killar Fråga 8, 9 BMI-klasser beräknade på självskattad längd och vikt. Juni 2014

19 Andel som tycker att de har ganska bra/mycket bra tandhälsa
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som tycker att de har ganska bra/mycket bra tandhälsa B17_bra. Hur tycker du att din tandhälsa är? Procentandel som svarat 'ganska/mycket bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 22 Juni 2014

20 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som skadats eller varit med om en olycka som lett till vård på vårdcental, sjukhus eller tandläkarmottagning under de senaste 12 månaderna C1. Har du under de senaste 12 månaderna blivit skadad eller råkat ut för någon olycka och fått åka till vårdcentral, tandläkare eller sjukhus? Procentandel som svarat 'minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 24 Juni 2014

21 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
fritid idrott kultur dopning tobak matvanor LEVNADSVANOR attityder alkohol narkotika Levnadsvanor

22 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som rör sig i snitt minst 30 minuter per dag D2_34. Hur mycket rör du dig i snitt per dag (till exempel går, cyklar eller idrottar)? Procentandel som svarat '30 minuter eller mer per dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 27 Juni 2014

23 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som mindre än en gång i månaden brukar träna på sin fritid så att de blir andfådda/svettas D1_sällan. Hur ofta brukar du träna på din fritid, mer än 30 minuter, så att du blir andfådd/svettas? Procentandel som svarat 'mindre än en gång i månaden/aldrig' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 28 Juni 2014

24 Andel som kan simma 200 meter
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som kan simma 200 meter D3. Kan du simma 200 meter? Procentandel som svarat 'ja' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 29 Juni 2014

25 Andel föreningsaktiva
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel föreningsaktiva Förening. Föreningsaktiv (Index) Procentandel som är föreningsaktiv i förhållande till samtliga som svarat på frågorna om deltagande i organiserad aktivitetssport/annan förening,klubb, sällskap eller organisation Procent Tjejer Killar Index av två frågor om man varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller i någon annan förening, klubb, sällskap eller organisation under de senaste 12 månaderna. Fråga 30, 31 Juni 2014

26 Andel som äter grönsaker mer än en gång per dag
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter grönsaker mer än en gång per dag E1_4ny14_5. Hur ofta brukar du äta grönsaker? Procentandel som svarat 'Mer än en gång per dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 33a Juni 2014

27 Andel som äter frukt eller bär mer än en gång per dag
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter frukt eller bär mer än en gång per dag E1_5ny14_5. Hur ofta brukar du äta frukt eller bär? Procentandel som svarat 'Mer än en gång per dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 33b Juni 2014

28 Andel som äter frukost varje dag
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter frukost varje dag E2_1_dagl. Hur ofta äter du frukost en vanlig vecka? Procentandel som svarat 'varje dag' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 34a Juni 2014

29 Andel som har regelbundna måltidsvanor
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som har regelbundna måltidsvanor Måltid. Måltidsvanor (index) Procentandel som enligt beräknat måltidsindex har 'Regelbundna måltidsvanor' i förhållande till samtliga som svarat på alla frågorna rörande måltider Procent Tjejer Killar Fråga 34a, 34b, 34c Index av tre frågor. Regelbundna matvanor har de som äter frukost, lagad lunch och lagad mat på kvällen varje dag. Juni 2014

30 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som äter lunch i skolan 4-5 dagar i veckan E3_1. Hur många dagar i veckan äter du lunch i skolan? Procentandel som svarat '4-5 dagar' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 35 Laxå Tjejer och killar totalt: 88 procent Juni 2014

31 Andel som trivs mycket bra/ganska bra i skolans matsal/restaurang
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som trivs mycket bra/ganska bra i skolans matsal/restaurang E4_bra. Hur trivs du i skolans matsal/restaurang? Procentandel som svarat 'ganska bra/mycket bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 36 Laxå Tjejer och killar totalt: 81 procent Juni 2014

32 Andel som aldrig druckit alkohol
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som aldrig druckit alkohol F1_ny14_1. Har du någon gång druckit alkohol? Procentandel som svarat 'Nej' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 37 Laxå Tjejer och killar totalt: 30 procent Juni 2014

33 Andel som inte har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som inte har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna F1_ny14_jmf. Har du någon gång druckit alkohol? Procentandel som svarat 'Har inte druckit under de senaste 3 månaderna (att jämföra med tidigare fråga skolår 9 och gy år 2)' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 37 Laxå Tjejer och killar totalt: 48 procent Juni 2014

34 Andel som har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som har druckit alkohol under de senaste 3 månaderna F1_ny14_23. Har du någon gång druckit alkohol? Procentandel som svarat 'Ja, under de senaste 3 månaderna/30 dagarna' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 37 Laxå Tjejer och killar totalt: 52 procent Juni 2014

35 Andel som är riskkonsumenter av alkohol
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som är riskkonsumenter av alkohol AUDIT_ny14. AUDIT-C (Index, gräns för riskkonsumtion för kvinnor >=5 och för män >=6) Procentandel som enligt beräknat index är 'Riskkonsument av alkohol enligt AUDIT' i förhållande till samtliga som indexet är beräknat för (ny gränsdragning) Procent Tjejer Killar Fråga 39, 40, 41 AUDIT-C index. Gräns för riskkonsumtion. För tjejer 5-12 och för killar 6-12. Juni 2014

36 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som dricker så mycket alkohol så att de blir berusade minst två gånger i månaden F6_ny11. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? Procentandel som svarat 'minst 2 gånger/månad' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 42 Juni 2014

37 Andel som aldrig har rökt
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som aldrig har rökt G1_ny11_1. Röker du? Procentandel som svarat 'har aldrig rökt' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 39/46 Juni 2014

38 Andel som röker dagligen
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som röker dagligen G1_ny11_5. Röker du? Procentandel som svarat 'röker dagligen' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 39/46 Juni 2014

39 Andel som aldrig har snusat
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som aldrig har snusat G2_ny11_1. Snusar du? Procentandel som svarat 'har aldrig snusat' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 40/47 Laxå Tjejer och killar totalt: 73 procent Juni 2014

40 Andel som snusar dagligen
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som snusar dagligen G2_ny11_5. Snusar du? Procentandel som svarat 'snusar dagligen' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 40/47 Laxå Tjejer och killar totalt: 12 procent Juni 2014

41 Andel som rökt vattenpipa minst en gång
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som rökt vattenpipa minst en gång G3_ny14. Har du rökt vattenpipa någon gång? Procentandel som svarat 'minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 41/48 Juni 2014

42 Andel som någon gång använt narkotika
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som någon gång använt narkotika H3_ny14. Har du någon gång använt narkotika? Procentandel som svarat 'har använt narkotika' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 51 Juni 2014

43 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som någon gång har använt anabola steroider utan läkares ordination H8_ny14. Har du någon gång använt anabola steroider utan läkarordination? Procentandel som svarat 'ja' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 55 Juni 2014

44 Andel som har sniffat/boffat minst en gång
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som har sniffat/boffat minst en gång H9_ny14. Har du sniffat/boffat någon gång? Procentandel som svarat 'minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 56 Juni 2014

45 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är bra att användandet av narkotika är olagligt I2_2. Det är bra att användandet av narkotika är olagligt. Procentandel som svarat 'instämmer helt/delvis' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 42b/57b Juni 2014

46 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som instämmer helt eller delvis i påståendet att det är okey att använda hasch/marijuana I2_3. Det är okey att använda hasch/marijuana. Procentandel som svarat 'instämmer helt/delvis' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 42c/57c Juni 2014

47 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
skolarbete kamrater delaktighet ämnen betyg skolk SKOLA lektioner lärare kränkande behandling arbetsro Skola

48 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de vet vad de ska göra för att nå målen i alla ämnen J1_12. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i alla ämnen. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 44c/59c Juni 2014

49 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att de har kamrater i skolan som vill vara med dem J1_4. Jag har kamrater i skolan som vill vara med mig. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 44d/59d Juni 2014

50 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att eleverna får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan J11_2. Vi elever får vara med och påverka arbetsmiljön i skolan. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 45b/60b Juni 2014

51 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna är bra på att skapa arbetsro under lektionerna J12_3. Mina lärare är bra på att skapa arbetsro under lektionerna. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 46c/61c Laxå Tjejer och killar totalt: 58 procent Juni 2014

52 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen J12_5. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 46e/61e Laxå Tjejer och killar totalt: 85 procent Juni 2014

53 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som tycker att det stämmer precis/ganska bra att lärarna uppmärksammar dem när de gör något bra J12_7. Mina lärare uppmärksammar mig när jag gör någonting bra. Procentandel som svarat 'stämmer precis/stämmer ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 46g/61g Laxå Tjejer och killar totalt: 85 procent Juni 2014

54 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som trivs mycket/ganska bra i skolan J4. Hur trivs du i skolan? Procentandel som svarat 'mycket bra/ganska bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 47/62 Juni 2014

55 Andel som brukar skolka minst 2 gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som brukar skolka minst 2 gånger i månaden J6_ja. Brukar du skolka? Procentandel som svarat 'ja, minst två gånger/månad' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 48/63 Laxå Tjejer och killar totalt: 4 procent Juni 2014

56 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera skolkamrater på skolan J9_ny14. Har du under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan av en eller flera skolkamrater? Procentandel som svarat 'ja, flera gånger' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 55/67 Laxå Tjejer och killar totalt: 0 procent Juni 2014

57 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan flera gånger av en eller flera vuxna på skolan J10_ny14. Har du under det senaste läsåret blivit utsatt för någon form av kränkande behandling i skolan av en eller flera vuxna? Procentandel som svarat 'ja, flera gånger' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 56/68 Juni 2014

58 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
TILL SIST… utsatthet trygghet framtidstro Till sist...

59 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som inte använde något preventivmedel vid det senaste samlaget, bland de elever som haft samlag Redovisning sker ej uppdelat på tjejer och killar för Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg på grund av för få elever Lekeberg Tjejer och killar totalt: 26 procent Ljusnarsberg Tjejer och killar totalt: 18 procent K4_5. När du hade samlag senast, vilket preventivmedel använde ni? Procentandel som svarat 'använde inget preventivmedel'. Andel bland elever som haft samlag och svarat på något av alt. på fråga 72 Procent Tjejer Killar Fråga 72 Laxå Tjejer och killar totalt: 22 procent Juni 2014

60 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som någon tafsat på eller som blivit tvingade till att ta på andra på ett sexuellt sätt K5. Har någon tafsat på dig eller tvingat dig att ta på dem på ett sexuellt sätt utan att du velat det? Procentandel som svarat 'minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 73 Juni 2014

61 Andel som känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som känner sig trygga utomhus i sitt bostadsområde L1_1_alltid. Känner du dig trygg utomhus i ditt bostadsområde? Procentandel som svarat 'ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 54a/74a Juni 2014

62 Andel som känner sig trygga i klassrummet
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som känner sig trygga i klassrummet L1_4_alltid. Känner du dig trygg i klassrummet? Procentandel som svarat 'ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 54d/74d Juni 2014

63 Andel som känner sig trygga ute på stan, på allmän plats
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som känner sig trygga ute på stan, på allmän plats L1_8_alltid. Känner du dig trygg ute på stan, på allmän plats? Procentandel som svarat 'ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 54h/74h Juni 2014

64 Andel som känner sig trygga i hemmet
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som känner sig trygga i hemmet L1_10_alltid. Känner du dig trygg i hemmet? Procentandel som svarat 'ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 54j/74j Juni 2014

65 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som känner sig trygga vid fritidsaktiviteter (ex. inom föreningar eller andra organisationer) L1_11_alltid. Känner du dig trygg vid fritidsaktiviteter? Procentandel som svarat 'ja, alltid' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 54k/74k Laxå Tjejer och killar totalt: 68 procent Juni 2014

66 Andel som trivs i det område där de bor
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som trivs i det område där de bor L2_2ny14. Jag tivs i området där jag bor. Procentandel som svarat 'stämmer ganska bra/mycket bra' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 61b/85b Juni 2014

67 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som blivit utsatt för trakasserier eller kränkning via mobiltelefon och/eller Internet under de senaste 12 månaderna L3_ny14. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för trakasserier eller kränkning via mobiltelefon och/eller Internet (SMS, MSN, facebookmejl eller liknande)? Procentandel som svarat 'ja, minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 55/75 Juni 2014

68 Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2
Andel som någon gång blivit fysiskt eller psykiskt illa behandlad (till exempel slagen eller kränkt) av någon vuxen i sin närhet utanför skolan L4_ny11. Har du någon gång blivit fysiskt eller psykiskt illa behandlad (till exempel slagen eller kränkt) av någon vuxen i din närhet utanför skolan? Procentandel som svarat 'ja, minst en gång' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 56/76 Juni 2014

69 Spelar om pengar flera gånger i månaden
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Spelar om pengar flera gånger i månaden SPEL. Spelar om pengar flera gånger i månaden (index) Procentandel som enligt beräknat spelindex 'Spelar om pengar flera gånger i månaden' i förhållande till samtliga som svarat på frågorna om spel om pengar Procent Tjejer Killar Fråga 78 Juni 2014

70 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Andel som ser mycket/ganska ljust på framtiden för sin personliga del N1_ljust. Hur ser du på framtiden för din personliga del? Procentandel som svarat 'mycket/ganska ljust' i förhållande till samtliga som svarat på frågan Procent Tjejer Killar Fråga 62/86 Laxå Tjejer och killar totalt: 89 procent Juni 2014

71 Mer information hittar du på:
Liv & hälsa ung 2014 Gymnasieskolan År 2 Mer information hittar du på: USB med mer resultat eller på


Ladda ner ppt "Örebro län och kommunerna"

Liknande presentationer


Google-annonser