Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alumnienkäter År 1996-2006 Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet September 2010 Carmela Miniscalco.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alumnienkäter År 1996-2006 Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet September 2010 Carmela Miniscalco."— Presentationens avskrift:

1 Alumnienkäter År 1996-2006 Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet September 2010 Carmela Miniscalco

2 Bakgrund Enkäterna skickade ut 5 år efter avslutad examen till alumner med logopedexamen år 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 År 2009 även till de som examinerades 2005 och 2006 I fortsättningen kommer enkäterna skickas ut elektroniskt vart 3:e år med nationell enkät

3 Antal informanter 156 enkäter skickades ut totalt och 146 st (94%) besvarades 90 logopeder (62%) var 25-35 år gamla när enkäten besvarades Majoriteten, 92%, arbetade då som logoped.

4 Nuvarande arbetsområde Av 146 logopeder arbetar 38 (26%) inom Habilitering 22 (15%) inom Neurologopedi 13 (9%) inom Barnlogopedi 35 (24%) inom flera områden 3 med stamning, 1 med röst, 1 med LKG och 4 inom skola

5 Andelen alumner som känner sig säker/ganska säker på att: ställa diagnos 91 % företräda logopedisk kompetens i team 92 % handleda 82 % genomföra behandling 94 % föreläsa 78 % utforma informationsmaterial 94 %

6 Hur väl anser du att den teoretiska delen av utbildningen motsvarade yrkeslivets krav? 66 % anser att den teoretiska delen av utbildningen motsvarade yrkeslivets krav mycket väl eller väl 27 % att den motsvarar kraven ganska väl 5 alumner, dvs. drygt 3 %, är tveksamma och fyra personer har inte besvarat frågan.

7 Hur väl anser du att den praktiska delen av utbildningen motsvarade yrkeslivets krav? 47 % anser att den praktiska delen av utbildningen motsvarar yrkeslivets krav mycket väl eller väl 40 % att den motsvarar kraven ganska väl 14 personer (10 %) är tveksamma och 4 personer (<3%) har inte besvarat frågan.

8 Logopedprogrammet förberedde väl/ganska väl för arbete inom: sjukvården enligt 87 %, men 9 % svarar i viss mån och 1 % inte alls skolan enligt 18 %, men 51 % svarar i viss mån och 18 % inte alls ”Annat” enligt 18 %, men 50 % svarar i viss mån och 31 % inte alls universitet/högskola enligt 30 %, men 42 % svarar i viss mån och 11 % inte alls forskning enligt 51 %, men 35 % svarar i viss mån och en person (0.7%) inte alls

9 Nöjdhet hos alumnerna Är nöjd du med ditt yrkesval? Majoriteten, 95 % svarar ja, 2 % svarar nej och knappt 3 % svarar inte alls. Noterbart är att 100 % av alumner med examensår 2005 och 2006 svarar ja. Skulle du välja samma yrke idag? 76 % skulle välja samma yrke idag, ca 20 % svarar nej.

10 Är du kvar i yrket om 10 år? 79 % svarar ja, 16 % svarar nej. Hur nöjd är du med din 4-åriga logopedutbildning? 35 % är ”mycket nöjd” 60 % är ”nöjd” En person är ”missnöjd” 4 % har ej svarat

11 Vad behöver man satsa mer på? Testning Dokumentation Mer praktiska övningar i samband med teoriblocken (t.ex. av att ställa diagnos) Behandlingsmetoder Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Teamarbete Ledningsarbete, gruppsykologi Mer problembaserat lärande – mindre av salstentor


Ladda ner ppt "Alumnienkäter År 1996-2006 Logopedprogrammet vid Göteborgs universitet September 2010 Carmela Miniscalco."

Liknande presentationer


Google-annonser