Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Genus och miljö” Manligt och Kvinnligt Kultur och Natur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Genus och miljö” Manligt och Kvinnligt Kultur och Natur"— Presentationens avskrift:

1 ”Genus och miljö” Manligt och Kvinnligt Kultur och Natur
Litteratur: bok Susan Buckingham Hatfield: Gender and Environment Artikel Sherry Ortner: Is Female to Male as Nature is to Culture?

2 Ämnen Genus begreppet (gender) Dikotomi: Kultur/Natur
Manligt/Kvinnligt -Ekofeminism

3 Kvinnor, kroppsarbete och natur

4 Män och kultur (”men, mind and culture”)

5 Bara genusstereotyper?

6 Hur ser det ut i vårt samhälle?

7 Kön och genus Kön är det biologisk kvinnliga och det biologisk manliga
genus däremot beteckna ett betydelsessystem som består av två varandra motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras. För genus är det inte de biologiska skillnader som är viktiga men den kulturella/sociala tolkningen av dem. Och konstruktionen är tids och kultur specifik

8 Dikotomi Innebär en uppdelning av något i två av varandra uteslutande delar. Termen kommer från grekiskans dichotomia (tudelad) Kvinnligt (Icke-manligt) andra? Manligt (Icke-kvinnligt) andra?

9 Hijra: Indiens ”tredje kön” Ett hot mot dikotomin

10 Berdache: ”Two spirits in one body” Amerikanska indianer
Dance to the berdache“ von George Catlin ( ).

11 Judith Butler: ”Undoing Gender” 2004
”Föreställningen om att det finns naturliga kopplingar mellan kropp, genus, sexuellt begär och praktik kallar Butler för ”den heterosexuella matrisen” – en ordning i vilken bara maskulina män och feminina kvinnor som begär varandra görs begripliga”. - Alla andra marginaliseras

12 Genus är socialt/kulturellt konstruerad inom maktrelationer
Female Masculinity by Judith Halberstam

13 Genus dikotomin – ett hierarkisk system?
1. Manligt 2. Kvinnligt

14 Simone de Beauvoirs fråga:
Varför är kvinnan alltid det andra könet? "Man föds inte till kvinna, man blir det..” Det andra könet (Le Deuxiéme Sexe)1949

15 Hur görs man till kvinna eller man?
Och är manlig dominans universell?

16 Sherry Ortner (antropolog)
1972: ”Är Kvinnligt till Manligt som Natur är till Kultur?” ”Is Female to Male as Nature Is to Culture?” in Women, Culture & Society (eds. Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere).

17 Manlig universell dominans
utifrån en - tillsynas - universell dikotomi mellan natur och kultur där kvinnan ses som närmare naturen och mannen som närmare kulturen. Dikotomin mellan natur/kultur och kvinnligt/manligt förstås här i ett kulturellt/socialt perspektiv

18 Kultur - Man Natur - Kvinna Dvs kvinnor står symbolisk närmast naturen Och männen närmast kulturen

19 Varför är kvinnorna närmare naturen? (Ortner)
1. Fysiologi 2. Den sociala rollen 3. Psyket (konstruerad genom genus stereotyper)

20 Dikotomier Man kultur objektiv abstrakt samhälle ren
Kvinna natur subjektiv konkret privat oren Flera?

21 Buckingham-Hatfield Går tillbaka till grekisk filosofi
som början på det västerländska tänkandet Aristoteles Pythagoras Grekisk kosmologi – kvinnliga gudar Demeter – näta naturen – fruktbarheten

22 Ekofeminism Vem pratar för naturen? Kvinnan för hon är närmare naturen
Ett svar på dualistisk tänkande – men ett svar som upprätthåller dualismen

23 Kultur-ekofeminism - Vänder på dikotomin Social-ekofeminism - tittar på sociala roller


Ladda ner ppt "”Genus och miljö” Manligt och Kvinnligt Kultur och Natur"

Liknande presentationer


Google-annonser