Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från könsroller till queer och…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från könsroller till queer och…"— Presentationens avskrift:

1 Från könsroller till queer och…
Från könsroller till queer och…? termer i och om ett FoU-fält i utveckling Kvinnohistoriska samlingarnas 50-årsjubileum Göteborgs universitet 7 mars 2008 Ulla M Holm

2 Fältets utveckling på policy- & gräsrotsnivå
1978 Kvinnoår 1975 Jämställdhetsforskning Equal opportunities research Genusforskning Kvinno-historia Könsrolls-forskning Genus- Vetenskap Gender studies Kvinnoforskning Kvinnohistoria Kvinnolitteratur …. Feministisk teori Könsteori/genusteori Sexualitetstudier: HBT Queer studier Maskulinitetsstudier Intersektionella studier 1986 Genus

3 Man föds inte till Kvinna, man blir det…. Le deuxieme sexe, 1949
Det Andra könet , 2002 Övers.: Adam Inczédy-Gombos & Åsa Moberg. Fackgranskn. & förord: Eva Gothlin Simone de Beauvior

4 What do you mean ”we” white girl?
bell hooks Aurdre Lorde

5 Judith Butler Genustrubbel
Feministteori +”queer” teori ≠ postfeminism Problematiserar Kön≠genus Kön ett resultat av genus inte tvärtom genus är performativt resultat av upprepningar produktion av genus styrs av en heterosexuell matris

6 Mansforskning - & maskulinitetsstudier
Spänner från Robert Bly — (Robert) Raewyn Connell Kritiska studier om män Utgår från feministisk teori Maskuliniteter Hegemonisk maskulinitet Jeff Hearn Raewyn Connell

7 Intersektionalitet Olika dominansordningar interagerar på flera nivåer
Strukturellt Politiskt Representationellt Kimberlé Crenshaw

8 Kritiska sexualitets- Globala genus-studier
ett dynamiskt FoU-fält Kvinnoforskning Rik på ny empiri & nya begrepp Kritiska sexualitets- studier Mansforskning H/B/T Queer CROM eländighet/ värdighet patriarkat heteronormativitet maskuliniteter produktion/ reproduktion klass/kön intersektionalitet Skillnad-> skillnader androcentrism/ gynocentrism kön/genus Feministiska kulturstudier Globala genus-studier Etnicitets-studier Kulturstudier Postkoloniala studier Tekno-studier


Ladda ner ppt "Från könsroller till queer och…"

Liknande presentationer


Google-annonser