Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan ett genusperspektiv tillföra forskning inom samhällsfarmaci?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan ett genusperspektiv tillföra forskning inom samhällsfarmaci?"— Presentationens avskrift:

1 Vad kan ett genusperspektiv tillföra forskning inom samhällsfarmaci?
Tove Hedenrud Forskargruppen för samhällsfarmaci Enheten för socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

2 Från Läkartidningen 2004;101(7):582-585.

3 Kvinnor, män och läkemedel
Försäljningsstatistik Exemplet psykofarmaka Exemplet hypertoni Klimakteriet Smärta och genus

4 Läkemedel mot högt blodtryck
Dyrare läkemedel till män Attityder vs. evidens Olika följsamhet till ordination?

5 Synen på klimakteriet hormones alleviate ”the state of decay and decline” Feminine forever, Robert Wilson (1968)

6 Smärta och genus ”En riktig prinsessa är så smärtkänslig att hon kan känna en ärta genom tjugo dunbolster. Först då är hon den äkta kvinna som prinsen vill ha.” Prinsessan på ärten av H.C. Andersen

7 Vad är genus? Kön Genus Det biologiska könet Sorterar
Det socialt och kulturellt skapade ”könet” Formar

8 Definition av Genus Konstruktioner av kön och relationer mellan kvinnor och män i sociala strukturer av makt och hierarkier ”Kropp och genus i medicinen”, Studentlitteratur 2004.

9 Genus i medicinen Biologiska, sociala och psykologiska aspekter
”Kön med helhetssyn”

10 Genussystem Två grundantaganden Könen ska hållas åtskilda
Mannen är norm Tre nivåer Symbolisk nivå Strukturell/organisationsnivå Individuell nivå

11 Mannen är norm Män är inte ett kön. De är människor.
”Det kom till fotbollsmatchen.” Kvinnor är människor, som också är ett kön. ” kvinnor väntas till hantverksmässan.” Inom medicinen Kvinnor är avvikare Behandlingar generaliseras

12 Genus och kommunikation
Kvinnor ställer fler följdfrågor ger mer samtalsstöd organiserar samtal enligt nätverksprincipen ger förslag

13 Genus och kommunikation
Män avbryter inte andra män organiserar sina samtal hierarkiskt talar länge uttrycker sig krångligare både avseende ord och grammatik ger direktiv/order

14 Kommunikation och status
Den som har högre status bestämmer innehållet i samtalet. Det som sägs av den som har högre status tolkas mer positivt. Den som har högre status påstår! Den som har lägre status frågar.

15 Apotekar-kund kommunikation JC. Schommer et al
Apotekar-kund kommunikation JC. Schommer et al., 1997, Pharmaceutical Research Män vs. kvinnor som kunder: 1. apotekarna begärde feed-back av kunden 2. apotekarna förklarade vad kunden skulle göra om det uppstod problem vid läkemedelsanvändningen Författarnas teori: män kommer mer sällan till apoteket, långtidsperspektiv på läkemedelsanvändningen måste avhandlas.

16 Feminist theory and pharmacy practice J. M. Traulsen et al
Feminist theory and pharmacy practice J.M. Traulsen et al., IJPP (2003) Relevant questions for pharmacy practice research: Does pharmacy play any role in the medicalisation of women? Are there gender differences among pharmacists in how they consult/advice customers? Are there gender differences in views on medicine?

17 Gender matters Vi forskar på en alltför förenklad värld
Att kontrollera för kön räcker inte Förståelse för både medfödda och förvärvade könsskillnader är viktigt Korrekt mätning av sociala och ekonomiska stressorer Förstärka och undertrycka/dämpa Våra antaganden om skillnader ger konsekvenser

18 Att diskutera Vilka strukturer i samhället kan påverka läkemedelsanvändningen? Vilka misstag kan vi göra vid analys av läkemedelsdata om vi inte tar hänsyn till ett genusperspektiv? Inom vilka områden behöver vi snarast komplettera vår kunskap med ett genusperspektiv?

19 Diskussionsgrupper Pernilla, Anders C, Anna, Karolina, Sofia
Lena, Tommy, Anders E, Ann-Charlotte, Carin, Hanna Staffan, Lars, Eva, Cecilia, Helena, Tove


Ladda ner ppt "Vad kan ett genusperspektiv tillföra forskning inom samhällsfarmaci?"

Liknande presentationer


Google-annonser