Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Män med makt… Eller varför kvinnor inte har makt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Män med makt… Eller varför kvinnor inte har makt"— Presentationens avskrift:

1 Män med makt… Eller varför kvinnor inte har makt

2 P2P Totalt 20 P2P föreläsningar 12 stycken av män (60 %)
4 av kvinnor (20 %) 4 av båda könen (20 %)

3 Vad beror det på Kan det vara så att vi i P2P har riktat oss till män när vi peppat folk att föreläsa? Kan det vara rådande normer på psykologprogrammet? Kan det vara rådande normer i samhället? Kan män mer än kvinnor? Är män intressantare? Vågar män ta plats? Vad tänker ni?

4 Hur ser det ut i Svenska företag?
I Sverige är 27 % kvinnor i ledningsgrupper Ca. 16 e plats i världen. Andelen VD i Sverige ligger på omkring 10 % Siffrorna stiger

5 Ett exempel Price Waterhouse vs. Hopkins 1989 Könsdiskriminering
Ann Hopkins fick inte befodran till parter 2 år i rad. Hon var mer kvalificerad till posten än många av sina medarbetere. Chefen Thoma Beyer sa att hon behövde ”walk more femininely, wear makeup, have her hair styled and wear jewelry” Ann Hopkins stämde Price Waterhouse och vann i högsta domstolen Fallet blev prejudicerande

6 Hitta könet Kön 1 Interpersonell Samarbetsvillig Trevlig Osjälvisk
Omtänksam Emotionellt expressiv Kön 2 Dominant Uppgiftsorienterad Självständig Överlägsen Bestämd Instrumentellt kompetent

7 Ledarstilar Autokratisk ledarstil - Uppgiftsorienterad
Demokratisk ledarstil - Relationellt orienterad Delegerande (laissez- faire) ledarstil - Frånvarande

8 Demokratisk och Autokratisk Ledare?

9 Gender-role congruency
Om ledarerollen är kongruent med könsrollsstereotypen eller ej. - Kvinnor tenderar att leda på sätt som passar bättre ihop med könsrollsstereotypen för att undvika en rollkonflikt från sig själv och omgivningen. Alltså en demokratisk ledarskapsstil

10 Correspondent inference theory
Om en aktör som har lägre status och inte förväntas göra något, gör det ändå, uppfattas det av andra att personen har en inneboende fallenhet för beteendet. Tex. Kvinnliga ledare.

11 Gender-role spillover
Ledare uppfattas simultant utifrån deras kön och deras organisatoriska roll. - Detta har olika konsekvenser för kvinnor och män. Folk förväntar sig en man i ledarskapsrollen. Det innebär att kvinnor måste bevisa att de ”hör hemma” i en ledarroll och att deras beteende granskas noggrannare.

12 Meta-analys Eagly, Makhijani & Klonsky Metaanalys av 56 studier
Slutsatser - Tendens att kvinnliga ledare nedvärderas - I mansdominerade yrken - Av män

13 Slutord Meta! - Av P2P - Om P2P - för P2P-gäster.
För att: Det är okej för tjejer att hålla i P2P föreläsningar! Vi vill höra vad ni har att säga!


Ladda ner ppt "Män med makt… Eller varför kvinnor inte har makt"

Liknande presentationer


Google-annonser