Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marxism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marxism."— Presentationens avskrift:

1 Marxism

2 Karl Marx Var en tysk nationalekonom Gav namn åt Marxismen
Skrev tillsammans med Friedrich Engels Det kommunistiska manifestet Handlar om klasskampen

3 Allt är materia Menar på att allt är materiellt. Det finns inget övermäktigt eller någon skapare. Universum, naturen och människan är materiellt. I Sovjetunionen försökte man ”avkristna” folket och utrota den religion som fanns. Lenin ansåg att det var ett opium (Fogelander-Sjöstrand).

4 Överlevnad För att människan ska överleva krävs det att människan producerar just det som behövs för att överleva. Detta måste ske i samarbete med andra. Produktionen ska organiseras och de produkter som skapas ska fördelas. För att lyckas med detta krävs naturtillgångar, land/jord, maskiner, fabriker, människor m.m. (Fogelander-Sjöstrand).

5 Makten är hos kapitalet
De som äger över produktionsmedlen (land, jord, maskiner, fabriker) bestämmer över produktionen. Därav får de som äger över medlen även makten över ekonomin och den sociala makten. De äger i sin tur också makten över de människor som inte äger något förutom sin förmåga att arbeta. Kapitalisterna vill behålla och stärka sin egendom och sin maktställning mot den stora majoriteten i samhället.  Dem som säljer sin arbetskraft är utsugna.  Arbetskraften säljs som en underbetald vara till den härskande kapitalistklassen (Fogelander-Sjöstrand).

6 Klasskampen De motsättningar som skapades mellan kapitalisterna (de som har medlen) och arbetarna (de utsugna) övergick i en klasskamp. En klasskamp leder snabbt och ofta till politiska och ekonomiska revolutioner. Vilket i sin tur leder till kommunism och klasslöshet (Fogelander-Sjöstrand).


Ladda ner ppt "Marxism."

Liknande presentationer


Google-annonser