Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stina Randevall Hjärtstam

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stina Randevall Hjärtstam"— Presentationens avskrift:

1 Stina Randevall Hjärtstam
TIA/ Aktiva i Kalmar

2

3 1992 1994 1996 Kommunalisering av särskolan Ny läroplan Lpo -94
Nytt betygssystem G-MVG Större krav på skolorna om G Resursbrist Fler utredningar, diagnos= mer pengar eller ett flyttat problem Fler skrivs över i särskola Kommunalisering av särskolan Samhall bolagiseras

4 1999 2003 2005 2011 2012 Aktivitetsersättning pga förlängd skolgång
Många söker om aktivitetsersättning efter skola Hab får en anstormning, resurserna räcker inte till Hab stramar upp tolkningen och särskola är inte längre ett kriterium för rätt till insats -man testar om Målgruppen: Grundskola 1-9 (låga betyg) Lång arbetslivs erfarenhet Lång arbetslöshet Få från särskola Särskola är ett kriterium för rätt till Hab-insats ”Särskole- utredningen” Ny läroplan Lgr11/Lgrsä11 NP-diagnos ej rätt till särskola Nytt betygssystem F-A ”Funka utredningen” -Regeringens förslag på arbetsmarknads åtgärder Förutsättningar i Kalmar: Volvo, Cloetta, Rifa läggs ner Från Industristad till handelsstad Från produktionsyrken till serviceyrken Samhall-utredningen ”Inte bara Samhall” Samhall skall få samma förutsättningar som alla andra

5 Arbetsförmåga? Passa tider Komma varje dag (strukturerat liv)
Sällan sjukskriven Sjukskriva sig i tid Göra vad man kan för att hålla sig/bli frisk Socialt samspel Positiv till arbetet Lägga undan mobiltelefonen

6 IK har väldigt liten betydelse för arbetsförmågan
Det som har betydelse är att förstå förutsättningarna och att ha förmågan att anpassa sig efter dem Man ska inte underskatta lön som beting

7 Skillnader på arbete och arbete
I en dagverksamhet så kan personen själv välja arbetsuppgifter, tider, anpassning och man kan byta om man inte trivs. Inget krav på lönsam produktion. I ett arbete med lön så måste man anpassa sig till arbetsgivarens krav (under rimliga förhållanden) Det är inte enkelt att byta - utbudet är begränsat och det får ekonomiska konsekvenser

8 Examen 31/6 Aktivitetsersättningen tar slut.
Man ansöker på nytt hos Försäkringskassan Försäkringskassan vill ha ett Läkarutlåtande Man går till sin husläkare (om man tur och har någon som man känner) och förklarar sitt ärende. Läkaren vill ha underlag från Habiliteringen Som gör en ny utredning (pga resursbrist?) Som ibland leder till att personen inte får någon diagnos att lämna till läkaren Utan möjlighet till aktivitetsersättning och utan gångbara betyg för någon yrkesutbildning Kanske man klarar ett arbete, men inte på heltid.

9 2010 när antalet inskrivna för
ej utsatta grupper sjunker så Fortsätter utsatta grupper att öka

10 En ökning med 100 % sedan 2009

11 Antalet unga som får Aktivitetsersättning från Försäkringskassan i mycket snabb takt.
Utveckling av antalet mottagare av förtidspension/ sjukersättning och sjukbidrag/aktivitetsersättning i åldersgruppen 16/19 – 29 år i Sverige Källa: Inspektionen för socialförsäkringen, Unga förtidspensionärer. Studie av sju europeiska länder. Rapport 2013:7.

12 Positiva förändringar:
Aktivitetsersättning pga förlängd skolgång i 3 år med möjlighet till förlängning Introduktionsprogram för särskoleelever (?) Högskoleprogram för elever med särskolebetyg Tidigt samarbete mellan Gymnasiesärskola och AF Målgruppen: Särskola Introduktionsprogram Ej fullföljt gymnasium Utförsäkrade Ej behörig till yrkesutbildning Ingen eller lite arbetslivserfarenhet Ingen relevant utbildning Nytt betygssystem ställer större krav på eleverna Introduktions- programmen blir större Positiva förslag: Anpassad Lärlingsutbildning för personer med särskolebakgrund Höjt indexregelerat lönebidragstak Större krav på offentlig sektor (LT, FK, Omsorg, Skola) 2014


Ladda ner ppt "Stina Randevall Hjärtstam"

Liknande presentationer


Google-annonser