Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett utvecklingsprojekt för hela Ulricehamns kommuns nya organisation och dess medarbetare. Projektägare: Ulricehamns kommun Projektperiod: 2011-03-01 –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett utvecklingsprojekt för hela Ulricehamns kommuns nya organisation och dess medarbetare. Projektägare: Ulricehamns kommun Projektperiod: 2011-03-01 –"— Presentationens avskrift:

1 Ett utvecklingsprojekt för hela Ulricehamns kommuns nya organisation och dess medarbetare. Projektägare: Ulricehamns kommun Projektperiod: 2011-03-01 – 2013-02-15 Budget: 6,5 milj, helt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) Projektledare: Ulrika Geeraedts, 0321-59 52 91, 0766-43 52 91, ulrika.geeraedts@ulricehamn.se

2 Vision för nya organisationen: ”Ulricehamns kommun ska vara en öppen och modern organisation där medarbetares kompetens tas tillvara i ett tydligt kundperspektiv.” Ledord: samverkan, helhetssyn, bästa möjliga service

3 Något om begreppet ”process…”

4 Och så var det det där med lean… En ”filosofi” eller ett tankesätt när det gäller att fördela resurser/arbetet på bästa sätt. ”I förrådet är det nästan hopplöst att hitta någonting, ingen logisk ordning tycks finnas. Saker som behövs dagligen är dessutom placerade längst in, andra saker som inte längre används tar plats. Få boxar är uppmärkta, vilket innebär att om man kommer ny, måste man rota igenom flera för att hitta det man söker. När leveranser kommer, har ingen ansvar för att lägga upp varorna i förrådet, utan det plockas ur lådorna till någon tröttnar och lägger upp där det råkar finnas plats.” Leanlösning: Gemensam övning i 5S. Rutin/ansvar för varumottagning. ”På äldreboendet har andelen äldre med svår demens ökat. Det gör att nattpersonalen inte längre hinner städa de gemensamma utrymmena, utan det får lösas av dagpersonalen vid tillfälle. Städförrådet ligger avigt till i byggnaden och att släpa dammsugaren runt om i korridoren upplevs påfrestande. Resultatet blir att gemensamhetsutrymmena blir allt smutsigare då ingen gärna lägger in städjobbet i sin arbetsdag.” Leanlösning: Värdeflödesanalys - Hur ser processen med städningen ut från början till slut? Schemalagd städning – städvagn alltid färdiglastad av föregående enligt mall, moppa istället för att dammsuga. (Exemplet är hämtat från Vara kommuns verksamhet.)

5 Vilka insatser ges inom projektets ram? Ledningsnivå Samtliga medarbetare Strategiska insatser för delar av personalen

6 Samtliga chefer: • Samtalsledare/samtalsgrupper • Processinriktat arbetssätt • Individuellt stöd för alla ledningsgrupper • Utvecklande av styr- och ledningssystem • Lärande ledarskap Större delen av dessa insatser äger rum på Ledarforum en gång i månaden!

7 Delar av personalen: • Utbildning lean-handledare (45 personer) • Projektledarutbildning (Adm. processtöd) • Samlad kraft • Budgetprocessen • Medarbetarlyftet (ca 150-200 personer)

8 Samtliga medarbetare: • Leanaktiviteter • Medarbetarlyftet • Kontentan

9 Förtydliga lite – hur kommer projektet att påverka mig som medarbetare och vad får jag ut av det? Lärande ledarskap Chefer utbildas och utvecklas Påverkar och utvecklar verksamheten Processinriktat arbetssätt Våra processer tydliggörs Medarbetare i involveras i arbetet (tex Lean) Brukaren i centrum Stärkande av kvalitet i arbetet Medarbetar- lyftet

10 En lärande organisation Tillfällen att ständigt utveckla kompetens i vardagen Utbildningsinsatser Kunskapsförmedling mellan varandra inom organisationen Möjlighet att utveckla kreativa lösningar på jobbet Ett lärande ledarskap

11 www.ulricehamn.se/denlarandeorganisationen Var hittar jag löpande information om projektet?

12

13

14


Ladda ner ppt "Ett utvecklingsprojekt för hela Ulricehamns kommuns nya organisation och dess medarbetare. Projektägare: Ulricehamns kommun Projektperiod: 2011-03-01 –"

Liknande presentationer


Google-annonser