Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Ledarna, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting och Bliwa Stiftelsen, 2006 - 2009 Hållbara chefer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Ledarna, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting och Bliwa Stiftelsen, 2006 - 2009 Hållbara chefer."— Presentationens avskrift:

1 Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Ledarna, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting och Bliwa Stiftelsen, 2006 - 2009 Hållbara chefer

2 Projektets milstolpar  Projektansökan från Ledarna våren 2006  Bliwa Stiftelsen finansierar, leder och samordnar projektet  Almega och SKL bjuds in som samarbetspartners  Förstudie hösten 2006  Chefsutvecklingsprogram 2007-2008  Vetenskaplig utvärdering  Bok  Spridning av resultat, kunskap och erfarenheter

3 Definition & mål Definition Hållbar chef En chef som långsiktigt kan och vill verka som chef. Projektmål Deltagande chefer ska uppleva en ökad känsla av välbefinnande samt ökad motivation för att utvecklas och aktivt verka som chef över tid. Övergripande mål Ge förutsättningar för en hälsosam ledarskapsroll och därmed skapa möjlighet att utöva ett ledarskap som bidrar till bättre verksamhetsresultat.

4 Projektet syftar även till att… bidra till kunskapsutvecklingen främja samverkan bidra till erfarenhetsutbyte och kontakt mellan offentlig och privat sektor sprida kunskaper och erfarenheter inspirera andra

5

6 Antaganden Förutsättningar för en hållbar ledarskapsroll Hälsosam ledarskapsroll Hälsosam ledarskapsroll Hållbara chefer 1. God självinsikt 2. Balans arbete privatliv 3. Tydlighet i uppgift, roll och organisation 3. Tydlighet i uppgift, roll och organisation 4. Samband mellan ansvar och befogenheter 4. Samband mellan ansvar och befogenheter 6. Organisationskultur 5. Stöd i organisationen, bl a från egen chef 5. Stöd i organisationen, bl a från egen chef

7 Känsla av sammanhang

8 Projektets antagande & Kasam har utgjort grund för… 1-årigt chefsutvecklingsprogram Vetenskaplig utvärdering av effekter


Ladda ner ppt "Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan Ledarna, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting och Bliwa Stiftelsen, 2006 - 2009 Hållbara chefer."

Liknande presentationer


Google-annonser