Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Näringsdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Näringsdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Näringsdepartementet
Pernilla Winnhed Departementsråd Chef för Energienheten

2 Näringsdepartementet - Energi
Minister Anna-Karin Hatt Statssekreterare – Daniel Johansson Enhetens ansvarsområde – Energipolitik och Miljöteknik Myndigheter: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket Dryga 25 årsarbetskrafter på enheten

3 Enhetschef och assistenter
Marknad & infrastruktur Elmarknad Naturgasmarknad Fjärrvärme Energimarknads-inspektionen Svenska kraftnät Elsäkerhetsverket Elsäkerhet Elberedskap Dammsäkerhet Koncessioner Gruppchef: Magnus Blümer Hållbart & tryggt energisystem Budgetsamordning Energimyndigheten Energiforskning Energieffektivisering Förnybar energi Smarta elnät Elcertifikat Hållbarhetskriterier Energianvändning i transporter Miljöteknik Oljeberedskap Kärnkraft Gruppchef: Bengt Toresson Internationellt och samordning Internationell samordning EU-samordning IEA-samordning Samordning av bilaterala samarbeten Klimat- och miljösamordning Generella styrmedel som skatter och utsläppshandel Gruppchef: Sara Emanuelsson Sekretariat för internationellt miljöteknikarbete Leds av Mats Denninger

4 Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för politikområdet som energienheten ansvarar för
Sverige ska fullfölja omställningen till ett hållbart energisystem Den enskilde konsumentens ställning på energimarknaden ska stärkas Sverige ska visa vägen när det gäller miljöteknik

5 Omvärldsutblick

6 Fokus på energipriser, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
Gaskris - blottade riskerna med ensidigt beroende Ekonomisk kris i världen Relativt höga energipriser i EU Nyttan med förnybar energi ifrågasätts Stödsystem för förnybar energi brakar samman Starkt fokus på infrastrukturutbyggnad och ökad gemenskapsfinansiering Införande av kapacitetsmekanismer på elmarknader runt om i EU

7 Framåtblick – EU processen
Kommissionen aviserar förslag till mål för 2030 Vilka mål kommer finnas med? Mål för Klimat, konkurrenskraft och försörjningstrygghet? Hur ambitiösa kommer målen bli? Harmonisering av stödsystem för förnybar energi? Europeiskt råd i februari och mars 2014 Klimat- och energipaket samt energipriser Val till parlamentet 2014 och ny kommission

8 Budgetpropositionen för 2014

9 Insatser för energieffektivisering
Förlängning av statligt stöd för kommunal energi- och klimatrådgivning Medel för utredning om individuell mätning av värme/kyla i byggnader Permanent finansiering av administration och tillsyn av energideklarationer för byggnader Demonstrationsprojekt nära-nollenergibyggnader

10 Insatser för energieffektivisering med stöd av EU:s regionalfond
Regionalfonden bidrar till att uppnå målen i Europa 2020-strategin om smart, hållbar och inkluderande tillväxt Målet om 20% effektivare energianvändning till 2020 utgör ett mål i strategin Ytterligare insatser behövs för att nå målet SE medfinansiering för ett nationellt regionalfondsprogram för energieffektivisering uppgår till 40 mnkr/år

11 Inrättande av Grön investeringsfond med stöd av EU:s regionalfond
Med stöd av resurser från EU:s regionalfond, Almi och Energimyndigheten etableras en grön investeringsfond Syftet är att stärka utbudet av riskkapital för finansiering av företag med lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan

12 Insatser inom transportsektorn
Förslag till kvotplikt 7 procent i bensin 9,5 procent i diesel E85 och ED95 fortsatt skattebefriade Fortsatt nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar Sänkt skatt på blyfri flygbensin

13 Andra skattefrågor Nettodebitering
Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att man i början 2014 avser att lägga en proposition om införande av s.k. nettodebitering i Sverige Utformningen av systemet komma utgå från Nettodebiteringsutredningens förslag om skattereduktion för mikroproducenter Sänkt skatt för viss värmeproduktion

14 Utmaningar

15 Utmaningar för myndigheten
Allt svårare att hävda nya medel till Energimyndigheten Högre krav på konsekvensanalyser och utvärderingar särskilt utmanande är energiforskning och innovation samt energieffektivisering EU-lagstiftningen mycket styrande Våga ompröva – prioritering och fokusering måste ske!

16 Några gemensamma utmaningar för framtiden
Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050 EUs mål för 2050 att minska utsläppen med % Fossiloberoende fordonsflotta till 2030 Omvälvande förändring av elproduktionssystemet Åldrande kärnkraft Miljökrav i vattenkraften Mer variabel och distribuerad elproduktion Hålla fokus på de långsiktiga utmaningar utan att fastna i ett spår – behålla flexibilitet En utmaning att balansera de tre olika pelarna i energipolitiken, miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.

17 Tack för att ni lyssnade!
Frågor?


Ladda ner ppt "Aktuellt från Näringsdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser