Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fem frågor att ställa i uppföljningsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fem frågor att ställa i uppföljningsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 Fem frågor att ställa i uppföljningsarbetet
Vem får vara med och skapa mätetalen? Hur jobbar vi med uppföljning och utveckling av mätetalen? Skapar vi mätetal som uppmuntrar till nytänkande och öppenhet? Kommer mätetalen att generera information som förbättrar vår förmåga att utveckla och utvecklas? Kommer de ge oss svaren på hur vi kan fördjupa och komma närmare själva meningen med vårt arbete? Vilka mätetal kommer att informera oss om hur vi lyckas utveckla våra avgörande förmågor: engagemang, lärande, samarbete, kvalitet och innovation? Det är inte mätetalen som ska berätta för oss vad som är meningen med verksamheten, utan tvärtom! Uppenbar risk: När vi snävar av referensramen flyttas människorna från det större syftet, meningen, och göra bara vad som krävs av dem. Det viktiga ligger i att förstå och kommunicera vad som mäts i organisationen. Källa: Margaret J. Wheatley PreEra I

2 Vad är det vi mäter och varför?
Ställ dig frågan: Vilka problem i din organisation kan lösas med hjälp av att vi mäter dem? ”De flesta ledare vill att arbetet ska kännetecknas av hög kvalitet. De flesta vill att verksamheten ska präglas av engagemang, fokusering, samarbete och lärande. De vill att medarbetarna ska fokusera på det som bidrar till att verksamheten når ett högt resultat.” Ställ dig sedan frågan: Har du lyckats hitta mätetal som gör att dessa viktiga beteenden bibehålls och utvecklas? Om inte, hoppas du fortfarande på att du kommer att hitta dem? Grundläggande antagande i västerländsk kutur: Numbers are what is real. Once made real, it´s yours to manage and control! We increasingly depend on numbers to know how we are doing for virtually everythin. T ex vad är mitt kolesterolvärde? Vad är P/E-talet? Vad är KPI? Traditionellt antagande: Det som mäts ges uppmärksanhet = enkelt att styra! Allt handlar om att mäta och sätta mål på rätt saker! Frågan är bara vad som är rätt saker att mäta! Fram tills för några år sedan – mest ekonomiska indikatorer. Speglar vad som hänt och kommer ofta för sent. ”Det blir som det blir men det blir huvudsakligen som det varit!” ”Det är alltid billigare att lösa problemen innan de uppstår, att lösa dem ”uppströms”. The work of modern managers is to interpret and manipulate these numeric views of reality. Källa: Margaret J. Wheatley PreEra I

3 Vad är det vi mäter och varför?
Beteenden som engagemang, ansvarstagande och lärande kan inte skapas genom mätning. Dessa beteenden kan inte heller forceras fram. Dessa beteenden skapas genom att människan känner sig delaktig i sin arbetssituation och känner meningsfullhet i sitt arbete och med sina kollegor. Beteenden bygger på ett frivilligt val. Källa: Margaret J. Wheatley PreEra I

4 Mätning för att få feedback på det vi gör!
Traditionell mätning Vad som är viktigt beror på sammanhanget ”One size fits all” Systemet väljer själv vad som ska uppmärksammas just nu Vad som ska uppmärksammas bestäms utanför systemet Information kan hämtas varifrån som helst Information hämtas från förutbestämda kategorier Mening är förutbestämt Systemet skapar sin egen mening Överraskningar är inget farligt! Förutsägbarhet är viktigt Fokus på anpassning och utveckling Fokus på stabilitet och kontroll Så fort BS blir ett statiskt mätinstrument är vi fel ute. När det handlar om att förändra rapporter istället för att utveckla beteenden. Mening utvecklas kontinuerligt Meningen är alltid densamma Systemet anpassar sig efter rådande förhållanden det vi mäter Källa: Margaret J. Wheatley PreEra I


Ladda ner ppt "Fem frågor att ställa i uppföljningsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser