Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIKABEHANDLINGSPLAN elever Rudboda skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIKABEHANDLINGSPLAN elever Rudboda skola"— Presentationens avskrift:

1 LIKABEHANDLINGSPLAN elever Rudboda skola 2012-2013

2 På Rudboda skola arbetar vi
För trygghet och trivsel och att ha roligt tillsammans Mot våld, fula ord och utfrysning

3 Värdegrundsgruppen (främjande arbete)
Specialpedagog, lärare, förskollärare och fritidspersonal Lyfter värdegrundsfrågor på APT t.ex. diskriminering och kränkningar Inspirerar och stöttar värdegrundsarbetet i klasserna med litteratur och material, EQ-övningar, fallbeskrivningar m.m. Följer upp och stöttar arbetet i trygghetsråden

4 Likabehandlingsgruppen (förebyggande och åtgärdande arbete) Rektor, specialpedagog, skolsköterska, idrottslärare och lärare, förskollärare och fritidspersonal Kartläggning; VG-enkät, regler rastvakter, skolgårdens gränser etc. Följer upp och stöttar arbetet i trygghetsråden Följer upp och stöttar arbetet i arbetslagen Driver på utveckling och fortbildning

5 Två trygghetsråd (F-2 och 3-5)
Kamratstödjare + två vuxna En flicka och en pojke väljs från varje klass Träffas 1 gång/mån och pratar om: Hur vi har det i klasserna Hur vi har det på skolgårdarna Rastkompisar/rastvärdar Aktiviteter på rasterna, aktivitetsruta, utlåning etc.

6 Kamratstödjarens uppgift
Fångar upp klassens frågor och tar med till trygghetsrådet Deltar på trygghetsrådets möten en gång i månaden Berättar om nuläge angående trygghet och trivsel (i klassen, i skolan och på skolgårdarna) Berättar var det behövs vuxna Berättar om och sprider roliga aktiviteter och lekar Kommer med förslag på nya aktiviteter och lekar Informerar tillbaka till klassen om vad som tagits upp på trygghetsrådet Stöttar rastvärdarnas arbete

7 Rastvärdens uppgift (elever 3-5)
Vill du vara med? Har en gul väst på sig Ansvarar för aktivitetsrutan och utlåning av lek- och spelmaterial (år 3-5)

8 Rastvakternas uppdrag (vuxna)
Använder gula västar Rör sig överallt där barnen är - (går enligt uppgjorda slingor) Har fokus på eleverna - (ingen fika eller mobil) Engagerar sig i elevernas spel och lekar Uppmärksammar ifall någon elev behöver hjälp, är ensam, slår sig, letar efter saker etc. Ingriper vid konflikter och kränkningar

9 Vad gör jag ifall jag blir retad, slagen eller utfryst ?

10 Jag säger SLUTA ! Eller…

11 Jag säger till min lärare
Eller…

12 Jag säger till en rastvakt eller en annan vuxen på skolgården!

13 Jag säger till någon annan vuxen som jag har förtroende för
Eller…

14 Jag går till skolsyster
Eller…

15 Jag lägger en lapp i trygghetsrådets brevlåda
Eller…

16 Jag tar upp det på kompissamtalet
Eller…

17 Jag ringer eller skriver till:
Barnens hjälptelefon (BRIS) Barn och elevombudet BEO ( )

18 Försök också att alltid prata med någon därhemma!
Det är inte du som ska skämmas för att någon är dum mot dig…

19 Vad gör jag ifall jag blir retad, slagen eller utfryst ?
Säg sluta! Säg till din lärare! Säg till en rastvakt! Säg till en annan vuxen! Gå till skol-syster! Lägg en lapp i trygghets-rådets brevlåda! Ta upp det på kompis-samtalet! Kontakta BEO eller BRIS! Försök alltid prata med någon hemma!

20 Du har rätt att känna dig trygg och respekterad på vår skola!!!
Vi ska ha roligt och trivas alla tillsammans!


Ladda ner ppt "LIKABEHANDLINGSPLAN elever Rudboda skola"

Liknande presentationer


Google-annonser