Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam."— Presentationens avskrift:

1 Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm
Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam från BUP Karin Pernebo & Marianne Gustafsson Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Kronobergs län

2 BUP:s konsultationsteam
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm BUP:s konsultationsteam Projektform under 2 år Statliga medel Nationella psykiatrisamordnarens utredning ligger till grund Tillgänglighet, samverkan och kunskapsutveckling

3 Barn- och ungdomspsykiatriska konsultationsteamet i Kronobergs län
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Barn- och ungdomspsykiatriska konsultationsteamet i Kronobergs län Per Johansson, psykoterapeut, projektledare Anna Lekberg, psykolog Jan Liwenius, psykoterapeut Marianne Gustafsson, socionom Karin Pernebo, psykolog/psykoterapeut Sandor Eriksson, socionom Projektansvarig: Solveig Svensson, verksamhetschef

4 Nationella intentioner
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Nationella intentioner Tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerar att utveckla psykisk ohälsa Förstärkt basverksamhet - skola, socialtjänst och primärvård Ökad kunskap om verksamma metoder Utökad samverkan mellan basverksamheter och BUP via konsultation, stöd och vägledning Första linjens barn – och ungdomspsykiatri

5 Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm
Lokala intentioner Vid ökad specialisering verka för utvidgad förankring i basverksamheterna – länka mellan specialist och generalist Möjliggöra ökad kommunikation mellan BUP och samverkanspartners: - Lära av varandra - Vårda och utveckla relationerna

6 Specialist - generalist
VÅRDPROCESSTEAM VÅRDPROCESSTEAM VÅRDPROCESSTEAM VÅRDPROCESSTEAM SPECIALISM KONSULTATIONSTEAMET GENERALISM

7 Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm
Mål Öka kompetensen att hantera barn- och ungdomspsykiatrisk problematik så nära barnets vardagstillvaro som möjligt. Bidra till en utökad samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsa, elevvård, socialtjänst och primärvård. Samla erfarenheter av hur ett barn- och ungdomspsykiatriskt konsultationsteam kan verka i Kronobergs län. Bidra till att formulera hur en framtida första linjens barnpsykiatri kan organiseras i länet.

8 Målgrupp Skolans elevvård och elevhälsa
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Målgrupp Skolans elevvård och elevhälsa Socialtjänstens individ- och familjeomsorg Landstingens primärvård

9 Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm
Arbetsdomän Konsultationer och utbildningsinsatser utifrån en integrativ teoretisk modell Bred psykoterapeutisk och barn- och ungdoms- psykiatrisk/psykologisk kompetens i teamet Olika terapeutiska teorier och metoder Utrednignsmetodik Diagnostik och bedömning Utvecklingspsykologi Salutogena faktorer Psykopatologi Tvärprofessionellt perspektiv

10 Konsultationer Utbildning Utvärdering
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Projektets innehåll Konsultationer Utbildning Utvärdering

11 Filosofi/förhållningssätt
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Filosofi/förhållningssätt Bygga relation Arbeta på uppdrag Sammanhangsmarkera Vaska efter styrkor, förmågor och resurser Samtalet som arena för förändring Reflektion som ”hävstång” till förändring

12 Konsultationerna Rådgivning, information, vägledning
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Konsultationerna Rådgivning, information, vägledning Remiss eller hänvisning vidare Fortsatta insatser inom egna organisationen + konsultationer

13 Konsultation Frågeställning Kontakt med teamet
Gemensam träff/konsultation 1) Rådgivning 3) Remiss BUP 2) Fortsatt konsultation Fortsätter tillsammans Lämnar över Fortsätter på egen hand

14 Konsultationerna - form
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Konsultationerna - form Plats Efter deras önskemål hos dem eller hos oss Tid Ingen väntetid Ca 1,5 timma per konsultation Deltagare Dom; ansvariga personer + direktkontakt, ej för många Vi; arbetar parvis, fasta par kommunvis Ansvar för samtalet Anonymt Vi dokumenterar ej kring barnet, ungdomen, blir ej ärende på BUP Ej pågående BUP-ärende

15 Konsultationerna - process
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Konsultationerna - process Relation Frågan Fokus Dialog Nyfikenhet Reflektion Samverkan Utfall Summering/utvärdering

16 FRÅGA FOKUS SUMMERING/ UTVÄRDERING DIALOG REFLEKTION UTFALL

17 Medverkan av förälder/ungdom
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Medverkan av förälder/ungdom Konsultationer riktar sig till den professionelle Den professionelles fråga är i fokus Förälder/ungdom deltar om det kan bidra till dialogen kring den professionelles fråga Beslut om information till föräldrarna ligger hos våra samverkanspartner

18 Sammanställning hittills
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Sammanställning hittills Länets alla kommuner varit aktuella 1 konsultation vanligast (84 %) Skola 68 % Socialtjänst 28 % Primärvård 2 % Ungdomsmottagning 2 %

19 Sammanställning (forts.)
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Sammanställning (forts.) Ålder 2 – 18 år Pojkar 70 % Flickor 30 % Problematik: - ledsna barn 15 % - oroliga barn 25 % - bråkiga barn 45 % - barn som far illa 15 %

20 Positiv respons hittills bl a kring:
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Positiv respons hittills bl a kring: Vi erbjuder dem att välja plats Tillgängligheten Tiden Att berörda samlas Professionell status

21 Positiv respons hittills bl a kring:
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Positiv respons hittills bl a kring: Kunskap Konkreta råd och vägledning Oberoende part utifrån att tala med ger ökad frihet i tankeutbytet Reflektioner – lyssna Odramatiskt att möta oss Terapeutiskt förhållningssätt; matchning, allians, samarbete, nyfikenhet, ansvar för relationen och situationen

22 Utbildning Generella och riktade utbildningsinsatser i form av:
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Utbildning Generella och riktade utbildningsinsatser i form av: - Föreläsningar - Seminarier utformade i samverkan Avslutande konferens 2010

23 Utvärdering Görs av FOU enhet i samverkan med Växjö universitet
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Utvärdering Görs av FOU enhet i samverkan med Växjö universitet Enkätundersökning med webbformulär, före- och eftermätning Fortlöpande dokumentation av konsultationer

24 Hemsida www.ltkronoberg.se/bup klicka på ”konsultationsteamet”
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, mars 2009 Stockholm Hemsida klicka på ”konsultationsteamet” Där finns: Kontaktuppgifter, mobilnummer och mailadresser Projektplan Fortlöpande information under uppbyggnad


Ladda ner ppt "Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin, 11-12 mars 2009 Stockholm Att arbeta för ökad kompetens i första linjen genom ett konsultationsteam."

Liknande presentationer


Google-annonser