Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsoseminarium den 12 september 2012 Klockan 18.00–20.30 Plats: Kunskapens Hus, lokal Olsagårdssalen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsoseminarium den 12 september 2012 Klockan 18.00–20.30 Plats: Kunskapens Hus, lokal Olsagårdssalen."— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsoseminarium den 12 september 2012 Klockan 18.00–20.30 Plats: Kunskapens Hus, lokal Olsagårdssalen

2 Disposition Vad styr vårt folkhälsoarbete? Vad gör folkhälsan i Mark? Utmaningar inför framtiden Framtida insatser

3 Vad styr folkhälsan Ett kommunövergripande uppdrag

4

5

6

7 Lokal folkhälsopolicy 9 folkhälsoområden i linje med de nationella målområdena. De lokala inriktningsmålen är: Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar Arbeta för att människor i arbetsför ålder behåller eller förbättrar sin hälsa Äldre personer har god hälsa långt in i ålderdomen Förbättra unga kvinnors hälsa Utveckla omvärldsanalysen kring mångfaldsfrågorna inför 2013

8 Vad gör folkhälsan i Mark? Beskrivning av olika insatser för olika åldrar Vad ser vi för nuvarande och framtida behov? Kommande satsningar Ungdomar Unga vuxna Vuxna65+Barn

9 UngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Föreläsningar med särskilda teman för föräldrar Föräldrakurser Stöd till föräldra- nätverk Råd och stöd på nätet Råd och stöd på nätet Föräldramöten Jämställdhet i förskolan

10 www.mark.se/foraldratorget

11 BarnUngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Kost och fysisk aktivitet idrotten skolan ungdomsmott- agningen Kost och fysisk aktivitet idrotten skolan ungdomsmott- agningen Kärlek, självkänsla och relationer Träffar för tonårsträffar Minska langning av alkohol till minderåriga Fältarbete där ungdomar är

12 BarnUngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Fysisk aktivitet på recept Hälsans stig Stöd till föräldrar Föreningsstöd Det goda livet

13

14 Föreningsnytt 4 gånger per år

15 BarnUngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Stödgrupper på ungdoms- mottagningen Stödgrupper på ungdoms- mottagningen

16 BarnUngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad gör folkhälsan i Mark? Stöd till pensionärs- föreningar och andra frivilligorg- anisationer Skype på äldreboende Seniorbio Lyrik Poesi Qi-Gong Yoga Seniorbio Lyrik Poesi Qi-Gong Yoga Utställning om levandsvanor Fysisk aktivitet

17 Folkhälsa i samhällsplaneringen Översiktsplan för Mark 65+ VuxnaUnga vuxna UngdomarBarn

18 Vad ser vi för utmaningar i framtiden? Folkhälsan är generellt bra men det finns en ojämlikhet i hälsan… Utbildning och sysselsättning viktiga faktorer för att få ett gott liv Hur når vi unga vuxna och med vad? -Psykisk ohälsa -Hög alkoholkonsumtion -Etablering på arbetsmarknaden Stort fokus på barn och unga men de äldre då?

19 BarnUngdomarUnga vuxnaVuxna65+ Vad kan detta resultera i för framtida insatser? Insatser för ungdomar 1.Förebygga skolmisslyckande/rusta unga för framtiden 2.Fysisk träning 3.Minska konsumtion av alkohol och tobak 4.Riktade insatser unga vuxna? Insatser för vuxna och personer över 65 år 1. Förbättrade levnadsvanor (fysisk aktivitet, social gemenskap, delaktighet, aktivt föreningsstöd

20 Tack för oss! Maria.Skarnehall.Lovgren@mark.se Tfn: 0320-21 8131 Louise.Malmgren@mark.se Tfn: 0320 21 72 54 http://www.mark.se/sv/invanare/Folkhalsa/


Ladda ner ppt "Folkhälsoseminarium den 12 september 2012 Klockan 18.00–20.30 Plats: Kunskapens Hus, lokal Olsagårdssalen."

Liknande presentationer


Google-annonser