Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse 2013 Psykisk ohälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse 2013 Psykisk ohälsa"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse 2013 Psykisk ohälsa
Fortsättning på överenskommelsen 2012 med grundkrav och prestationsmål För 2013 omfattar den 687,5 mnkr ( ,5 mnkr) Särskilt fokus på: barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

2 Överenskommelse 2013 Socialstyrelsen bedömer prestationsmålen och grundkraven Mallar för bedömning av grundkrav och prestationsmål tas fram av Socialstyrelsen i samråd med SKL och Socialdepartementet Mallar kommer publiceras fortlöpande men senast 1 mars 2013. Information kommer finnas på

3 Överenskommelse 2013 Preliminär bedömning av grundkraven ska kunna lämnas och återkopplats till landsting och kommuner före den 1 oktober – om inlämnat i sept 2013 SKL ska lämna det underlag myndigheten behöver för sin bedömning senast den 15 november om inte annat anges Socialstyrelsen ska lämna sin slutliga bedömning av grundkrav och prestationsmål till regeringen senast den 30 november 2013

4 Överenskommelse 2013 Inlämning av uppgifter 1 november 2013
SKL kommer ta emot material och vilja ha detta 1 november för sammanställning och kontroll att allt finns med Inmatningsfunktion ska finnas till sommaren och i augusti ska det vara möjligt lägga in data

5 Grundläggande krav 1 - Överenskommelse
I länet ska finnas överenskommelser om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Enligt 8 a § HSL och 5 kap 8 a § SoL,

6 Grundläggande krav 1 - Överenskommelse
Av överenskommelserna ska framgå: vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete kring enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar (vägledning kommer) hur individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska lösas.

7 Grundläggande krav 1 - Överenskommelse
Överenskommelserna ska ha följts upp under året och handlingsplaner upprättats för att utveckla samverkan. Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående ska ha getts möjlighet att lämna synpunkter på överenskommelsen och handlingsplanerna.

8 Grundläggande krav 2 Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller motsvarande, där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. Sammanhållen info för olika situationer Beskrivning och exempelförslag kommer

9 Prestationsbaserad ersättning barn och unga
Förutsätter att man klarat grundkraven Prestationsmål barn och unga: K Lt Tillgänglighet till första besök inom 30 dgr (90%) 80 mnkr Tillgänglighet till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dgr (80%) 100 mnkr Rapportering om samordnade individuella planer (SIP) Hur många har gjorts, hur många skulle behöva göras? 50 mnkr Summa: 230 mnkr

10 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik
Förutsätter att man klarat grundkraven Personer med omfattande problematik: K Lt Registrering i kvalitetsregister, 50% skall vara registrerade 100 mnkr Systematiskt förbättringsarbete inom heldygnsvården och registrering i PAR 50 mnkr Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning 150 mnkr Summa:

11 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik - landstinget
Registrering i Kvalitetsregister: Uppge vilka enheter per landsting 2. Registrera (tekniken ska förbättras) Krav: 50% av patienterna ska vara registrerade i registren 50% av patienterna i Bipolär och PsykosR har fått en uppföljning av läkemedel SKL kommer med mer information

12 Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande problematik - kommuner
Registrering av data från Inventering: Inventera enligt SoS verktyg 2. Rapportera in i SKL:s insamlingsfunktion Krav: Total inventering i kommunen, inte äldre än 4 år (brukarorg. ge synpunkter) Analys av resultat särskilt sysselsättning och boende. Plan för åtgärder i samarb. med AF, FK SoS beskriver detaljerade krav

13 Övriga pågående projekt
Tillgänglighet första linjen (2012) K + LT Psynkprojektet (2008) Förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga K + LT Självskadeprojektet (2011) K + LT Utveckling av heldygnsvård (2010) LT Stöd och behandling på nätet (2012) K + LT

14 Prestationsbaserad ersättning – utbetalning
Utbetalning sker i slutet av 2013 baserat på uppnådda resultat under perioden 1 januari till den 15 november.

15 All information kommer att finnas på www.skl.se/psykiskhalsa


Ladda ner ppt "Överenskommelse 2013 Psykisk ohälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser