Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal"— Presentationens avskrift:

1 Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal
Information om statliga stimulansmedel för Västra Götaland genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 2013 Information skickades till landets kommuner och lansting 31/1, 2013 Nya former för statsbidrag till stöd för utveckling inom välfärdsområdet Förutsätter samverkan och samplanering mellankommunalt och mellan kommunerna och VG-regionen Fokus på resultat och förbättrad vård och omsorg 2013 omfattar satsningarna 1.6 miljarder i utvecklingsmedel och prestationsersättningar i landet Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal

2 Stöd till evidensbaserad praktik i socialtjänsten
Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013 omfattar följande områden: Funktions-nedsättning Regionala stöd-strukturer Mest sjuka äldre Missbruk och beroende Sociala barn och ungdoms-vården eHälsa Psykisk ohälsa Stöd till ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten till nytta för brukaren Stöd till evidensbaserad praktik i socialtjänsten Plattformsledare – Lis Palm Utvecklingsledare – Georg, Zarah-Lena, Lena och Maria Träffar regionalt

3 Överenskommelserna mellan regeringen och SKL 2013
omfattar följande områden: Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Sammanhållen vård & omsorg för de mest sjuka äldre Riktade insatser inom området psykisk ohälsa

4 ÖK Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten Insatser för utveckling av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och berörda delar av hälso- och sjukvården Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (Plattformen) FoU /EBP Fyrbodal: 282 tkr Missbruk/ beroende (KtP) VGK: 650 tkr, tkr Fyrbodal: 0 Sociala barn- och ungdoms-vården VGK: tkr Stöd till personer med funktions-nedsättning Nationellt stöd via bl.a. SKL och Socialstyrelsen Insatser för utveckling av eHälsa Stimulans-bidrag till kommuner via regionala avtal Regionala samordnare eHälsa Nationellt stöd via bl.a. SKL och Socialstyrelsen Nationella initiativ Kunskapsguiden Socialtjänst-biblioteket Handbok B&U Nya metoder och kvalitetsregister Öppna jämförelser Leda för resultat Samverkan forskning & praktik Samverkan socialtjänst och ideella organisationer Vägledning e-tjänster Socialtjänst-dokumentationen Standardisering ÖJ 75 tkr VGK: ca 12 mkr VGK: ca 2.2 mkr

5 NPÖ Se ÖK EBP ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Utvecklingsmedel Nationella initiativ Prestationsersättningar Utvecklingsledare Analysarbete Ledningskraft Grundläggande krav VG-gemensam handlingsplan SOSFS 2011:9 Avtal med CeHiS om NOD VG: 9 mkr Fyrbodal: tkr Från 2012 i hög grad knutna till VSV-grupperna VG: 4 mkr Fyrbodal: ? Sedan 2012 finns särskild partsgemensam analysgrupp Handlingsplan finns för analysarbetet i VG Försöksverksamheter VG: TryggVE In & Ut-projektet Kvalitetsregister Förebyggande: Senior Alert God vård i livets slut: Palliativregistret God vård vid demens: SveDem & BPSD 290 mkr Nytt: Äldre psykiska hälsa Läkemedel Olämpliga läkemedel Psykosläkemedel Antiinflammatoriska läkemedel 300 mkr NPÖ Se ÖK EBP Kvalitetssäkrad välfärd Sammanhållen vård & omsorg Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dgr. 325 mkr Fyrbodals kommunalförbund Lena Mossberg Elisabet Bergdahl Överenskommelse med Vårdsamverkan - Eva Lidman - Palliativa enheten U-a - Införandeplan för NU - Nätverk/utb. kommunerna Regionen/vårdcentraler Helena Johansson Christina Karlsson Trine Johansson Fyrbodals kommunalförbund Lena Björsell Lena Sellander Lena Mossberg - Utbildning för kommunerna

6 NPÖ Se ÖK EBP ÖK Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Utvecklingsmedel Nationella initiativ Prestationsersättningar Utvecklingsledare Analysarbete Ledningskraft Grundläggande krav VG-gemensam handlingsplan SOSFS 2011:9 Avtal med CeHiS om NOD 72 mkr VG: 9 mkr Från 2012 i hög grad knutna till VSV-grupperna 49 mkr VG: 4 mkr Sedan 2012 finns särskild partsgemensam analysgrupp Handlingsplan finns för analysarbetet i VG Försöksverksamheter VG: TryggVE In & Ut-projektet Kvalitetsregister Förebyggande: Senior Alert God vård i livets slut: Palliativregistret God vård vid demens: SveDem & BPSD 290 mkr Nytt: Äldre psykiska hälsa Läkemedel Olämpliga läkemedel Psykosläkemedel Antiinflammatoriska läkemedel 300 mkr NPÖ Se ÖK EBP Kvalitetssäkrad välfärd Sammanhållen vård & omsorg Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dgr 325 mkr Överenskommelse med Vårdsamverkan Sylvia Wide, läkare Dialog pv-läkare Samverkan kommuner mm Maria Bruhn, sammankallande Lena Mossberg, resurs Anti Stridsman, NU Ann-Christin Konradsson, PV Mona Lundahl-Davis, FK Helena Svernling, HSK statistik Marianne Laiberg , HSK stistik Överenskommelse med Vårdsamverkan Säker utskrivning/trygg hemgång Webbkollen Återkoppling 48/72 Analysmedel Tre koordinatorer 50 %

7

8 Västbus ÖK riktade insatser inom området psykisk ohälsa
2012 = 6,1 miljoner för kommunerna i Fyrbodal ÖK riktade insatser inom området psykisk ohälsa Stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete Prestationsersättningar Grundläggande krav ÖK om samverkan enl. bl.a. SoS meddelandeblad 1/2010 Webbaserad information om vård och stöd Barn & Unga Tillgänglighet till 1:a linjen PSYNK Självskadeprojekt Prestationsmål 1 & 2 (VGR) Tillgänglighet för besök, utredning och behandling av specialist inom 30 dagar 180 mkr. Prestationsmål 3 & 4 (VGK o VGR) Inventering av samordnade individuella planer enl. SoL och HSL för alla under 18 år 150 mkr. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Utveckling av heldygnsvården Stöd & behandling på nätet Inventering i kommunerna och nationell sammanställning Prestationsmål 1 (VGR) Registrering i relevant kvalitetsregister samt uppföljning för dem i PsykosR och Bipolär 100 mkr. Prestationsmål 2 (VGR) Minskat behov av tvångsåtgärder samt förbättrad rapportering i PAR 50 mkr. Prestationsmål 2 (VGK) Inventering av personer enlig SoS och SKL. Analyser av behov för boende o sysselsättning Gjort planering för verksamhetsutveckling 150 mkr Koordineras via SKL Kommuner och landsting går själva eller i samverkan, in i förbättringsprojekt etc. Inga ”länsmedel” Västbus

9 Kontaktpersoner Lilla Edet: Karl Willborg Strömstad: Anna Almén
Tanum: Sirene Johansson Munkedal: Anders Haag Lysekil: Lotta Pettersson Sotenäs: Marianne Lundin Uddevalla: Maria Kullander Vänersborg: Sten Nilsson Trollhättan: Helena Mårdstam Åmål: Maria Junzell Bengtsfors: Magnus Åsehäll Dals Ed: Siv Rosén Färgelanda: Marlene Hjalmar Mellerud: Jan Olsson Orust: Mona Berg

10 Ledningsstrukturer för ömsesidig utveckling runt ÖK 2013


Ladda ner ppt "Förutsättningar och hantering i VGR och Fyrbodal"

Liknande presentationer


Google-annonser